စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Marvin Williams

တညီတညြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္

ကၽြန္ေတာ္႔ခ်စ္ဇနီးက အလြန္ေကာင္းမြန္လွသည့္ ညေနစာကို ျပင္ဆင္လ်က္႐ွိသည္။ ေပါင္းအိုးထဲသို႔ အသား၊ လွီးျဖတ္ထားေသာ ကန္စြန္းဥ၊ တ႐ုတ္နံနံ၊ မႈိ၊ မုန္လာဥနီႏွင္႔ ၾကက္သြန္နီ စသည္တို႔ကို ထည့္လိုက္သည္။ ၆ နာရီ (သို႔) ၇ နာရီ ခန္႔ၾကာေသာ္ ေမႊးႀကိဳင္လွသည့္ ဟင္းရနံ႔က တစ္အိမ္လံုးကို သင္းပ်ံ႕ကာ တစ္ဇြန္းျမည္းၾကည့္ေသာ္ စိတ္ၾကည္ႏူးေက်နပ္ေလစြ၊ ဟင္းအမယ္ တစ္ခုခ်င္းစီကို ခ်က္မည္ဆိုလွ်င္ မရႏိုင္ေသာဤအရသာမ်ိဳး၊ ဟင္းအမယ္ အားလံုးစံုလင္စြာျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ရရွိလာသည့္ဟင္းေကာင္း တစ္ခြက္၏အရသာမ်ိဳးရသည္အထိ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ရွည္စြာ ေစာင့္ႏိုင္ပါသည္။
ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမ်ားက အက်ိဳးေက်းဇူးအလို႔ငွာ တညီတၫြတ္တည္းျပဳစုသည္၊ “အတူတကြ ေဆာင္႐ြက္ျဖစ္ ေစသည္” ဟု တမန္ေတာ္ ႐ွင္ေပါလု သံုးႏႈန္းသည့္ စကားမွ
“ေပါင္းစည္းျခင္းအား” ဟူသည့္ေ၀ါဟာရကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္ရသည္။ ေရာ ၈း၂၈ တြင္ “ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာသူတည္းဟူေသာ ၾကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတိုင္း ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႔၏အက်ိဳးကို…

လွပေသာ ညီၫြတ္စည္းလံုးျခင္း

သားရဲသတၱ၀ါႀကီး ၃ ေကာင္ ပြတ္သီပြတ္သပ္ ကစားေနသည္ကို ျမင္ရသည္မွာ တစ္မူထူးျခားေနသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ  တိရစာၧန္႐ံု၌ ေန႔စဥ္ ျမင္ရေသာ ျမင္ကြင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ျခေသၤ႔၊ ဘဂၤလားက်ားႏွင္႔ ၀က္၀ံနက္စသည့္ သားရဲ ၃ ေကာင္တို႔သည္ လအေတာ္ၾကာ  ရက္စက္စြာႏွိပ္စက္ခံရၿပီးေနာက္ ေနာဧသေဘၤာ တိရစာၧန္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔ ၏ ကယ္ဆယ္ျခင္း ခံရပါသည္။ လက္ေထာက္ဒါ႐ိုက္တာက “သူတို႔ကို ခြဲထားခ်င္ေပမဲ့ သူတို႔က မိသားစုအေနနဲ႕ ေရာက္လာတာျဖစ္တဲ႔အတြက္ အတူတူထားဖို႔ပဲ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္္’’ ဟုေျပာပါသည္။ ၎တို႔ ႏွိပ္စက္ခံခဲ႔ရစဥ္အတြင္း ထိုသတၱ၀ါ ၃ ေကာင္သည္ တစ္ေကာင္ႏွင႔္တစ္ေကာင္ မတူညီမႈမ်ားကို အမႈမထားဘဲ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြစြာ အတူတကြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ ခဲ႔ၾကသည္။
စည္းလံုးျခင္းသည္ လွပေကာင္းမြန္ေသာအရာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဧဖက္ၿမိဳ႕႐ွိ ယံုၾကည္သူမ်ားထံ ရွင္ေပါလု၏…

