ျမင္သာသည့္ အားနည္းခ်က္

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ျမင္သာသည့္ အားနည္းခ်က္

ပခံုးခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူၿပီး ရက္သတၱပတ္ အတန္ၾကာသည္ေနာက္ ကၽြန္မ စိုးေၾကာက္စိတ္ ၀င္လာသည္။ ပခံုးသိုင္းႀကိဳးႏွင္႔ အဆင္ေျပေနခဲ႔ၿပီးကာမွ ယခုတြင္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႏွင္႔ ခႏၶာပိုင္းကုထံုး အထူးျပဳဆရာက ပခံုးသိုင္းႀကိဳးကို ျဖဳတ္ရန္ ေျပာလာသည္။ ‘‘ဤ အဆင္႔တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရတဲ႔၀န္းက်င္မွာ ခံႏိုင္ရည္ မ႐ွိျခင္း၊ အားနည္းခ်က္လကၡဏာ အျဖစ္ ျမင္သာေပၚလြင္ေနတာကလြဲလို႔ ပုခံုးသိုင္းႀကိဳး လြယ္ထားရတာ စိတ္ပ်က္စရာပဲ’’ ဟူသည့္ အခ်က္ကို ျမင္မိသည္။
စိတ္လႈပ္႐ွားတက္`u`n`mMႁၾကကကကႂကြသူ တစ္ဦးဦးက အားရပါးရ ကၽြန္မကို ေပြ႕ဖက္ညႇစ္ပစ္မွာ၊ သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးဦးက အမွတ္တမဲ႔ မေတာ္တဆ လာပုတ္မိမွာကို ကၽြန္မ စိုးရိမ္ မိသည္။ နာက်င္မွာ စိုးေၾကာက္သျဖင္႔ ပခံုးသိုင္းႀကိဳးႏွင္႔  ကၽြန္မ အကာအကြယ္ယူခဲ႔သည္။
ခံႏိုင္ရည္မ႐ွိ၊ ခံႏိုင္ရည္မဲ႔သည့္အျဖစ္၌ မိမိကိုယ္ကို ဖြင္႔ထားရန္မွာ အင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။ ကၽြန္မတို႔က အခ်စ္ခံလိုသည္။ မိမိအ႐ွိအတိုင္းကို လူတို႔လက္ခံေစလိုသည္။ ကိုယ္႔အေၾကာင္းကို သိသြားၿပီး ကိုယ္႔ကို…

ဘုရားသခင္၏ ေကာ္ဖတ္

ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္း၏စကားေၾကာင္႔ မခံခ်ိမခံသာျဖစ္ရသည္။ အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ကၽြန္မ၏အျမင္ႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ တဲ႔တိုးေျပာခ်လိုက္သည့္ သူမ၏ေ၀ဖန္ခ်က္ကို နက္နက္နဲနဲ မေတြးမိေအာင္ လံုးပမ္းေနမိသည္။ အိပ္ယာထက္မွေန၍ ဘုရားသခင္ထံမွ ဉာဏ္ပညာႏွင္႔ၿငိမ္သက္ျခင္းကို  ေတာင္းခံလိုက္သည္။ ရက္သတၱပတ္ အတန္ၾကာ ၿပီးေနာက္ ထိုကိစၥက စိတ္အေႏွာင္႔အယွက္ျဖစ္ေနဆဲပါ။ သို႔ႏွင္႔ ‘‘ ဘုရားသခင္ ကၽြန္မ နာက်င္ရပါတယ္။ ကၽြန္မ ဘယ္အပိုင္းမွာ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ဖုိ႔ လိုအပ္သလဲ၊ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕
စကားက ဘယ္အတိုင္းအတာ အထိမွန္ေနလဲ ဆိုတာ ျပပါ’’ ဟု ဆုေတာင္းခဲ႔သည္။
ကၽြန္မ၏သူငယ္ခ်င္းမွာ ကၽြန္မအသက္တာ၌ ဘုရား သခင္၏ ေကာ္ဖတ္(Sandpaper)အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မ၏ခံစားခ်က္က ေကာ္ဖတ္စားခံလိုက္ရ သကဲ႔သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြန္မ၏တံု႔ျပန္မႈေပၚမူတည္၍ ကၽြန္မ၏အက်င္႔အေလ့ကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊ မတည္ေဆာက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစလိမ္႔မည္ဟု သိေနသည္။ ကၽြန္မကို အေခ်ာသတ္ေပးမည့္ျဖစ္စဥ္ကို လက္ခံရန္ ေ႐ြးခ်ယ္လ်က္ ကၽြန္မ၏မာန္မာနႏွင္႔ ေခါင္းမာမႈ
မ်ားကို…

စစ္ေဆးသည့္ၿပိဳင္ပြဲ

ခရစ္ကက္ အားကစား ၌ ‘‘စစ္ေဆးသည့္ ၿပိဳင္ပြဲ’’ က ျပင္းထန္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားသည္ ေန႔လယ္စာႏွင္႔ အဆာေျပစားခ်ိန္အပါအ၀င္ နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ည ၆ နာရီအထိကစားရၿပီး ၿပိဳင္ပြဲက ၅ ရက္တာမွ် ၾကာျမင္႔တတ္သည္။ ၎သည္ သည္းခံႏိုင္စြမ္း၊ ဇြဲလံု႔လႏွင္႔ အရည္အခ်င္း ကၽြမ္းက်င္မႈကို စစ္ေသာ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။
ဘ၀၌ ရင္ဆိုင္ရသည့္ စစ္ေၾကာမႈမ်ားကလည္း မၿပီးဆံုးႏိုင္ဟု ခံစားရလ်က္ ျပင္းထန္ၾကာျမင္႔တတ္သည္။ အလုပ္လည္း ႐ွာမရႏိုင္ေသး၊ အထီးက်န္ခံစားရမႈမ်ားက အဆက္မျပတ္၊ ကင္ဆာေရာဂါႏွင္႔နာတာ႐ွည္ လံုးပန္း ရလ်က္၊
ဘယ္ေတာ႔မ်ားမွ ၿပီးဆံုးမွာလဲဟု ခံစားရသည္အထိ ပို၍ ျပင္းထန္ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားၾကံဳရသည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ျဖစ္မည္။ ဆာလံဆရာက ‘‘ အိုထာ၀ရဘုရား၊
အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ၾကည့္႐ႈ၍ ေနေတာ္မူမည္နည္း။ အကၽြႏု္ပ္အသက္ကို သူတို႔ျပဳေသာ ေဘးဥပဒ္မွ လည္းေကာင္း၊ အကၽြႏု္ပ္အခ်စ္ဆံုးကို ျခေသၤ႔တို႔မွလည္းေကာင္း ကယ္လႊတ္…

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။