အာ႐ံုေထြျပားမႈမ်ားႏွင့္ လံုးပန္းရျခင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္

နာဆာ အဖြဲ႕မွ အာကာသၾကည့္ မွန္ေျပာင္း အသစ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ အလင္းေရာင္စဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စတင္ေလ့လာၾကည့္႐ႈရာ၊ သုေတသီ ပညာရွင္မ်ားမွာ ဓါတ္ပံုတစ္ပံုကိုၾကည့္ၿပီး အံ႔အား သင့္ခဲ႔ရသည္။ ပံုမွာ လက္မ၊ လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင္႔ လက္ျဖန္႔ထားသည့္ လက္ဖ၀ါးပံုျဖစ္ၿပီး အျပာ၊ခရမ္း၊ အစိမ္းႏွင့္ေရႊေရာင္ အလင္းေရာင္စဥ္မ်ား ျဖာေန
သည္။ အခ်ိဳ႕က ၎ကို “ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္” ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔လုိအပ္ခ်ိန္၌ မစရန္ ဘုရား သခင္ လက္ကမ္းေပးျခင္း သေဘာတရားက က်မ္းစာ၏ အဓိကအာေဘာ္ျဖစ္သည္။ ဆာလံ ၆၃ ၌
“အကၽြႏု္ပ္ကို မစေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အေတာင္ေတာ္အရိပ္၌ ၀မ္းေျမာက္ပါမည္။ အကၽြႏု္ပ္၏၀ိညာဥ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၌မွီ၀ဲ၍ လက်္ာလက္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္ကို ေထာက္မ
ေတာ္မူ၏”(း၇-၈) ဟုဖတ္႐ႈရသည္။ ဆာလံဆရာက ဘုရားသခင္၏မစမႈကို လက္ျဖင့္ ေထာက္မမႈအျဖစ္ ခံစားရသည္။ က်မ္းစာပို႔ခ်သည့္ ဆရာတစ္ခ်ိဳ႕က ထိုဆာလံကို ဒါ၀ိဒ္ မင္းႀကီးသည္…

ကၽြႏု္ပ္လက္မ်ားကို ခိုင္ခံ့ေစပါ

စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကြမ္ယူ သည္ ယေန႔ျမင္ရသည့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ ျဖစ္တည္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သူအျဖစ္ ခ်ီးက်ဴး
ခံရသည္။ သူ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ စကၤာပူႏိုင္ငံ သည္ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာလာၿပီး အာရွ၌ အဖြံ႕ၿဖိဳးဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္သူ႔
၀န္ထမ္းခဲ႔သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေ၀ဖန္မႈ၊ အခက္အခဲ
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္မ်ားတြင္ “လက္ေလွ်ာ့
လိုက္ခ်င္စိတ္ မေပါက္ခဲ့ဖူးလား”ဟု သူ႕အား ေမးျမန္း
ရာ၊ “ဒါက အသက္တည္ေနသေရြ႕ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ကတိ၀န္ခံထားတာပါ” ဟု သူက ျပန္ေျဖခဲ႔သည္။
ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕႐ိုးကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရာ၌ ဦးေဆာင္ခဲ႔သူ ေနဟမိသည္ လည္း လက္ေလွ်ာ့လို္က္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ႔သည္။ သူ႕ပတ္လည္ရွိ ရန္သူမ်ား၏ကဲ႔ရဲ႕မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသာမက သူ႔လူမ်ိဳးခ်င္းတို႔ျပဳေန သည့္ မတရားမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနသည္ (ေန ၄-၅)။ ရန္သူမ်ားက သူသည္ သူ႔ကိုယ္ေရး ကုိယ္တာကိစၥ ရွိသည္ဟုပင္…

ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ အနားယူမႈ

လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္ အတန္ၾကာက ကၽြန္ေတာ္႔ သား ဘ႐ိုင္းယန္ႏွင္႔ အတူ အိုင္ဒါဟို အေနာက္ပိုင္း ေမြးျမဴေရးျခံသို႔ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ ပစၥည္းမ်ား ေျပာင္းေရြ႕ေပးရန္ သေဘာတူခဲ႔ၾက သည္။ ထိုေနရာသို႔သြားရန္ ေဖာက္ထားေသာလမ္း
တစ္လမ္းမွ်မရွိသျဖင္႔ ကုန္တင္ကားႀကီးသြား၍ မရပါ။ ထိုအခါ ရာဖ္ ဆိုေသာ မန္ေနဂ်ာေလး တစ္ေယာက္က ကားသြား၍ရသည့္ လမ္းအဆံုး တြင္ ျမင္းတစ္ရွဥ္းတပ္ လွည္းငယ္ျဖင္႔ လာႀကိဳရန္ စီစဥ္လိုက္သည္။
ေမြးျမဴေရးျခံသို သြားေနစဥ္ ရာဖ္ႏွင့္
ကၽြန္ေတာ္ စကားစျမည္ေျပာရင္း သူက ထိုေနရာ၌ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေနထိုင္ေၾကာင္း သိလိုက္ရသည္။ “ေဆာင္းတြင္းမွာ ခင္ဗ်ားဘာလုပ္လဲ” ဟုကၽြန္ေတာ္ ေမးမိသည္။ ထိုေဒသ၌ ေဆာင္းရာသီကာလ ၾကာရွည္ၿပီး ဆိုးရြားသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိ၊ တယ္လီဖုန္းမရွိ၊ ၿဂိဳလ္တုေရဒီယိုသာရွိသည္။
“ဒါေတြမရွိဘဲ ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုေနႏိုင္တာလဲ” ဟု ကၽြန္ေတာ္ေမးရာ “တကယ္ေတာ႔ ဒီမွာ အမွန္ဘဲၿငိမ္းခ်မ္းတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ခံစားရတယ္”…

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။