သတိေပးခ်က္

ကုန္ပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ ေအာက္ပါသတိေပးခ်က္မ်ားကိုေတြ႕ရသည္။
ကေလးလက္တြန္းလွည္းတြင္ ‘‘လွည္းျပန္မေခါက္သိမ္းမီ ကေလးကို ဖယ္ရွားလိုက္ပါ’’၊
ဖုန္ကာမ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ‘‘ေအာက္စီဂ်င္ကို ေထာက္ပံ႔ေပးျခင္းမ႐ွိ’’၊
ကားေမာင္းစဥ္ သံုးေသာ ဆဲလ္ဖုန္းတြင္ ‘‘ကားေမာင္းေနစဥ္ ဖုန္းစပီကာသံအတိုးအက်ယ္ မခ်ိန္ပါႏွင္႔’’၊ ဘီးေသးတပ္ စကူတာတြင္ ‘‘ဤပစၥည္းသည္ အသုံုးျပဳစဥ္ ေ႐ႊ႕လ်ားသည္။’’
‘‘မိုက္မဲသူထံမွ မိုက္မဲမႈကို ေမွ်ာ္လင္႔ထားပါ’’ ဟူေသာ သတိေပးခ်က္က နာဗလႏွင္႔ ကိုက္ညီသည္ (၁ ရာ ၂၅ ကို ၾကည့္ပါ)။   ဒါ၀ိဒ္ႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး သူေျပာသည့္စကားမွာ ယုတိၱမ႐ွိ၊ ဆီေလ်ာ္မႈမ႐ွိပါ။ ေ႐ွာလုမင္း၏ရန္မွ ဒါ၀ိဒ္ေျပးေ႐ွာင္ရစဥ္ နာဗလအမည္႐ွိ လူခ်မ္းသာတစ္ဦး၏သိုးမ်ားကို ဒါ၀ိဒ္ ကူညီေစာင္႔ေ႐ွာက္ေပးခဲ႔သည္။ နာဗလသည္ သိုးေမြးရိတ္ကာပြဲခံေၾကာင္း ဒါ၀ိဒ္ၾကားသိေသာ္ သူ႔လူမ်ားကိုလႊတ္ၿပီး သူတို႔ ေဆာင္႐ြက္ ေပးခဲ႔ေသာ တာ၀န္အတြက္ အဖိုးအခအေနျဖင္႔ အစားအစာမ်ားေကၽြးရန္ ယဥ္ယဥ္ ေက်းေက်း ေတာင္းေစခဲ႔သည္ (း၄-၈)။
ဒါ၀ိဒ္၏ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ နာဗလ၏တံု႔ျပန္မႈက ႐ိုင္းစိုင္းေစာ္ကားလြန္း…

ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္း တံခါး၀မ်ား

ကမာၻေပၚ႐ွိ  ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသည့္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဘာလင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဘရဲန္ဒင္ဘတ္ ၿမိဳ႔တံခါး၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ ရွိ ဂ်က္ဖာ ၿမိဳ႕တံခါး၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ေဒါင္းနင္းလမ္းရွိ ၿမိဳ႕တံခါး စသည္ျဖင့္  ေက်ာ္ၾကားလွေသာ ၿမိဳ႕တံခါးမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ခံတပ္အျဖစ္(သို႔) ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာအျဖစ္ မည္သည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ ထုိၿမိဳ႕တံခါးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပင္၌ရွိျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္း၌ ရွိျခင္း၏   ျခားနားမႈကို ပံုေဆာင္ေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕တံခါးမ်ားသည္ ပြင္႔ေနသည္။ အခ်ိဳ႕တံခါးမ်ားမွာ လူတိုင္း ၀င္ခြင့္မရွိ၊ လူအခ်ိဳ႕သာ ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည္။
ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည့္ တံခါးမ်ားမွာမူ အျမဲပင္ ဖြင္႔ထားသည္။ အကၽြမ္း၀င္ၿပီးသား ၁၀၀ ခု ေျမာက္ေသာဆာလံသီခ်င္းတြင္ ဣသေရလလူမ်ား အတြက္ ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္သို႔ ဗိမၼာန္ေတာ္တံခါး၀ မ်ားျဖင္႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း စပ္ဆိုဖိတ္ေခၚကာ ေႂကြးေၾကာ္လ်က္၊ ႐ႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆိုလ်က္ အထံေတာ္ သို႔ ၀င္ၾကရန္ မိန္႔ၾကားသည္ (း၁-၂)။ ေ႐ွးေခတ္က ပေဒသရာဇ္မ်ားကို…

