စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား David McCasland

ဘယ္အရာမွ ဖံုးကြယ္၍ မရပါ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳခ်က္အရ ကမာၻတစ္ဝန္း၌ စီစီတီဗီြ ကင္မရာ ၂၄၅ သန္း တပ္ဆင္ထားၿပီး ႏွစ္စဥ္ ၁၅% တိုး၍ တပ္ဆင္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ယေန႔လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ မိမိတို႔ အသံုးျပဳေသာ စမတ္ဖုန္း မ်ားျဖင္႔  ေမြးေန႔ပြဲမွအစ ခိုးဆိုးလုယက္မႈမ်ားအထိ ဓာတ္ပံု႐ိုက္မွတ္တမ္းတင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ လူသားတို႔၏လံုျခံဳေရးအတြက္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္မႈဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾသဘာေပးသည္ ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဘက္၌ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင္႔မ်ား ဆံုး႐ံႈးရၿပီဟု ျပစ္တင္ေ၀ဖန္သည္ျဖစ္ေစ၊  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကင္မရာမ်ားျဖင္႔ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္း၌ ရွင္သန္ေနထုိင္ ေနရျခင္းက အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ဘုရား႐ွင္၏ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး တြင္မူ စီစီတီဗီြ ႏွင့္ကင္မရာမ်ားထက္ သာလြန္ထင္ရွားစြာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေပၚလြင္ေစေသာ မိမိ၏အျပဳအမူအတြက္ မိမိ၌ မည္မွ်တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေဟျဗဲဩဝါဒစာ၌ ျပေနသည္။ “ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားသည္ အသက္ ႐ွင္ျခင္း၊ တန္ခိုးႏွင္႔ျပဳျပင္ျခင္း၊ သန္လ်က္တကာတို႔ထက္ ထက္ျခင္းႏွင့္…

အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္

ခရစ္စမတ္အၿပီး ရက္သတၱပတ္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္ အလုပ္အ႐ႈပ္ဆံုး
အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ လူတို႔က သူတို႔အလိုမ႐ွိသည့္ လက္ေဆာင္မ်ားကို သူတုိ႔ တကယ္လိုခ်င္သည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ျပန္လဲလွယ္ၾကျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုး လက္ေဆာင္ကို အျမဲေပးတတ္သည့္ လူတစ္ဦးစ ႏွစ္ဦးစကို သင္သိေကာင္းသိမည္။ ထိုသူတို႔က အျခားသူမ်ား ဘာကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားသည္ကို သိသည္။  ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ပြဲ၌ ေပးရမည္ကို  သိသည္။ အေကာင္းဆံုး လက္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း၏ ေသာ႔ခ်က္မွာ ေငြေၾကး
မဟုတ္ပါ။ တစ္ပါးသူကို နားေထာင္ေပးျခင္း၊ သူတို႔ႏွစ္ၿခိဳက္  သေဘာက်သည့္အရာ၊ သူတို႔စိတ္၀င္စားသည့္အရာကို ဂ႐ုစိုက္ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။
ဤအခ်က္က မိသားစုႏွင္႔ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ မွန္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္အတြက္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔နည္း။ ဘုရားအတြက္ အဓိပၸာယ္႐ွိၿပီး တန္ဖိုး႐ွိေသာအရာ မည္သည့္ အရာမ်ိဳးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ေပးႏိုင္မည္နည္း။ ကိုယ္ေတာ္၌ မ႐ွိသည့္ အရာတစ္ခုခုမ်ား ႐ွိပါသလား။
ေရာမ ၁၁း၃၃-၃၆ သည္ ဘုရားသခင္၏…

