တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ အသက္တာ

ေန႔စဥ္ခြန္အား

တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ အသက္တာ

ဒံေယလ အနာဂတၱိက်မ္းကို ေလ႔လာ ရာ၌ ျခေသၤ႔တြင္းထဲပစ္ခ်မခံရေအာင္ ဒံေယလ
အေနျဖင္႔ အလြယ္တကူ ေရွာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္ ေတြးမိသည္။ ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံေရးပိုင္းမွ ဒံေယလကိုမနာလိုေသာ ၿပိဳင္ဘက္ မ်ားက ဘုရားသခင္ထံ သူေန႔စဥ္ ပံုမွန္ဆုေတာင္း သည့္ အေလ႔အထကို အေၾကာင္းျပဳ၍ သူ႔ကုိ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ခဲ႔ၾကသည္ (ဒံ ၆း၁-၉)။ သူတို႔၏ အၾကံအစည္ကို ဒံေယလ ေကာင္းေကာင္းသိေနၿပီး အေျခအေနအရပ္ရပ္ တည္ၿငိမ္သြားသည္အထိ တစ္လခန္႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ဆုေတာင္းေနလိုက္၍ ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဒံေယလသည္ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ လူစားမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။
“အမိန္႔ေတာ္ထုတ္၍ တံဆိပ္ခတ္ ေၾကာင္းကို ဒံေယလသည္ ၾကားသိေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္သို႔သြား၍ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သို႔ မ်က္ႏွာျပဳရာ အထက္ခန္းျပတင္းေပါက္ပြင္႔လ်က္ပင္၊ အထက္ျပဳေလ႔ရွိသည္အတိုင္း၊ တစ္ေန႔သံုးႀကိမ္ ဒူးေထာက္လ်က္ ဘုရားသခင္ကိုဆုေတာင္း၍ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းေလ၏” (း၁၀)။
ဒံေယလ မတုန္လႈပ္ပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင္႔လည္း အေပးအယူမလုပ္ပါ။…

အျမင္႐ႈေထာင္႔ ေျပာင္းျခင္း

ကၽြႏု္ပ္၏ဇနီးသည္ ေစာေစာထတတ္သူ ျဖစ္သျဖင္႔ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား မႏုိးမီ ထေလ႔ရွိၿပီး တိတ္ဆိတ္ခ်ိန္တြင္ က်မ္းစာဖတ္၊ ဆုေတာင္းေလ႔ ရွိသည္။ မၾကာမီက သူမအႏွစ္သက္ဆံုးထိုင္ခံုတြင္ ထိုုင္လိုက္စဥ္ ညက ေဘာလံုးပြဲၾကည့္သူတစ္ဦး ေၾကာင္႔ ျဗဳတ္စဗ်င္းေတာင္း ႐ႈတ္ပြေနသည့္ ဆိုဖာကို ေတြ႕လိုက္ရ၍ ပထမတြင္ သူမ အာ႐ံုေႏွာက္သြားၿပီး ကၽြန္ေတာ္႔အေပၚ အလုိမက် ျဖစ္ကာ ေႏြးေထြးေအးေဆးေသာ နံနက္ခင္းေလး ပ်က္စီးသြားေတာ့သည္။
ထိုေနာက္ အေတြးတစ္ခု၀င္လာၿပီး ဆိုဖာေပၚ သူေျပာင္းထိုင္လိုက္သည္။ ထုိေနရာမွ အတၱလႏၲိတ္ သမုဒၵရာေပၚမွ ေနထြက္လာသည္ကို ျပတင္းေပါက္မွတစ္ဆင္႔ ျမင္ရသည္။ ထိုေန႔နံနက္တြင္ ဘုရားသခင္ျခယ္သထားေသာ လွပသည့္႐ႈခင္းက သူမ၏ ႐ႈေထာင္႔အျမင္ကို ေျပာင္းလဲေစခဲ႔သည္။
သူမက အျဖစ္အပ်က္ကိုေျပာျပၿပီး ထိုမနက္မွသင္ခန္းစာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏွစ္ဦးလံုး မွတ္သားႏွလံုးသြင္းသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ၀ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အရာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစဥ္အျမဲမထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ေရြးခ်ယ္ခြင္႔ ရွိသည္။ “စိတ္ပ်က္စရာ…

ကိုယ္ေတာ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈ

ကၽြႏု္ပ္ကေလးမ်ား ငယ္စဥ္က သူတို႔ကို သိပ္လွ်င္ သူတို႔ႏွင္႔အတူ ဆုေတာင္းေလ႔ရွိသည္။ ဆုမေတာင္းမီ ကုတင္စြန္းတြင္ထိုင္၍ စကားေျပာ ေလ႔ရွိရာ ကၽြႏု္ပ္၏သမီးလစ္ဘီအား ေျပာခဲ့ေသာ စကားမ်ားကို မွတ္မိပါေသးသည္။ “ကမာၻေပၚမွာ ရွိတဲ႔ ေလးႏွစ္သမီးအားလံုးကို တန္းစီထားတယ္ ဆိုရင္ အဲဒီအထဲမွာ သမီးကို အေဖလိုက္ရွာမယ္၊ အဲဒီ လူတန္းတစ္ခုလံုးကို အစအဆံုးၾကည့္ၿပီးရင္ သမီးကို အေဖ႔သမီးအျဖစ္ ေဖေဖေရြးလိုက္မယ္” ဟုေျပာရာ လစ္ဘီ၏မ်က္ႏွာ၌ အားရေက်နပ္ ေသာအျပံဳးကို ေတြ႔ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူ အထူးျပဳခံရျခင္းကို သူသိျခင္းေၾကာင္႔တည္း။
လစ္ဘီေလး အားရေက်နပ္စြာျပံဳးသည့္ အခ်ိန္အခိုက္အတန္႔ကို ဆင္ျခင္ရင္း ေက်းဇူးေတာ္ ႏွင္႔ျပည့္စံုသူ စၾကာ၀႒ာကို ဖန္ဆင္းေသာအရွင္၏ “ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္စိမ္႔ေသာငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ ေ ႔ရွဦးစြာကပင္ သင္တုိ႔ကို ေရြးေကာက္ေတာ္မူ” ျခင္းအေၾကာင္းကို (၂ သက္ ၂း၁၃) စဥ္းစား ၾကည့္ပါ။ ေ ႔ရွဦးစြာကပင္…

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု – ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ - အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။