ႏိႈင္းယွဥ္စိတ္ ဥပါဒါန္အစြဲ

ဟားဗတ္ စီးပြားေရးသင္တန္းေက်ာင္း၏ ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္သူ Thomas J. Delong သည္
သူ၏ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားၾကားတြင္ ‘ႏိႈင္းယွဥ္စိတ္ ဥပါဒါန္အစြဲ’ ရွိေနၿပီး စိုးရိမ္စရာအေျခအေနဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ “စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ား၊ Wall Street ဆန္းစစ္သူမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ အျခားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏စြမ္းေဆာင္မႈ မ်ားကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ရန္အေတြးက ၎တို႔ကို လႊမ္းမိုးထားၾကသည္။ … ဤသည္မွာ ကုမၸဏီအတြက္ မေကာင္းသလို လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္လည္း မေကာင္း ေပ။ ေအာင္ျမင္မႈကို အေပၚယံ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္းတာ ေသာအခါ စိတ္ေက်နပ္မႈမရွိ၊  သႏၷိ႒ာန္ခ် ဆက္ကပ္ ထားမႈမ်ား
ေလးနက္မႈမရွိေတာ့’’ ဟု သူေရးသားထားသည္။
‘ႏိႈင္းယွဥ္စိတ္ ဥပါဒါန္အစြဲ’ သည္ အသစ္အဆန္း မဟုတ္ပါ။ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းသည္
အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ကၽြန္ပ္တို႔အား သတိေပးထားသည္။ တစ္ပါးသူႏွင့္…

ဆက္တက္ပါ

ရစ္ခ်က္ ကုိ ပင့္တင္ေပးရန္ လိုသည္။ ရစ္ခ်က္သည္ သူငယ္ခ်င္း ကီဗင္ ႏွင့္အတူ ေက်ာက္ေတာင္တက္ရာ ကီဗင္က ႀကိဳးမ်ားကို ေသခ်ာစြာကိုင္တြယ္ခ်ည္တုတ္ေပးသူ ျဖစ္သည္။ ေမာပန္းၿပီး ဆက္မသြားႏိုင္ေတာ့သျဖင့္   ရစ္ခ်က္ က ကီဗင္ အား ေျမေပၚသို႔ ႀကိဳးေလ်ာခ်ေပးရန္ ေျပာလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ကီဗင္ က  အေတာ္ခရီးေပါက္ေနၿပီ ျဖစ္၍ အားမေလ်ာ့ဘဲ ဆက္သြားရန္ သူ႔ကို အားေပးသည္။ သို႔ႏွင့္ ေလထဲတြင္ တြဲေလာင္းက်ေနေသာ ရစ္ခ်က္ က ႀကိဳးစား၍ ဆက္တက္ခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္ေပၚေရာက္သည္အထိ အံ့ၾသစရာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ တက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ သူငယ္ခ်င္း ကီဗင္၏အားေပးစကားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ကနဦးအသင္းေတာ္၌ သခင္ေယ႐ႈ၏ ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားသည္ သခင္ဘုရား၏ေနာက္ေတာ္ ဆက္လိုက္ရန္ႏွင့္ ၾကင္နာမႈက႐ုဏာျပရန္ အခ်င္းခ်င္းကို
ခြန္အားေပးတိုက္တြန္းသည္။ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ႏွင့္ျပည့္ေသာ ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈတြင္   သန္႔ရွင္းစြာ ေနထိုင္ရန္ အားတက္သေရာ အခ်င္းခ်င္းကို ေတာင္းပန္တိုက္တြန္းၾကသည္ (ေရာမ…

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္

အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕မ်ားစြာတြင္ အိမ္နံပါတ္မ်ား၊ စာပို႔သေကၤတအမွတ္မ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ထဲ၌ `ပက္ထရစ္ မာဖီစ္´ ဆိုသူ သံုးဦးရွိေနလွ်င္ အရင္ရွိႏွင့္ေနထိုင္သူ ႏွစ္ဦးထံ စာအရင္ေရာက္မည္။ ၿပီးမွ ေနာက္ဆံုးမွ လာေရာက္အေျခခ်သူထံ ေရာက္ရွိမည္။ စာကို၎တို႔ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးၾကည့္ၿပီးမွ “က်ဳပ္စာမဟုတ္ဘူးထင္တယ္” ဤသို႔ျဖင့္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေရာက္လာသည္ဟု တတိယ ပက္ထရစ္ မာဖီ က ဆိုသည္။ ဤစာပို႔စနစ္ကို အဆံုးသတ္ရန္ အိုင္းရစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ မွန္ကန္ ေကာင္းမြန္သည့္ စာျဖန္႔ေ၀ျခင္းစနစ္  ျဖစ္လာ ေအာင္ မၾကာမီက စာပို႔သေကၤတအမွတ္ ေဖာ္ျပသည့္စနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။
တစ္ခါတစ္ရံဆုေတာင္းရာ၌လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္ႏွလံုးရွိ အရာကို ဘုရားသခင္ထံ ေရာက္ေအာင္ မစေပးမႈ လိုအပ္သည္ဟု ခံစားေကာင္းခံစားရမည္။ ဘယ္စကားလံုးေရြးခ်ယ္ေျပာရမွန္း၊ မိမိ စိတ္အလိုမ်ားကို မည္သို႔ေဖာ္ျပရမွန္းမသိ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ ေရာမၾသ၀ါဒစာ အခန္းႀကီး ၈ တြင္…