အားလံုးအတြက္ ၀မ္းေျမာက္စရာ

စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ခရစ္ယာန္စာေပထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိျခင္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ အဖြဲ႕လုိက္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရန္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၀ မွ တတ္ေရာက္သည့္လူ အေယာက္ ၂၈၀ တို႔ ဟိုတယ္၏အျပင္သို႔ ထြက္၍ စု႐ံုးလာၾကသည္။ ဒုတိယထပ္၏ ထပ္ခိုးမွေန၍ ဓာတ္ပံုဆရာက ႐ႈေထာင္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဓာတ္ပံုမ်ား႐ိုက္ၿပီး ေနာက္ဆံုး၌ `ၿပီးသြားၿပီ၊ ရၿပီ´ ဟု ေျပာလိုက္သည္။ လူအုပ္ႀကီးထဲမွ `ေကာင္းၿပီ။ ေလာက၀မ္းေျမာက္´ ဟူေသာ အသံတစ္သံ ထြက္သည္။ ခ်က္ျခင္းပင္ `ေယ႐ႈ ႂကြလာ´ ဟုတစ္စံုတစ္ဦးက တုံ႔ျပန္သီဆိုလိုက္သည္။ အျခားသူမ်ားလည္း လိုက္၍ သီဆို ၾကသည္။ မၾကာမီမွာပင္ တစ္ဖြဲ႕လံုးက မိမိတို႔ရၿပီးသား ခရစ္စမတ္သီခ်င္းကို ညီညီညာညာႏွင္႔ လွပစြာ သီက်ဴးၾက ေတာ႔သည္။ စည္းလံုးမႈႏွင္႔ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ေဖာ္က်ဴးေသာ ယင္းအျဖစ္ကို ကၽြႏု္ပ္ဘယ္ေသာအခါမွ မေမ႔ေတာ႔ပါ။
႐ွင္လုကာခရစ္၀င္က်မ္း႐ွိ ခရစ္စမတ္အေၾကာင္း၌ `ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း မ႐ွိၾကႏွင္႔။ လူအေပါင္းတို႔သည္…

ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈထဲမွ ခရစ္စမတ္

ဆရာေတာ္ မာတင္ နီးေမာလယ္သည္ ဟစ္တလာကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဆန္႔က်င္သည့္အတြက္ နာဇီအက်ဥ္းစခန္း၌ ႐ွစ္ႏွစ္နီးပါး အက်ဥ္းက်ခဲ႔သည့္ ထင္႐ွားသည့္ ဂ်ာမန္သင္းအုပ္ဆရာတစ္ပါး ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ခရစ္စမတ္ အႀကိဳညတြင္ ဆရာ နီးေမာလယ္ က သူႏွင္႔အတူ  ဒါခေရာင္ ေထာင္၌ အက်ဥ္းက်သူမ်ားကို ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း  စကားလက္ေဆာင္ပါးခဲ႔သည္။ “ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြတို႔၊ ဒီခရစ္စမတ္မွာ … ဗက္လင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ သူငယ္ေတာ္ ဆီက ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းကို ႐ွာၾကရေအာင္၊ ဒီသူငယ္ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွာ႐ွိတဲ႔ ေလးေသာ၀န္ မွန္သမွ်ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ နဲ႔အတူ ထမ္း႐ြက္ဖို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆီကို ဆင္းႂကြလာတဲ႔သူ ျဖစ္တယ္။ …  သူနဲ႔ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ေပးမဲ႔ တံတားကို ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ တည္ေဆာက္ခဲ႔တယ္။ အထက္အရပ္က အ႐ုဏ္ဦးအလင္းက
ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ဆင္းႂကြလာၿပီ”။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရပ္၌ ႐ွိပါေလေစ၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾကား…

သတင္းေကာင္း

အင္တာနက္၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယိုႏွင္႔ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွ ကမာၻသတင္းမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔အား တရစပ္ ပူပင္ေစသည္။ သတင္းအမ်ားစုက ရာဇဝတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ စစ္ပြဲႏွင္႔ စီးပြားေရး ျပႆနာစသည့္ အမွားအယြင္းမ်ားကို အသားေပးေဖာ္ျပၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းစရာႏွင္႔စိတ္ပ်က္စရာ အေမွာင္သတင္းမ်ားကို ထိုးေဖာက္သည့္ ေကာင္းသတင္း မ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံ ေတြ႕ရသည္။
က်မ္းစာတြင္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ လူႏွစ္ဦး၏ စကားက
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင္႔ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနသည့္ လူမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းကို သယ္ေဆာင္လာသည္။
ရက္စက္၍ တန္ခိုးအင္အားႀကီးေသာ တိုင္းျပည္အေပၚသို႔
ဘုရားသခင္၏စီရင္ျခင္း က်ေရာက္မည့္အေၾကာင္းေဖာ္ျပ လ်က္ “ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ဝမ္းေျမာက္စရာ သတင္းစကားကို
ၾကားေျပာေသာသူ၏ေျခတို႔ကို ေတာင္ေပၚမွာၾကည့္ၾက ေလာ႔” (နာဟံု ၁း၁၅) ဟု နာဟံုက ေျပာထားသည္။ ထိုသတင္းက ရက္စက္စြာ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရသူမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းေပးသည္။ ဆင္တူယိုးမွား စကားကို ေဟ႐ွာယအနာဂတၱိက်မ္းတြင္ ေတြ႕ရသည္။ “ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ ဝမ္းေျမာက္စရာသတင္းကို…

