ေကာင္းကင္အခ်စ္သီခ်င္း

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ေကာင္းကင္အခ်စ္သီခ်င္း

၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတးေရးဆရာ ဘီလီ ေဟးလ္ က "The Glory of Love" ေခါင္းစဥ္ ရွိသည့္ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး ေပါက္သြားသည့္သီခ်င္းကို အသံလႊင့္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ မၾကာပါ။ သူတစ္ပါးအတြက္ ေမတၱာျဖင့္ျပဳသည့္ အမႈငယ္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ရျခင္းအေၾကာင္း စပ္ဆိုထားသည့္ ထိုသီခ်င္းကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးက သီဆိုခဲ့သည္။ အႏွစ္ ၅၀ ၾကာၿပီးေနာက္ ေတးေရးဆရာ ပီတာ စက္ထရာက အလားတူေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သာ၍ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းသည့္ သီခ်င္းကို ေရးစပ္ခ့ဲသည္။ ထိုသီခ်င္းတြင္ လူႏွစ္ဦးတို႔ တစ္သက္လံုး အတူတူေနထိုင္ သက္ရွင္သည္၊ အခ်င္းခ်င္းသိနားလည္ၾကသည္၊ ခ်စ္ေမတၱာ၏ တင့္တယ္ျခင္းအသေရ အလို႔ငွာ သူတို႔ ထိုသို႔ျပဳခဲ့ သည္ဟု ေတးေရးဆရာက စိတ္ကူး ပံုေဖာ္ထားသည္။

သမၼာက်မ္းစာ၏ ေနာက္ဆံုးစာေစာင္ျဖစ္သည့္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၌ တစ္ေန႔ေသာအခ်ိန္တြင္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ကမာၻေျမတြင္ လူတိုင္း အသံလႊင့္သီဆိုၾကမည့္ အခ်စ္သီခ်င္းအသစ္တစ္ပုဒ္ကို ေဖာ္ျပထားသည္ (ဗ်ာ…

‘‘သားသမီးရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း’’သစ္ပင္

မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္မီးသီးမ်ားျဖင့္ သစ္ပင္ေလးကို ရစ္ပတ္အလွဆင္ၿပီးေနာက္ အကိုင္းမ်ားတြင္ အပန္းေရာင္ႏွင့္ အျပာေရာင္ဖဲႀကိဳးမ်ားခ်ည္ကာ "သားသမီးရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း" ခရစ္စမတ္သစ္ပင္ဟု အမည္ေပးလိုက္သည္။ ကၽြန္မတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ကေလးေမြးစားရန္ေစာင့္စားခဲ့သည္မွာ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ပင္ရွိေနၿပီ။ အတိအက်ဆိုရလွ်င္ ခရစ္စမတ္အခ်ိန္၌ ျဖစ္လိုသည္။

မနက္တိုင္း ထိုသစ္ပင္အနား ရပ္ကာ ဘုရားသခင္၏ သစၥာေတာ္ကို မိမိကိုယ္ကို သတိေပးရင္း ကၽြန္မ ဆုေတာင္း သည္။ ခရစ္စမတ္အခ်ိန္တြင္ ကေလးေမြးစားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းရခဲ့သည္။ စိတ္ပ်က္လ်က္ ဘုရားသခင္၏ျပင္ဆင္ေထာက္ပံ့မႈကို ပံုေဆာင္သည့္ ထိုသစ္ပင္အနား ေခတၱရပ္လိုုက္သည္။ ဘုရား သခင္က သစၥာရွိေနဆဲလား။ ကၽြန္မပဲ အမွားလုပ္မိတာလား။

ဘုရားသခင္သည္ သူခ်စ္ေသာတပည့္ေတာ္မ်ားအား အေျဖမေပးဘဲ ေနသည့္အခ်ိန္ရွိသလို အခ်ဳိ႕အခ်ိန္မ်ား၌ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္မတုိ႔၏ကိုးစားယံုၾကည္မႈကို အားသစ္ေလာင္းေပးရန္ ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ အေျဖကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ ေယရမိျမည္တမ္းစကား၌ ဘုရားသခင္၏ ဣသေရလလူမ်ဳိးကုိ ျပဳျပင္ဆံုးမသည့္အေၾကာင္း ပေရာဖက္ေယရမိ…

‘‘လွ်ိဳ႕ဝွက္မဟုတ္’’သည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္

ကၽြႏ္ုပ္၏လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္တစ္ဦးက သူသည္ ‘‘သခင္ေယ႐ႈ၏အပိုင္’’ျဖစ္သည္ကို သူမယံုခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။ သူ႔အေခၚအရ ‘‘ဇိမ္က်ၿပီး အတၱျပည့္သည့္’’သူ႔ဘဝက ဘယ္သို႔ဘယ္ပံုစသည္ျဖင့္ သူေျပာျပသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းက သူ႔ကို စိတ္ေက်နပ္မႈမေပးေၾကာင္း သူေျပာျပသမွ်ကို ကၽြႏ္ုပ္နားေထာင္ခဲ့သည္။ ‘‘ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ျပႆနာက ေကာင္းတဲ့သူျဖစ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳးစားတယ္၊ ဒါေပမယ့္ မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ခ်င္တဲ့အရာကို ကၽြန္ေတာ္ မလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မလုပ္ခ်င္တဲ့ အရာေတြကိုေတာ့ ဆက္ၿပီးလုပ္ေနတယ္’’ဟု ေျပာသည္။

‘‘ခင္ဗ်ားရဲ႕လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္က ဘာလဲ’’ဟု စိတ္ရင္းျဖင့္ သူက ေမးရာ ‘‘ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္က လွ်ဳိ႕ဝွက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ခင္ဗ်ားလိုပဲ၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ စံခ်ိန္မီေအာင္ အသက္ရွင္ႏိုင္တဲ့တန္ခိုး ကၽြန္ေတာ့္မွာလည္း မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္တယ္’’ ဟုကၽြန္ေတာ္ ေျဖခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္က က်မ္းစာအုပ္ထုတ္ၿပီး သူေျပာသကဲ့သို႔ ရွင္ေပါလုေရးသားခဲ့သည့္ ေရာမ…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။