ငါ႔ေနာက္သို႔ လိုက္ေလာ႔

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ခ်ခ်င္သူႏွင္႔ က်န္းမာစြာေနထိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးကလပ္ မ်ားက  အစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကမ္းလွမ္းသည္။ ကိုယ္ကာယသင္တန္းတစ္ခုမွ အနည္းဆံုး ေပါင္ ၅၀ ခ်ခ်င္ေနသူႏွင္႔ က်န္းမာေသာလူေနမႈဘ၀ကို တိုးတက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ စီစဥ္ေပးသည္။ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ‘‘အရင္သင္တန္းက ထြက္လိုက္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ႔ က်န္းမာသြယ္လ်လွပေနသူေတြက ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ ကၽြန္မရဲ့ခႏၶာကိုယ္ကို ၾကည့္ၿပီး ကဲ့ရဲ့ေနၾကတယ္လို႔ ခံစားရ လို႔ပါ’’ ဟုဆိုသည္။ ယခုတြင္ သူမသည္  တစ္ပတ္ ၅ ရက္ ေလ႔က်င္႔ခန္းလုပ္ၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္လည္းက်၊ ေႏြးေထြး ပ်ဴငွာေသာ ပတ္၀န္းက်င္၌ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၿပီျဖစ္သည္။
လြန္ခဲ႔ေသာ အႏွစ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္က ေယ႐ႈသည္
၀ိညာဥ္ေရးရာ ခ်ိဳ႕တဲ႔ခ်ဴခ်ာေနသူမ်ားကို သူ႕ေနာက္သို႔ လိုက္ရန္ ေခၚခဲ႔သည္။ အခြန္ခံရာတဲ၌ ထိုင္ေနေသာ ေလ၀ိကို ေယ႐ႈက ‘‘ငါ႔ေနာက္သို႔ လိုက္ေလာ႔’’ ဟု ဆိုခဲ႔သည္ (မာ ၂း၁၄)။ သူ႕စကားက…

အပုပ္နံ႔ေဖ်ာက္ျခင္း

ပံုေအာျပည့္လွ်ံေနေသာ အမိႈက္ပံုမွ အနံ႔အသက္ဆိုးမ်ားကို ျပည္သူလူထုက တစ္စစ သတိျပဳမိလာသည္။ သို႔ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အနံ႔ဆိုးကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ေပးမည့္အန႔ံအသက္ ေပ်ာက္ေဆးရည္ ဖ်န္းရန္ ျပင္ဆင္ၿပီး ၁ မိနစ္ ကိုက္ ၅၀ ႏႈန္းျဖင့္ ပုပ္ေဟာင္ေနေသာ အမိႈက္ပံုကို ေဆးရည္ဂါလံေပါင္း အေတာ္မ်ားမ်ား ဖ်န္းပက္ေပးခဲ့သည္။ အန႔ံဆိုးကို ဖံုးသြားေစရန္ ေဆးရည္ ဂါလံ မည္မွ်ဖ်န္းပက္ေစမူ အနံ႔ဆိုးကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အမိႈက္ကို မဖယ္ရွားသေရြ႕ အနံ႔အသက္ ေပ်ာက္ေဆးရည္မွာ အေပၚယံေခတၱမွ်သာ အနံ႔ေပ်ာက္ေစလိမ့္မည္။

ဒါ၀ိဒ္မင္းလည္း မေကာင္းမႈကို ဖံုးကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ဗာသေရွဗႏွင့္ မွားယြင္းမႈျပဳၿပီး ေနာက္ပိုင္း သူ၏ကိုယ္က်င့္တရား ေဖာက္ျပားက်႐ံႈးမႈကို တိတ္တဆိတ္ မသိက်ဳိးကၽြံျပဳျခင္း၊ လွည့္စားျခင္း၊ ဘုရားတရား ႐ိုေသျခင္းတို႔ျဖင့္ ဖံုးကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ (၂ ရာ ၁၁-၁၂)။ အျပစ္ကို ကြယ္၀ွက္ထားစဥ္ ႀကီးေလးေသာ ဘုရားသခင္၏အျပစ္စီရင္ျခင္းလက္ေတာ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္…

ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ေျပာရမည့္စကား

နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး၌ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕စရာ မလိုဘဲ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာဆက္ဆံႏိုင္ပါမည္လား။ အလုပ္ရွင္က အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ အလုပ္တာ၀န္ ရပ္စဲေၾကာင္း စာပို႔ႏိုင္သည္။ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အျခားသူကို ေ၀ဖန္ႏိုင္သည္။ ၄င္းကို အသာထား ရွင္ေပါလုႏွင့္ ရွင္ေပတ႐ုတို႔ သေဘာထားခ်င္း မတိုက္ဆုိင္ေသာအခါ မည္သို႔ ေျဖရွင္းၾကသည္ကို အတုယူသင့္လွသည္။

ေက်းဇူးေတာ္ကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ေသာ ရွင္ေပတ႐ုကို ရွင္ေပါလု ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရ ေတာ့မည္ (ဂလာ ၂း၁၁-၁၆)။ ရွင္ေပတ႐ုသည္ တစ္ပါးအမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ ေပါင္းေဖာ္သည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအျပင္ ေမာေရွ၏ပညတ္ေတာ္မ်ား ေစာင့္ထိန္း ပါမွ အျပစ္သားမ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္သည့္ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ သူက တစ္ပါးအမ်ဳိးသားတို႔ႏွင့္ မေပါင္းေတာ့ဘဲ တစ္သီးတစ္ျခားေနသည္။ ထို႔ျပင္ ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္တစ္ဖြဲ႕တည္းပါဟု ဟန္ေဆာင္လိမ္ညာသည္။ ဤသို႔ သူေတာ္ေကာင္း ေယာင္ေဆာင္မႈကို ရွင္ေပါလုက ေမတၱာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းခဲ့သည္။…

Related Topics

> God's Care

Einfühlsam-2

Generalmajor Mark Graham war zwei Jahre Kommandant von Fort Carson in Colorado und bei Mitarbeitern und Untergebenen gleichermaßen beliebt. Ein Kollege sagt: „Ich kenne keinen anderen Offizier, der so einfühlsam ist und dem das Wohl der Soldaten und ihrer Familien so am Herzen liegt.“ Mark und seine Frau Carol haben selbst einen Sohn im Kampf verloren. Ein anderer beging Selbstmord. Das war für sie der Auslöser, anderen Soldaten und ihren Familien zu helfen, mit arbeitsbedingtem Stress, Depressionen und Verlust umgehen zu lernen.

Selbsersorger-1

Die jungen Adler hatten Hunger, aber Mama und Papa war das anscheinend egal. Der älteste der drei versuchte das Problem selbst zu lösen, und begann an einem Ast zu knabbern. Aber der schmeckte wohl nicht, denn er hörte schnell wieder damit auf.

> odb

ေဝမွ်စရာ ရတနာေလးတစ္ခု

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္  တ႐ုတ္လယ္သမားမ်ားသည္ ေရတြင္းေဖာ္ရန္ ေျမႀကီးကို တူးရင္း အလြန္အံ႔ဖြယ္ေကာင္းေသာအရာကို ေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္။ ၎မွာတ႐ုတ္ျပည္ အလယ္ပိုင္းေဒသ၏ ေျခာက္ေသြ႕သည့္ ေျမသားေအာက္တြင္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ေနသည့္ တဲရာကိုတာ စစ္တပ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ သက္တမ္းတြက္ခ်က္မႈအရ ဘီစီ ၃ ရာစု ခန္႔္က ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တစ္မူထူးသည့္ ေတြ႕႐ွိမႈတြင္ ေျခလ်င္ စစ္သားအေယာက္ ၈၀၀၀၊ ျမင္းသည္ေတာ္ ၁၅၀ ႏွင္႔ စစ္ျမင္းရထား ၁၃၀ ကို ဆြဲေနေသာ ျမင္းေပါင္း အေကာင္ေရ ၅၂၀ တို႔ပါဝင္သည္။ တဲရာကိုတာ စစ္တပ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုး ကမာၻလွည့္ခရီးသြား ေဒသမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ခရီးသြား ၁ သန္းေက်ာ္ကိုလည္း ဆြဲေဆာင္ေနသည္။ ထိုအံ႔ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ရတနာသည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နစ္ျမႇဳပ္ေနခဲ႔ၿပီး ယခုတြင္ ကမာၻႀကီးသို႔ ေဖာ္ထုတ္ေဝမွ်ႏိုင္ခြင္႔ ရခဲ႔ပါၿပီ။
တမန္ေတာ္…