တိုက္တြန္းခြန္အားေပးျခင္း ဆုေက်းဇူး

အဆိုေတာ္ Merle Haggard ၏ ေခတ္ေဟာင္းေတး တစ္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ ‘‘If we make it Through December’’ ထဲတြင္ သမီးေလးအတြက္ ခရစ္စမတ္လက္ေဆာင္၀ယ္ေပးရန္ ေငြမရွိ၊ စက္႐ံုမွ အလုပ္ျပဳတ္လာေသာ လူတစ္ေယာက္ အေၾကာင္း သီဆိုထားပါသည္။ ခရစ္စမတ္ခ်ိန္ခါသမယသည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔ဘ၀ မွာမူ အေမွာင္က်ၿပီး ရက္စက္ေလျခင္း။
စိတ္ဓာတ္က်အားငယ္ျခင္းသည္ ဒီဇင္ဘာလႏွင္႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈမ႐ွိေသာ္လည္း  ႀကီးက်ယ္လာႏိုင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က ျမင္႔ေနႏိုင္ၿပီး ၀မ္းနည္း ပူေဆြးမႈ
ေသာကမ်ားလည္း နက္နဲႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနည္းငယ္ ေသာ အားေပးမႈသည္ အလြန္ အဓိပၸာယ္႐ွိ သည္။
ကုပ႐ုျပည္မွ ေလ၀ိအမ်ိဳးသား ေယာေသသည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ကနဦးတပည့္ေတာ္ ေနာက္လိုက္မ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္မ်ားက သူ႔ကို
သက္သာျခင္း၏သားဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ ဗာနဗ အမည္သစ္
ေပးခဲ႔သည္။…

မိုင္ ၄၀၀ အကြာမွ ျမင္ကြင္း

အာကာသယာဥ္မႉး Charles Frank Bolden Jr. က ‘‘ကၽြန္ေတာ္အာကာသထဲ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္သြားခ်ိန္မွာ ကမာၻေျမႀကီးကို ၾကည့္တဲ႔အျမင္ေတြဟာ ခ်က္ျခင္းေျပာင္းလဲသြားတယ္’’ ဟုေျပာပါသည္။ ကမာၻေျမႀကီး၏အထက္ မိုင္ ၄၀၀ အေပၚစီးမွ ၾကည့္ရျခင္းသည္ သူ႔အတြက္ အရာအားလံုးသည္ ၿငိမ္သက္ျခင္း အတိ႐ွိၿပီး လွပလြန္းသည္။ အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသကို ျဖတ္သန္း သြားေသာအခါ Bolden သည္ ထိုေဒသ၌ ပဋိပကၡမ်ား အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေတြးမိၿပီး လႈပ္ႏႈိးခံရ
သကဲ့သို႔ အသိတရား၀င္လာကာ တုန္လႈပ္သြားခဲ႔ရသည္။ ႐ုပ္႐ွင္ထုတ္လုပ္သူ Jared Leto ႏွင္႔ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ေန စဥ္အတြင္း Bolden က ထိုခဏတာ အခ်ိန္ေလး အေၾကာင္း ေျပာျပရင္း ကမာၻႀကီးက မည္သို႔ျဖစ္သင့္သည္ကို သူသိျမင္ နားလည္လာေၾကာင္း၊ ကမာၻႀကီးကို ပိုၿပီးေကာင္းမြန္ လာေအာင္  သူတတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ရန္ စိန္ေခၚမႈႀကီးကို…

