ပစၥည္းမ်ားထက္သာလြန္ေသာ အရာမ်ားကို ေ၀မွ်ျခင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အား

သန္းေခါင္ယံညအတြက္သီခ်င္း

ကၽြန္မဖခင္၏အသက္တာသည္ ေတာင့္တေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသေဘာကို သ႐ုပ္ေဖာ္သည္။ သူသည္ ပါကင္ဆန္ ေရာဂါေဝဒနာေၾကာင့္ စိတ္ႏွင္႐ုပ္ခႏၶာကိုယ္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ခ်ိနဲ႔လာေသာ္လည္း စံုလင္ျပည့္စံုေသာ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ သူေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို သူေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္က်မႈ၊ ဒဏ္ရာမ်ား၏ဖိစီးညႇဥ္းပန္းမႈ ကို ခံစားခဲ့ရသည္။ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္းမ်ားကို သူေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လံုး၀အထီးက်န္ျခင္းကို ခံစားခဲ့ ရသည္။

သူ႔အႏွစ္သက္ဆံုး ၄၂ ခုေျမာက္ေသာ ဆာလံကို ဖတ္႐ႈေသာအခါ အထီးက်န္မႈ ေလ်ာ့သြားေၾကာင္း သူ႔ကိုယ္သူ သိသည္။ အေဖ႔ကဲ႔သို႔ပင္ ဆာလံဆရာသည္လည္း ျပင္းျပ ေသာ ေတာင့္တမႈႏွင့္ သက္သာျခင္းကို ဆာငတ္မႈမ်ားကို သိသည္ (း၁-၂)။ ထိုဝမ္းနည္းမႈမ်ားသည္ ေပ်ာက္ကြယ္ မသြားေၾကာင္း အေဖ႔နည္းတူ သူသိသည္ (း၃)။ စစ္မွန္ေသာ ၀မ္းေျမာက္ခ်ိန္မ်ားသည္ အေဝးမွာ၊ မွတ္ဉာဏ္၌ ခပ္ေရးေရးသာ ထင္က်န္သည္(း၆)။ ႐ုန္းရင္း ဆန္ခတ္မႈႏွင္႔ နာက်င္မႈလိႈင္းလံုးမ်ား ဝင္ေရာက္လာေသာအခါ ဘုရားရွင္စြန္႔ပစ္သြား…

ခိုင္ခံ့ေသခ်ာေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအုတ္ျမစ္

ေပါင္ ၁၁၀ ရွိေသာ Labrador Retriever ေခြးအမဲေလး Bear ထံမွရရွိေသာ သင္ခန္းစာကဲ႔သို႔ ယံုၾကည္ျခင္းသင္ခန္းစာမ်ားသည္ မထင္မွတ္ေသာေနရာမ်ားမွ လာတတ္ပါသည္။ Bear ၏ေရခြက္ သံပန္းကန္လံုးႀကီးသည္ မီးဖိုေခ်ာင္၏ေထာင့္တြင္ ရွိသည္။ ပန္းကန္လံုးထဲတြင္ ေရကုန္သြားပါက သူသည္ ေဟာင္လည္းမေဟာင္၊ မကုတ္ျခစ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ထိုပန္းကန္လံုးေဘးတြင္ အသာေလး လဲွကာ ေရထည့္မည့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ Bear သည္ မိနစ္ အတန္ၾကာေအာင္ ေစာင့္ေနရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကၽြန္ေတာ္ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲသို႔ ဝင္လာၿပီး သူ႔ကို ျမင္မည္၊ ၿပီးလွ်င္ သူ၏ လိုအပ္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ဟု သူယံုၾကည္သည္။ ၎ကို သူသင္ယူခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ ၎၏ ႐ိုးစင္းေသာ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္အား တိုး၍ ကိုးစားယံုၾကည္ ပံုအပ္ရန္လိုေၾကာင္း သတိေပးေနပါသည္။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌…

ပုစြန္တစ္အုပ္

ကၽြန္ေတာ့္ဝမ္းကြဲက ေရခ်ိဳပုစြန္သြားဖမ္းမည္ဟု ေခၚေသာအခါ စိတ္မထိန္းႏုိင္ေအာင္ပင္ အလြန္ စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ရသည္။ ပလတ္စတစ္ပံုးကို ကမ္းေပးေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္ျပံဳးကာ “အဖံုးမပါဘူးလား” ဟုေမးလိုက္သည္။ သူက ငါးမွ်ားတံမ်ားႏွင့္ ငါးစာအတြက္သံုးမည့္ ၾကက္သားတံုးအိတ္ေလးကို ေကာက္ကိုင္ရင္း “မလိုဘူး” ဟုျပန္ေျဖသည္။

ေနာက္မွ ျပည့္လုမတတ္ျဖစ္ေနေသာပံုးထဲမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ပုစြန္ေလးမ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈသည္ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္ေၾကာင္းကို သိၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္ အဖံုး မလိုအပ္သည္ကို နားလည္လိုက္ပါသည္။ ပုစြန္ တစ္ေကာင္က ေရပံုးႏႈတ္ခမ္းဝသို႔ ေရာက္လာၿပီဆိုလွ်င္ ေနာက္တစ္ေကာင္က ျပန္ဆြဲခ်ပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္အက်ိဳးကို မၾကည့္ဘဲ မိမိကိုယ္က်ိဳး ကိုသာ ၾကည့္္ျခင္းက အလြန္တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ၿပီး ပ်က္စီးရာသို႔ ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ထိုပုစြန္မ်ားက သင္ခန္းစာ ေပးေနပါသည္။ သက္သာေလာနိတ္ရွိ ယံုၾကည္သူမ်ားထံ စာေရးေသာအခါ အခ်င္းခ်င္းကို ျမင့္တင္ေပးေသာ၊ တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ခိုမွီေနရေသာ ဆက္ဆံေရး လိုအပ္ ေၾကာင္း ရွင္ေပါလုနားလည္သည္။ ႐ွင္ေပါလုက “မတရားစြာျပဳေသာသူတို႔ကို သတိေပး…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။