ၾကာျမင့္စြာ လႊမ္းမိုးေသာ အရိပ္မ်ား

လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္မ်ားစြာက ကၽြန္ေတာ္တို္႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ေယာ႔႐ိႈင္းရယ္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ယာႏွင္႔ မနက္စာေကၽြးေသာ တည္းခိုခန္းေလး၌ တည္းခိုခဲ႔ဖူးသည္။   ထိုေနရာ၌ တစ္ခါမွ် မေတြ႕ခဲ႔ဘူးသည့္ ၿဗိတိန္လူမ်ိဳး  အျခားစံုတဲြ ၄ တြဲလည္း တည္းခိုေနသည္။ ညေနစာစားၿပီးေနာက္ ဧည့္ခန္း၌ ထိုင္လ်က္ ေကာ္ဖီေသာက္ ေနခ်ိန္တြင္ “ဘာအလုပ္လုပ္ၾကသလဲ” ဟုေမးရင္း စကားလက္ဆံုက်ခဲ႔ ၾကသည္။ အဲဒီအခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္သည္ ခ်ီကာဂို ၌ ႐ွိသည့္ မူးဒီက်မ္းစာေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ အေစခံေနရာ၊ ထိုေက်ာင္းႏွင္႔ စတင္တည္ေထာင္သူ ဆရာႀကီး ဒီအယ္လ္ မူးဒီကို သူတုိ႔ မသိေလာက္ဟု ထင္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္က ေက်ာင္းနာမည္ကို ေခၚလိုက္ေသာအခါ သူတို႔၏ တံု႔ျပန္မႈက အံ႔အားသင္႔စရာပါ။ “ေၾသာ္ … မူးဒီနဲ႔စန္ခီ၊ … အဲဒီ ဆရာႀကီး မူးဒီလား”၊ အျခားတစ္ေယာက္က “ငါတုိ႔မိသားစုက ဆရာ စန္ခီ…

ဘဝကို ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိျခင္း

အေဖ့ စကားလံုးမ်ားက ရာဗီ႔ ရင္ကို နာက်င္စြာ ထိုးႏွက္သည္။ “မင္းဟာ တကယ္႔ကို အ႐ႈံးသမားပဲ။ မိသားစုကိုလည္း အ႐ွက္ရေစတဲ႔သူပဲ” စြမ္းရည္ထူးခၽြန္သည့္ သူ႔ေမြးခ်င္း ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ရာဗီ သည္ ဂုဏ္ယူစရာမရွိသူအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံရသည္။ သူသည္ အားကစားတြင္   ႀကိဳးစားခဲ႔ၿပီး ထူးခၽြန္ပါေသာ္လည္း သူ႔ကိုယ္ကို အ႐ံႈးသမားအျဖစ္သာ ခံစားရဆဲျဖစ္သည္။ “ငါဘာျဖစ္လာမွာလဲ။ ငါ တကယ္ပဲ လံုးဝကို အ႐ံႈးသမား ျဖစ္ေနသလား။ မနာက်င္ မခံစားရဘဲ အဲဒီဘဝကေန ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မလား”ဟု သူ႔ကိုယ္သူ ေမးခြန္း ထုတ္မိသည္။ ဤအေတြးမ်ားက သူ႔ကို ေျခာက္လွန္႔ေနခဲ႔ ေသာ္လည္း သူဘယ္သူ႔ကိုမွ ရင္ဖြင္႔မေျပာခဲ႔ပါ။ ထိုသို႔ ရင္ဖြင့္သည့္အေလ့အထလည္း မရွိပါ။ “ကိုယ္႔ရဲ႕ အတြင္းစိတ္က နာက်င္မႈကို စိတ္ထဲမွာပဲထား၊ ၿပိဳလဲေနတဲ႔ ကိုယ္႔ဘဝကို ကိုယ္႔ဘာသာကုိယ္ပဲ ေတာင္႔ခံထား” ဟု သြန္သင္ခံခဲ႔ရျခင္းေၾကာင့္လည္း ပါသည္။
သို႔ႏွင့္…