ငါ သူေဌးျဖစ္ၿပီ

တံခါးလာေခါက္သျဖင္႔ သြားဖြင္႔ေပးလိုက္ရာ ေငြပမာဏ အေျမာက္အျမားပါ႐ိွသည့္ ခ်က္ လက္မွတ္တစ္ေစာင္လာေပးျခင္းျဖစ္ေနသည္။ တံခါးဖြင္႔ေပးသူက အံ႔အားသင္႔သြား ၿပီးေနာက္ ျမဴးတူးစြာေအာ္ဟစ္ရင္း၊ ေကြးေအာင္ကရင္း၊ ခုန္ေပါက္ရင္း၊ ေတြ႕သမွ် လူကို ေပြ႕ဖက္ရင္း ‘‘ငါထီေပါက္ၿပီ၊ ငါသူေဌးျဖစ္ၿပီ၊ မယံုႏိုင္စရာပါလားေနာ္၊ ငါ႔ျပႆနာ ေတြ ေျပလည္ၿပီ’’ ဟု ေအာ္ေျပာေနသည္။ ၎သည္ ႐ုပ္သံ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းစည္းစိမ္က ခံစားခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ဆာလံက်မ္းမွ အ႐ွည္ဆံုးျဖစ္ေသာ ဆာလံ ၁၁၉ ၏
အပိုဒ္ငယ္ ၁၄ တြင္ မွတ္သားဖြယ္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို ေတြ႕ရသည္။ ‘‘ခပ္သိမ္းေသာစည္းစိမ္ဥစၥာကို ရဘိသကဲ႔သို႔ သက္ေသခံေတာ္မူရာလမ္း၌ ၀မ္းေျမာက္ပါ၏’’ (း၁၄)။ အထက္ပါေၾကာ္ျငာႏွင္႔ ကြာျခားလိုက္ပါဘိ။ ဘ၀႐ွင္သန္မႈ အတြက္ ဘုရားသခင္၏သြန္သင္လမ္းၫႊန္မႈအတိုင္း နာခံ လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ရ႐ွိသကဲ႔သို႔ပင္ အလြန္၀မ္းေျမာက္စရာ ျဖစ္သည္။ ဆာလံဆရာက ထာ၀ရဘုရား၏ပညတ္ေတာ္အတြက္ ေက်းဇူးတင္လ်က္ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းကို…

မပို႔ျဖစ္ေသာစာ

အီးေမးလ္ စာတစ္ေစာင္ပို႔လိုက္ၿပီးကာမွ လူမွားပို႔မိျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ မေကာင္း မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ စကားလံုးမ်ားပါသြားျခင္းကို ခ်က္ျခင္းသတိျပဳလိုက္ျခင္း စသည့္အျဖစ္မ်ိဳး သင္ၾကံဳဖူးပါသလား။ ခလုတ္တခ်က္ႏွိပ္ၿပီး စာဆက္မပို႔ေအာင္ လုပ္ႏိုင္လွ်င္ေကာင္းမည္။ ယခုတြင္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ စာပို႔လိုက္ေသာ္လည္း ကြန္ျပဴတာမွ အီးေမးလ္စာထြက္မသြားမီ ျပန္ဖ်က္ပစ္လိုပါက ဖ်က္ပစ္ႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေစာင္႔ေပးသည့္ စနစ္ကို က်င္႔သံုးသည္။ ထိုအခါ အီးေမးလ္စာသည္ မေျပာခဲ႔သည့္ စကားတစ္ခြန္းပမာျဖစ္သြားသည္။  ''အဆင္ေျပ သြားတာေပါ့'' ဟု မွတ္ယူျခင္းထက္ မိမိေျပာေသာစကားကို သတိထားေစာင္႔ထိန္းရန္ အလြန္႔အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း မပို႔ျဖစ္ေသာစာက သတိေပးခ်က္ျဖစ္သင္႔သည္။
႐ွင္ေပတ႐ုဩ၀ါဒစာ ပထမေစာင္တြင္ ‘‘သင္တုိ႔သည္ ... အခ်င္းခ်င္းရန္တံု႔မမူ၊ ျပန္၍ မကဲ႔ရဲ႕၊ ေမတၱာပို႔ျခင္းကို ျပဳၾကေလာ႔။ အသက္ကို ေမြ႕ေလ်ာ္ေစ၍ ေကာင္းမြန္ေသာေန႔ရက္တို႔ကို ေတြ႕ျမင္ျခင္းငွာ အလို႐ွိေသာသူသည္ မိမိလွ်ာကို မေကာင္းေသာအရာႏွင္႔ ကင္းလြတ္ေစ။ မိမိႏႈတ္ခမ္း လည္း မုသားစကားကို မေျပာေစႏွင္႔။ ဒုစ႐ိုက္ကိုလႊဲေ႐ွာင္၍ သုစ႐ိုက္ကိုျပဳေစ။…

ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္ေျမာက္လူ

တကၠဆက္ ျပည္နယ္ A&M တကၠသိုလ္ေဘာလံုးအားကစားကြင္းရွိ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီး၌ "ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္ေျမာက္လူအတြက္ေနရာ" ဟုေရးထားသည္။ ကစားကြင္း၌ အသင္း တစ္သင္းစီကို ကစားသမား ၁၁ ဦးသာ ခြင့္ျပဳၿပီး၊ ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္ေျမာက္လူ ဆိုသည္မွာ ပြဲစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ မိမိအသင္းကို အားေပးအားတက္ေစေသာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ A&M ေက်ာင္းသားပရိသတ္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းသည္။ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္က ဒဏ္ရာရအားကစားသမား၏ေနရာ၌ အစားထိုး ကစားရန္အတြက္ နည္းျပက ရပ္ၾကည့္စင္မွ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးကို ေခၚကာ ၀တ္စံုလဲခိုင္းၿပီး ေဘးစည္း၌  အသင့္ ရပ္ေနေစသည္။ ထိုမွစ၍ ဤအစဥ္အလာ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုသူသည္ ကစားပြဲ၌ တစ္ခါမွ် ၀င္ေရာက္မကစားခဲ့ရ ေသာ္လည္း ေဘးစည္း၌ လိုလိုလားလားႏွင့္ ရွိေနေပးျခင္းက အသင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာအား ျဖစ္ခဲ့သည္။
ေဟၿဗဲ ၁၁ ၌ ႀကီးမားေသာ စစ္ေၾကာျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၌ သစၥာတည္ၿမဲေသာ ယံုၾကည္ျခင္း…

Related Topics

> God's Care

Einfühlsam-2

Generalmajor Mark Graham war zwei Jahre Kommandant von Fort Carson in Colorado und bei Mitarbeitern und Untergebenen gleichermaßen beliebt. Ein Kollege sagt: „Ich kenne keinen anderen Offizier, der so einfühlsam ist und dem das Wohl der Soldaten und ihrer Familien so am Herzen liegt.“ Mark und seine Frau Carol haben selbst einen Sohn im Kampf verloren. Ein anderer beging Selbstmord. Das war für sie der Auslöser, anderen Soldaten und ihren Familien zu helfen, mit arbeitsbedingtem Stress, Depressionen und Verlust umgehen zu lernen.

Selbsersorger-1

Die jungen Adler hatten Hunger, aber Mama und Papa war das anscheinend egal. Der älteste der drei versuchte das Problem selbst zu lösen, und begann an einem Ast zu knabbern. Aber der schmeckte wohl nicht, denn er hörte schnell wieder damit auf.

> odb

ေဝမွ်စရာ ရတနာေလးတစ္ခု

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္  တ႐ုတ္လယ္သမားမ်ားသည္ ေရတြင္းေဖာ္ရန္ ေျမႀကီးကို တူးရင္း အလြန္အံ႔ဖြယ္ေကာင္းေသာအရာကို ေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္။ ၎မွာတ႐ုတ္ျပည္ အလယ္ပိုင္းေဒသ၏ ေျခာက္ေသြ႕သည့္ ေျမသားေအာက္တြင္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ေနသည့္ တဲရာကိုတာ စစ္တပ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ သက္တမ္းတြက္ခ်က္မႈအရ ဘီစီ ၃ ရာစု ခန္႔္က ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တစ္မူထူးသည့္ ေတြ႕႐ွိမႈတြင္ ေျခလ်င္ စစ္သားအေယာက္ ၈၀၀၀၊ ျမင္းသည္ေတာ္ ၁၅၀ ႏွင္႔ စစ္ျမင္းရထား ၁၃၀ ကို ဆြဲေနေသာ ျမင္းေပါင္း အေကာင္ေရ ၅၂၀ တို႔ပါဝင္သည္။ တဲရာကိုတာ စစ္တပ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုး ကမာၻလွည့္ခရီးသြား ေဒသမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ခရီးသြား ၁ သန္းေက်ာ္ကိုလည္း ဆြဲေဆာင္ေနသည္။ ထိုအံ႔ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ရတနာသည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နစ္ျမႇဳပ္ေနခဲ႔ၿပီး ယခုတြင္ ကမာၻႀကီးသို႔ ေဖာ္ထုတ္ေဝမွ်ႏိုင္ခြင္႔ ရခဲ႔ပါၿပီ။
တမန္ေတာ္…

