သက္ႀကီးသူတို႔၏စြမ္းအား

ေန႔စဥ္ခြန္အား

သက္ႀကီးသူတို႔၏စြမ္းအား

ဒတ္ခ်္အႏုပညာရွင္ ပယိုနီလက္ဖာသည္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ အသက္ႀကီးသူတို႔၏
အေရးပါမႈကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္ ‘‘သက္ႀကီးသူတို႔၏စြမ္းအား’’ဟု ေခၚေသာ အစီအစဥ္
တစ္ခု အစျပဳခဲ႔သည္။ သူမက ေဒသခံကေလးမ်ားအား သူတို႔၏အဘိုးအဘြားပံုမ်ားကို
ေရးဆြဲခိုင္းသည္။ လက္ဖာ သည္ အသက္ႀကီးသူ ဘိုးဘြား
မ်ား၏ ‘‘႐ိုးသားသန္႔စင္ေသာ ျမင္ကြင္း’’ကို ေဖာ္ျပလိုျခင္း
ျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်က္ကို ကေလးသူငယ္မ်ားက ကူညီေပးႏိုင္
လိမ့္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္သည္။ ကေလးမ်ား၏ ပန္းခ်ီကား
မ်ားတြင္ သူတို႔ အဘိုးအဘြားမ်ား တင္းနစ္ကစားေနပံု၊
ပန္းဥယ်ာဥ္ျခံျပဳစုေနပံု၊ ပန္းခ်ီဆြဲေနပံုမ်ား အပါအ၀င္ အျခား
ပံုမ်ားစြာ ပါ၀င္ၿပီး အဘိုးအဘြားမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏အျမင္
အယူအဆသည္ လန္းဆန္းတက္ႂကြရွင္သန္ေၾကာင္း၊ ထို
ပန္းခ်ီကားမ်ားက ထင္ဟပ္ျပေနသည္။
ဣသေရလလူ ကာလက္သည္ သူ႔အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင္႔အမွ် အေရးပါသူ
ျဖစ္သည္။ ကတိထားရာျပည္သို႔ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔ မ၀င္ေရာက္မီ သူငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္
ထိုျပည္ကို ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ခဲ႔သူ ျဖစ္သည္။…

ဘယ္သူ႔အမိႈက္လဲ

‘‘ကိုယ့္အမႈိက္ကိုေတာင္ ကိုယ္မယူသြားႏိုင္ၾကဘူးလား။ ကမ္းေျခမွာ အမႈိက္ပစ္ထား
ခဲ႔ရတာ ေတာ္ေတာ္ေပ်ာ္ေနတယ္ ဟုတ္လား။ ဒီလူေတြက ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ေတြပဲ
ျဖစ္မယ္။ ကၽြန္မတို႔ ေဒသခံလူေတြေတာ႔ ကိုယ္႔ကမ္းေျခကို မ႐ိုမေသ၊ မေလးမစားေတာ႔
မလုပ္တန္ေကာင္းပါဘူး’’ ဟု ကမ္းေျခမွ ဘူးခြံအမႈိက္မ်ားကို ေကာက္ၿပီး ေပ ၂၀ အကြာရွိ
အမႈိက္ပံုးထဲသို႔ သြားပစ္ထည့္ရင္း ခင္ပြန္းသည္ ေဂ်း ကို ကၽြန္မညည္းၿပီး ေျပာမိသည္။
ေနာက္ေန႔ မနက္ေရာက္ေသာ္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက
ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ေရးခဲ႔သည့္ သူတစ္ပါးကိုေ၀ဖန္ျခင္း
အေၾကာင္း ဆုေတာင္းေလးကုိ ျပန္ဖတ္မိသည္။ သူတစ္ပါး၏
အမႈိက္ကို ရွင္းလင္းေပးခဲ႔ရ၍ ဂုဏ္ယူေနသည့္ ကၽြန္မ၏
၀ါႂကြားစိတ္သည္ မွားယြင္းေနေၾကာင္း ကိုယ္႔စာသားမ်ားက
ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္သတိေပးသည္။ စင္စစ္ ကၽြန္မကိုယ္၌
ကၽြန္မ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ဥပကၡာျပဳထားသည့္ အမႈိက္မ်ားရွိသည္။
အထူးသျဖင္႔ ၀ိညာဥ္ေရးႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အမႈိက္မ်ား
ျဖစ္သည္။
ကၽြန္မ…

ခဲတံတိုက္ပြဲ

ငယ္စဥ္က စာစေရးစဥ္ ကၽြန္မ၏ပထမတန္းဆရာမက ခဲတံကို စနစ္တက်ကိုင္ရန္
အျမဲေျပာသည္။ ဆရာမၾကည့္ေနသည့္အခ်ိန္၌ သူကုိင္ေစခ်င္သည့္ အတိုင္း ကိုင္သည္။
သို႔ေသာ္ ဆရာမတစ္ဖက္လွည့္သြားသည္ႏွင္႔ ကၽြန္မက ေခါင္းမာမာျဖင္႔ ကၽြန္မအတြက္
ပိုသက္ေသာင္႔သက္သာ ျဖစ္သည့္နည္းကို ျပန္ေျပာင္းကိုင္လိုက္သည္။
ဤစိတ္ဓာတ္တိုက္ပြဲတြင္ ကၽြန္မကိုယ္ကၽြန္မ
တိတ္တဆိတ္ ေအာင္ႏိုင္သူ အျဖစ္ထင္ခဲ႔သည္။ ကၽြန္မ၏
သေဘာအတိုင္းသာ ခဲတံကို ဆက္ကိုင္ခဲ႔သည္။ ကၽြန္မ၏
ေခါင္းမာေသာအက်င့္ေၾကာင့္ စာေရးေလ႔က်င္႔ရာ၌ ဆိုး၀ါး
ေစၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ခဏေလးႏွင္႔ လက္ေညာင္းသည္။
၎ကို အေျမာ္အျမင္ရွိသည့္ ဆရာမက သိေနခဲ႔ေၾကာင္း
ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ၿပီးေနာက္မွ ကၽြန္မ သေဘာေပါက္ခဲ႔သည္။
ကေလးမ်ားအေနျဖင္႔ သူတို႔အတြက္ ဘယ္အရာက
ေကာင္းသည္ကို သိိနားလည္ျခင္းမရွိပါ။ သူတို႔ျဖစ္ခ်င္သည့္
အတိုင္း သူတို႔လုပ္တတ္ၾကသည္။ စင္စစ္ ဣသေရလအမ်ိဳး
သည္ တစ္ဆူတည္း စစ္မွန္ေသာဘုရားထက္ ၎တို႔
၀န္းက်င္ရွိ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဘုရား မ်ားကို…

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။