ကိုယ္ခ်င္းစာၫႇာတာေသာဘုရား

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ကိုယ္ခ်င္းစာၫႇာတာေသာဘုရား

၎တို႔ဒီဇိုင္းဆြဲေပးလိုက္သည့္ အိမ္႐ွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို သေဘာေပါက္ နားလည္ေအာင္ ေဒးဗစ္ေဒးလတ္သည္ သူ႔တပည့္ ဗိသုကာပညာ႐ွင္ေလးမ်ားအား ‘‘ညအိပ္အစီအစဥ္’’ ၌ ပါ၀င္ေစသည္။ ထိုအစီအစဥ္မွာ ၎တို႔သည္ ညအိပ္၀တ္စံုကို ၀တ္ၿပီး အၿငိမ္းစား သက္ႀကီးရိပ္သာတစ္ခုတြင္ အသက္ ၈၀-၉၀ အ႐ြယ္ဘိုးဘြားမ်ား ေနထိုင္ အသက္႐ွင္သည့္ ပံုစံအတိုင္း ၂၄ နာရီ ေနထိုင္ရန္
ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ နားၾကားကရိယာ နားၾကပ္ တပ္ထား ရသည္။ ေတြ႔သမွ်အလုပ္ကို လက္ႏွင္႔ မလုပ္မိေအာင္ လက္ကို ခ်ည္ထားရသည္။ မ်က္မွန္ကို လဲရသည္။ ‘‘အႀကီးမားဆံုး အက်ိဳးေက်းဇူးကေတာ႔ အသက္ ၂၇ ႏွစ္ အ႐ြယ္ လူမ်ားကို လြတ္လိုက္ၿပီး သူတို႔ျပန္လာတဲ႔အခါ သူတို႔ စိတ္ႏွလံုးက ဆယ္ဆ ေကာင္းလာတယ္။ (သေဘာထား ႀကီးလာတယ္)။ လူေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ျမင္ရၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ဒုကၡအခက္အခဲကို စာနာနားလည္သြားၾကတယ္’’…

လွ်ံက်စီးဆင္းေနေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္း

"ဒီအားသစ္ေလာင္းပြဲကို မင္းဦးေဆာင္တာ ငါေတာ့မအံ့ၾသေပါင္၊ မင္းေခါင္းမွာ ေရာင္ျခည္ပါ၀ါေတြရွိတယ္"ဟု ကၽြန္မႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ကၽြန္မလန္႔သြားေသာ္လည္း သူ႔မွတ္ခ်က္ကိုျဖင္႔ သေဘာက်မိသည္။ ေရာင္ျခည္ပါ၀ါ အျဖစ္ သူျမင္ေသာအရာသည္ ခရစ္ေတာ္၏ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ဆိုလိုေၾကာင္း ကၽြန္မ သေဘာေပါက္သည္။ သခင္ေယ႐ႈေနာက္ေတာ္လိုက္ ေသာအခါ လူတို႔နားမလည္ႏိုင္သည့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို သခင္ေပးသည္ (ဖိ ၄း၇)။ ထိုၿငိမ္သက္ျခင္းက ကၽြန္မတို႔ သတိမထားမိျငားလည္း အတြင္းမွ ျဖာထြက္ေနသည္။
ေနာက္ဆံုးညစာစားၿပီးေနာက္ အေသခံျခင္းႏွင္႔ ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ တပည့္ေတာ္ မ်ားကို
ျပင္ဆင္ရာ၌ ထိုၿငိမ္သက္ျခင္းကို ေပးမည္ဟု သခင္ ေယ႐ႈက
တပည့္ေတာ္မ်ားကို ကတိျပဳခဲ႔သည္။ ဤေလာက ၌ ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံရေသာ္လည္း ‘‘ခမည္းေတာ္သည္ သမၼာတရားကို ျပေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ တစ္ပါးေသာ ဥပဇၥၽာယ္ဆရာကို သင္တုိ႔ႏွင္႔အတူ အစဥ္မျပတ္တည္ေနေစျခင္းငွာ သင္တို႔အား ေပးေတာ္မူမည္’’(ေယာ ၁၄း၁၆) ဟု သခင္မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္…

သိုးကဲ႔သို႔

ဂါနာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အဘိုးႏွင္႔အတူ ေနထိုင္ခဲ႔စဥ္က ကၽြန္ေတာ္၏ ေန႔စဥ္တာ၀န္တစ္ခုမွာ သိုးေက်ာင္းရန္ျဖစ္သည္။ မနက္တိုင္း သိုးမ်ားကို စားက်က္သို႔ ေခၚထုတ္သြားၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ ျပန္သိမ္းရသည္။ သိုးေက်ာင္းရင္းမွ သိုးမ်ားသည္ အလြန္ေခါင္းမာသည့္ သတၱ၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သိလာရသည္။ ဥပမာ - လယ္ကြက္ကို ျမင္လိုက္သည္ႏွင္႔ ၎တို႔၏ဗီဇအသိျဖင္႔ စိုက္ခင္းထဲ တန္း၀င္သြားေတာ႔သည္။ ကၽြန္ေတာ္႔မွာ လယ္သမားမ်ားႏွင္႔ အႀကိမ္အေတာ္မ်ားမ်ား ျပႆနာတတ္ရေတာ႔သည္။
တစ္ခါတစ္ရံ အပူဒဏ္သက္သာေအာင္ သစ္ပင္ရိပ္၌ နားေနစဥ္ သိုးမ်ားမွာ ခ်ံဳပုတ္မ်ားၾကားျပန္႔လ်က္၊ အခ်ိဳ႕က ေတာင္ကုန္းဘက္သို႔ သြားေန၍ ျခံဳတိုးဆူးၿငိျမက္႐ွခံကာ ထလိုက္ရျပန္သည္။ အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္၊ ေဘးဒုကၡ မေရာက္ေအာင္ ၎တို႔ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ထိန္းေက်ာင္းရခ်ိန္ မ်ားလည္း ႐ွိသည္။ အထူးသျဖင္႔ သူခိုးမ်ားက ႐ုတ္တရက္၊ အမွတ္တမဲ႔ႏွင္႔ စားက်က္ထဲ၀င္ကာ လမ္းလြဲသည့္ သိုးမ်ားကို ခုိးယူေသးသည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ ပေရာဖက္ေဟ႐ွာယက `ငါတို႔႐ွိသမွ်သည္
သုိးကဲ႔သို႔…

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။