တစ္ဆင္႔ၿပီး တစ္ဆင္႔

ေန႔စဥ္ခြန္အား

တစ္ဆင္႔ၿပီး တစ္ဆင္႔

သမၼာက်မ္းစာ၌ ေတာလည္ရာက်မ္းအခန္းႀကီး ၃၃ သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဆင္ျခင္ဘဲ
ေက်ာ္သြားတတ္သည့္ အခန္းႀကီးျဖစ္သည္။ ၎သည္ အဲဂုတၱဳျပည္ ရာမသက္ၿမိဳ႕မွ ေမာဘလြင္ျပင္သို႔ ေရာက္႐ွိသည္အထိ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔၏ ခရီးသြားျခင္းအေၾကာင္း သက္သက္သာ ျဖစ္ပံုေပၚသည္။ သို႔ေသာ္ ‘‘ထာ၀ရဘုရား အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း ေမာေ႐ွ မွတ္သား၍’’ (း၂) ဟူ၍ အစခ်ီၿပီးမွ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ဧကန္အေရးႀကီးမည္ မလြဲပါ။
အဘယ္ေၾကာင္႔ ဤမွတ္တမ္းကို ထား႐ွိခဲ႔သနည္း။ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔ ေတာ၌လွည့္လည္ခဲ႔ရသည့္ ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ အႏွစ္ေလးဆယ္ခရီးကို ၎တို႔ ျပန္ဆင္ျခင္ကာ ေနရာေဒသတစ္ခုစီတိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္၏ သစၥာေတာ္ကို ျပန္လည္ေအာက္ေမ႔သတိရႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူ ျပဳမည့္ေနရာ စာရင္းျပဳစုေစျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ မည္လား။
ဣသေရလလူမ်ိဳး ဖခင္ႀကီးက မီးပံုေဘးတြင္ သားျဖစ္သူႏွင္႔အတူထိုင္ရင္း စကားေျပာေနပံုကို ကၽြန္ေတာ္ျမင္ေယာင္ၾကည့္မိသည္။ ‘‘ေရဖိဒိမ္အရပ္ကိုေတာ႔ အေဖ ဘယ္ေတာ႔မွ မေမ႔ဘူး။ ေရငတ္လို႔ေသေတာ႔မယ္။ ၾကည့္လိုက္တိုင္း…

စိတ္ႏွလံုးကို ျပဳျပင္ျခင္း

မၾကာေသးမီက ကၽြန္ေတာ္ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္သြားၿပီး ျပင္ထားသည့္ အက်ႌသြားေ႐ြးပါသည္။ ဆိုင္ထဲသို႔ ၀င္လိုက္သည္ႏွင္႔ ‘‘သင္႔အက်ႌကို ကၽြႏု္္ပ္တို႔ျပင္သည္။ သင္႔စိတ္ႏွလံုးကို ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာ ျပင္ႏိုင္သည္’’ ဟူသည့္ နံရံေပၚမွစာတန္းေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္ ခြန္အားရမိသည္။ ထိုစာသားအနီးတြင္ ထေျမာက္ေသာ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္ထင္႐ွား ျပကာနီးတြင္ ပူေဆြးငိုေႂကြးေနသည့္ မာဂဒလ မာရိ၏ပံုပန္းခ်ီကား႐ွိသည္။ ထပ္မံ၍ ‘‘ဆုေတာင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသလား။ သင္ႏွင္႔အတူတကြ ဆုေတာင္းၾကစို႔’’ ဟူသည့္ စာသားကို ထပ္ေတြ႕ရျပန္သည္။
ဆိုင္ပိုင္႐ွင္ အမ်ိဳးသမီးက ဤလုပ္ငန္းေလးကို သူလုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ ႐ွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပ သည္။ ‘‘ဒီမွာကပ္ထားတဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္း စာသားမ်ား အားျဖင္႔ ဘုရားသခင္ အလုပ္လုပ္ေနပံုကို ကၽြန္မတို႔အံ႔ဩမိတယ္။  မၾကာခင္က လူတစ္ေယာက္ ဒီေနရာမွာ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိရဲ့ကယ္တင္ပိုင္႐ွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံသြားတယ္။ ဘုရားသခင္ အလုပ္လုပ္ေနတာ တကယ္႔အံ႔မခန္းပါဘဲ’’ ဟု ဆိုသည္။ သို႔ႏွင္႔…

ဤဆုေက်းဇူး

လြန္ေလေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ႀကိမ္တုတ္၊ ေတာင္ေ၀ွး၊ လမ္းေလွ်ာက္တုတ္စသည္ တို႔ကို ကၽြန္ေတာ္စုေဆာင္းသည့္ အေၾကာင္း စာမူတစ္ပုဒ္ ေရးခဲ႔ၿပီး တစ္ေန႔ေသာအခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ တုတ္ေကာက္ႏွင္႔ လမ္းေလွ်ာက္သူျဖစ္လာလိမ္႔မည္ဟု အရႊန္းေဖာက္ ခဲ႔သည္။ ထိုေန႔ေရာက္ခဲ႔ပါၿပီ။ ေက်ာ႐ိုးႏွင့္အာ႐ုံေၾကာျပႆနာေၾကာင့္ ကုသမႈခံယူ ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ တုတ္ေကာက္ႏွင္႔လမ္းေလွ်ာက္ရေတာ႔ သည္။ ပံုမွန္လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္၊ ငါးမွ်ားမသြားႏိုင္၊ ကၽြန္ေတာ္  ျမတ္ႏိုးစြာ လုပ္ခဲ႔သည့္အလုပ္မ်ားစြာကို မလုပ္ႏိုင္ေတာ႔ပါ။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ထိုအားနည္းခ်က္မ်ားက ဘုရားသခင္ေပးေသာ ဆုလာဘ္ျဖစ္ၿပီး အျခားဆုေက်းဇူး မဟုတ္ဘဲ ထိုဆုေက်းဇူးအားျဖင္႔ သူ႔ကို အေစခံရပါမည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈျဖစ္ေစ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈျဖစ္ေစ၊ ပညာအဆင္႔အတန္းျဖစ္ေစ၊ မိမိိလုပ္ႏိုင္ေသာ အကန္႔အသတ္က မည္သို႔ပင္ရွိရွိ၊ ထိုအားနည္းခ်က္ႏွင္႔ ကိုယ္ေတာ္႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးအေစခံရန္ ျဖစ္သည္။ ႐ွင္ေပါလုက အတတ္ေျပာရဲသည္။ ‘‘ခရစ္ေတာ္၏ တန္ခိုးသည္ ငါ႔အေပၚ၌ က်ိန္း၀ပ္မည္အေၾကာင္း၊ ငါကိုယ္၌ အားနည္းျခင္းအျဖစ္ကို ၀မ္းေျမာက္ ေသာစိတ္ႏွင္႔…

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။