ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို အေစခံျခင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အား

မိတ္ေဆြေပးေသာ ဒဏ္ရာမ်ား

ခ်ားလ္စ္ လုိ၀ယ္ရီ သည္ ေက်ာေအာက္ပိုင္း နာက်င္မႈအေၾကာင္းကို သူ႔သူငယ္ခ်င္းအား ညည္းညဴကာ ရင္ဖြင္႔သည္။ သူကို စာနာနားလည္ႏွစ္သိမ္႔ရန္ သူ ေမွ်ာ္လင္႔ခဲ႔ေသာ္လည္း ႐ိုးသားပြင္႔လင္းစြာ ေ၀ဖန္ခ်က္ကိုသာ ရ႐ွိခဲ႔သည္။ သူ႔မိတ္ေဆြက ‘‘ခင္ဗ်ားရဲ႕ ျပႆနာက ေက်ာနာေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္မထင္ဘူး၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အစာအိမ္က ျပႆနာပဲလို႔ ထင္တယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အစာအိမ္က သိပ္ႀကီးလြန္းေနတဲ႔ အတြက္ အေနာက္ဘက္ကို တြန္းထုတ္ေနတာဘဲျဖစ္မွာ’’ ဟု  ေျပာခဲ႔သည္။
REV! မဂၢဇင္းတြင္ ခ်ားလ္စ္ က သူသည္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္လ်က္ စိတ္နာသြားရန္ ေသြးေဆာင္မႈကို ခံႏိုင္ရည္႐ွိခဲ႔ေၾကာင္း ေ၀မွ်ခဲ႔သည္။ သို႔ႏွင့္ သူ၀ိတ္ခ်လိုက္ရာ   ခါးနာသည့္ေ၀ဒနာ ေပ်ာက္ကင္းသြားသည္။ `ထင္႐ွားစြာ ဆံုးမျပစ္တင္ျခင္းသည္ တိတ္ဆိတ္စြာ ခ်စ္ျခင္းထက္သာ၍ ေကာင္း၏။ အေဆြခင္ပြန္း သည္ ဒဏ္ေပးေသာအခါ သစၥာေစာင္႔လ်က္ေပးေၾကာင္း´ ခ်ားလ္စ္  နားလည္ခဲ႔ရသည္ (သု ၂၇း၅-၆)။
မၾကာခဏဆိုသလို…

တိုက္တြန္းခြန္အားေပးျခင္း ဆုေက်းဇူး

အဆိုေတာ္ Merle Haggard ၏ ေခတ္ေဟာင္းေတး တစ္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ ‘‘If we make it Through December’’ ထဲတြင္ သမီးေလးအတြက္ ခရစ္စမတ္လက္ေဆာင္၀ယ္ေပးရန္ ေငြမရွိ၊ စက္႐ံုမွ အလုပ္ျပဳတ္လာေသာ လူတစ္ေယာက္ အေၾကာင္း သီဆိုထားပါသည္။ ခရစ္စမတ္ခ်ိန္ခါသမယသည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔ဘ၀ မွာမူ အေမွာင္က်ၿပီး ရက္စက္ေလျခင္း။
စိတ္ဓာတ္က်အားငယ္ျခင္းသည္ ဒီဇင္ဘာလႏွင္႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈမ႐ွိေသာ္လည္း  ႀကီးက်ယ္လာႏိုင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က ျမင္႔ေနႏိုင္ၿပီး ၀မ္းနည္း ပူေဆြးမႈ
ေသာကမ်ားလည္း နက္နဲႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနည္းငယ္ ေသာ အားေပးမႈသည္ အလြန္ အဓိပၸာယ္႐ွိ သည္။
ကုပ႐ုျပည္မွ ေလ၀ိအမ်ိဳးသား ေယာေသသည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ကနဦးတပည့္ေတာ္ ေနာက္လိုက္မ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္မ်ားက သူ႔ကို
သက္သာျခင္း၏သားဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ ဗာနဗ အမည္သစ္
ေပးခဲ႔သည္။…

အသံမ်ားျဖင့္ ၀န္းရံလႊမ္းၿခံဳထားေသာ

ေ၀ါဒစ္နီစတူဒီယို သည္ ႐ုပ္႐ွင္ေလာကတြင္ အသံပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာကို ပထမဆံုး မိတ္ဆက္ေပးခဲ႔သူျဖစ္သည္။ ၎ကို`သဘာ၀ဆန္ဆန္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ အသံ´(သို႔)
`အသံမ်ားျဖင့္၀န္းရံလႊမ္းၿခံဳထားျခင္း´ ဟု ေခၚသည္။  ထုတ္လုပ္သူမ်ားက ႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္ ပရိတ္သတ္မ်ားအား ဂီတသံကို ဆန္းသစ္စြာ ခံစားၾကားေစခ်င္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ၎သည္ ပထမဆံုးေသာအသံလႊမ္းၿခံဳမႈ   မဟုတ္ပါ။ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေယ႐ု႐ွလင္ ၿမိဳ႕႐ုိးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီး၍ ဆက္ကပ္ပြဲတြင္ ပေရာဖက္ေနဟမိက ၎ကို အစျပဳမိတ္ဆက္ေပးခဲ႔သည္။ ‘‘ထုိအခါ ယုဒမင္းတို႔ကို ၿမိဳ႕႐ိုးေပၚသို႔ ငါေခၚ၍ ခ်ီးမြမ္းရာ သီခ်င္းဆိုရေသာ လူစုႀကီးႏွစ္စုကို ခန္႔ထား၏။ တစ္စုကား လက်္ာရစ္လွည့္၍ ေနာက္ေခ်းတံခါးသို႔ ၿမိဳ႕႐ိုးေပၚမွာ ေလွ်ာက္သြားၾက၏’’ ဟု (ေန ၁၂း၃၁) ေဖာ္ျပထားသည္။ သီခ်င္းဆိုရေသာ လူႏွစ္စုသည္ ၿမိဳ႕႐ိုး၏ေတာင္ဘက္စြန္း ေနာက္ေခ်းတံခါးမွ စ၍ခ်ီသြားၾကသည္။ တစ္စုသည္ လက္၀ဲဘက္မွ၊ က်န္တစ္စုသည္ လက်္ာဘက္မွ ဗိမာန္ေတာ္သို႔…

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။