ျပင္ပမွ အကူအညီ

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ျပင္ပမွ အကူအညီ

အလုပ္ကိစၥျဖင့္ အျခားေနရာသို႔ ခရီးသြားစဥ္ ကၽြန္မခင္ပြန္းသည္ သူတည္းခုိမည့္ ဟိုတယ္၌ ေရာက္႐ံုပင္ ရွိေသးသည္။ ထူးဆန္းေသာ ဆူညံသံမ်ားၾကားလိုက္ရသျဖင့္ ခန္းမထဲသို႔ သြားၾကည့္ရာ အနီး႐ွိအခန္းမွလူတစ္ေယာက္၏ စူး႐ွေသာေအာ္ဟစ္သံကို ၾကားလိုက္ ရသည္။ ဟိုတယ္၀န္ထမ္းတစ္ဦးက လူတစ္ဦး ေရခ်ိဳးခန္းထဲ ပိတ္မိိေနျခင္းဟု ေျပာျပသည္။ ေရခ်ိဳးခန္းတံခါး ေသာ့အိမ္ပ်က္သြားသျဖင့္ အထဲ၌ ပိတ္မိေနသူက အထိတ္ တလန္႔ ျဖစ္ကာ အသက္႐ႈမ၀သကဲ႔သို႔ ခံစားရၿပီး ေအာ္ဟစ္ အကူအညီေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဘ၀၌လည္း ထိုသို႔ ပိတ္မိ ေနသကဲ႔သို႔ ကၽြန္မတို႔ ခံစားရသည္။ တံခါးကို ထု႐ိုက္၊ တံခါးလက္ကိုင္ကို ဆြဲလွည့္ႏွင့္၊ သို႔ေသာ္ မလြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ပါ။ ေရခ်ိဳးခန္း၌ ပိတ္မိေနသူနည္းတူ ျပင္ပအကူအညီကို ကၽြန္မတို႔ လိုအပ္သည္။
ျပင္ပမွ အကူအညီရယူရန္ မိမိဘာသာ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္၊ အကူအညီမဲ႔ေၾကာင္း ၀န္ခံရပါမည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ျပႆနာအတြက္ အေျဖ…

ပဲလံုး၀မစားဘူး

ကၽြန္ေတာ္႔ကေလးမ်ား ငယ္စဥ္က ညစာစားခ်ိန္၌ ၎တို႔ကို ပဲထည့္ေပးလိုက္လွ်င္ ‘‘မစားဘူး’’ ဟု ေျဗာင္ေျပာသျဖင့္ ‘‘ဘာမစားတာလဲ’’ ဟုျပန္ေမးရင္း ‘‘ပဲမစားပါ။ ေက်းဇူးပါ’’
ဟု ေျပာရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။ သို႔ေသာ္ ‘‘ပဲလံုး၀မစားဘူး’’ ဟု ျပန္ေျဖသည္။ ေျပာရလွ်င္ ယဥ္ေက်းစြာ ျပဳမူေျပာဆုိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဆြးေႏြးစရာျဖစ္လာသည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါလည္း ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။
အျပင္ပန္းသဏၭာန္ ေကာင္းမြန္ယဥ္ေက်းစြာ ျပဳမူ ေျပာဆိုျခင္းအျပင္ ေက်းဇူးသိတတ္ေသာ စိတ္ႏွလံုး႐ွိရန္ သခင္ဘုရား ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သတိေပးသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ မိတ္သဟာယဆက္ဆံေရးတြင္ ေက်းဇူး သိတတ္ေသာစိတ္ကို ေဖာ္ျပရန္ အဓိက အေရးႀကီးေၾကာင္း သတိေပးသည့္ က်မ္းပိုဒ္မ်ား တစ္ဒါဇင္မက ႐ွိသည္။ ဆာလံ ၁၁၈ တြင္ ‘‘ထာ၀ရဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရန္’’ အခ်က္ကို ႏိႈးေဆာ္လ်က္ အစျပဳသလို ထိုအခ်က္ ႏွင့္ပင္ အဆံုးသတ္ထားသည္။…

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြင္းမွာ

ကၽြန္မသားေလး မူႀကိဳေက်ာင္း စတက္ပါၿပီ။ ‘‘ေက်ာင္းကို မႀကိဳက္ဘူး’’ ဟု ပထမေန႔ မွာပင္ ေအာ္ဟစ္ငိုေႂကြးခဲ႔သည္။ ကၽြန္မတို႔လင္မယား သူႏွင့္ စကားေျပာရပါေတာ့ သည္။ ‘‘ေဖေဖ ေမေမက သားအနားမွာ ႐ွိမေနေပမဲ႔ သားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးတယ္။ သခင္ေယ႐ႈက သားနဲ႔အတူ အျမဲ႐ွိတယ္။’’
‘‘ဒါေပမဲ႔ သူ႔ကိုမွ မျမင္ရတာ’’ ဟု သူက အတြန္႔ တက္သည္။ ဖခင္က သူ႔ကို ေပြ႕ဖက္လ်က္ ‘‘ သားအထဲမွာ ေယ႐ႈ႐ွိတယ္ေလ။ သားကို တစ္ေယာက္တည္း မခ်န္ထား ပါဘူး’’ ဟုဆိုရာ၊ သူ႔ရင္ဘတ္ကို ပုတ္လ်က္ ‘‘ဟုတ္တယ္။ ေယ႐ႈ သားအထဲမွာ ရွိတယ္’’ ဟု ျပန္ေျပာလိုက္သည္။
ခြဲခြာျခင္းေ၀ဒနာ ပူပန္ေသာကကို ကေလးမ်ားသာ ခံစားရသည္ မဟုတ္ပါ။ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ တစ္ေယာက္ တစ္္ေနရာစီ ကြဲသြားျခင္း၊ ဆံုးပါးသြားျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္…

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။