ၾကာျမင့္စြာ လႊမ္းမိုးေသာ အရိပ္မ်ား

လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္မ်ားစြာက ကၽြန္ေတာ္တို္႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ေယာ႔႐ိႈင္းရယ္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ယာႏွင္႔ မနက္စာေကၽြးေသာ တည္းခိုခန္းေလး၌ တည္းခိုခဲ႔ဖူးသည္။   ထိုေနရာ၌ တစ္ခါမွ် မေတြ႕ခဲ႔ဘူးသည့္ ၿဗိတိန္လူမ်ိဳး  အျခားစံုတဲြ ၄ တြဲလည္း တည္းခိုေနသည္။ ညေနစာစားၿပီးေနာက္ ဧည့္ခန္း၌ ထိုင္လ်က္ ေကာ္ဖီေသာက္ ေနခ်ိန္တြင္ “ဘာအလုပ္လုပ္ၾကသလဲ” ဟုေမးရင္း စကားလက္ဆံုက်ခဲ႔ ၾကသည္။ အဲဒီအခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္သည္ ခ်ီကာဂို ၌ ႐ွိသည့္ မူးဒီက်မ္းစာေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ အေစခံေနရာ၊ ထိုေက်ာင္းႏွင္႔ စတင္တည္ေထာင္သူ ဆရာႀကီး ဒီအယ္လ္ မူးဒီကို သူတုိ႔ မသိေလာက္ဟု ထင္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္က ေက်ာင္းနာမည္ကို ေခၚလိုက္ေသာအခါ သူတို႔၏ တံု႔ျပန္မႈက အံ႔အားသင္႔စရာပါ။ “ေၾသာ္ … မူးဒီနဲ႔စန္ခီ၊ … အဲဒီ ဆရာႀကီး မူးဒီလား”၊ အျခားတစ္ေယာက္က “ငါတုိ႔မိသားစုက ဆရာ စန္ခီ…

ဘဝကို ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိျခင္း

အေဖ့ စကားလံုးမ်ားက ရာဗီ႔ ရင္ကို နာက်င္စြာ ထိုးႏွက္သည္။ “မင္းဟာ တကယ္႔ကို အ႐ႈံးသမားပဲ။ မိသားစုကိုလည္း အ႐ွက္ရေစတဲ႔သူပဲ” စြမ္းရည္ထူးခၽြန္သည့္ သူ႔ေမြးခ်င္း ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ရာဗီ သည္ ဂုဏ္ယူစရာမရွိသူအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံရသည္။ သူသည္ အားကစားတြင္   ႀကိဳးစားခဲ႔ၿပီး ထူးခၽြန္ပါေသာ္လည္း သူ႔ကိုယ္ကို အ႐ံႈးသမားအျဖစ္သာ ခံစားရဆဲျဖစ္သည္။ “ငါဘာျဖစ္လာမွာလဲ။ ငါ တကယ္ပဲ လံုးဝကို အ႐ံႈးသမား ျဖစ္ေနသလား။ မနာက်င္ မခံစားရဘဲ အဲဒီဘဝကေန ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မလား”ဟု သူ႔ကိုယ္သူ ေမးခြန္း ထုတ္မိသည္။ ဤအေတြးမ်ားက သူ႔ကို ေျခာက္လွန္႔ေနခဲ႔ ေသာ္လည္း သူဘယ္သူ႔ကိုမွ ရင္ဖြင္႔မေျပာခဲ႔ပါ။ ထိုသို႔ ရင္ဖြင့္သည့္အေလ့အထလည္း မရွိပါ။ “ကိုယ္႔ရဲ႕ အတြင္းစိတ္က နာက်င္မႈကို စိတ္ထဲမွာပဲထား၊ ၿပိဳလဲေနတဲ႔ ကိုယ္႔ဘဝကို ကိုယ္႔ဘာသာကုိယ္ပဲ ေတာင္႔ခံထား” ဟု သြန္သင္ခံခဲ႔ရျခင္းေၾကာင့္လည္း ပါသည္။
သို႔ႏွင့္…