ေန႔စဥ္ခြန္အား

ဗီလိန္မ်ားကို ကယ္တင္ျခင္း

ဟီး႐ိုးကာတြန္းစာအုပ္သည္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလူႀကိဳက္မ်ားသည္။ ၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္တည္း မွာပင္ စူပါဟီး႐ိုး ႐ုပ္ရွင္ (၆)ကား၏ လက္မွတ္ေရာင္းရေငြမွာ (၄) ဘီလီယံေက်ာ္သည္။ အသတ္အပုတ္ဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ လူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္သနည္း။

ထိုဇာတ္လမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ႀကီးျမတ္ေသာဇာတ္လမ္းကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကိုယ္စားျပဳေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဤဇာတ္လမ္းတြင္ ဟီး႐ုိး(လူစြမ္းေကာင္း)တစ္ဦး၊ ဗီလိန္ လူဆိုးတစ္ဦး၊ ဒုကၡေရာက္သူႏွင့္ အာ႐ံုကို ဖမ္းစားသည့္ အသတ္အပုတ္ စြန္႔စားခန္းတို႔ ပါ၀င္သည္။

ဤဇာတ္လမ္းတြင္ လူဆိုးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ရန္သူ စာတန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ပါးေစ လူဆိုးေလးမ်ားစြာ ႐ွိေနေသးသည္။ ဥပမာ - ဒံေယလအနာဂတၱိက်မ္း႐ွိ ကမာၻ႔နယ္ေျမမ်ားစြာကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ သူ႔ပံုတူေ႐ႊ႐ုပ္ထုႀကီးကို မကိုးကြယ္သူမ်ားကို သတ္ပစ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသူ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းျဖစ္သည္ (ဒံ ၃း၁-၆)။ သတၱိ႐ွိေသာ ယုဒလူမ်ဳိးအရာ႐ွိသံုးဦးက ႐ွိခိုး ဦးခိုက္ရန္ ျငင္းဆန္ေသာအခါ (း၁၂-၁၈) ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ားမွ…

ကာတြန္းအ႐ုပ္မွ သင္ခန္းစာ

ကၽြန္မ၏မိတ္ေဆြ၊ ကၽြန္မ၏တိုင္ပင္ဖက္ျဖစ္သူက စာရြက္တစ္ရြက္ေပၚတြင္ ကာတြန္းအ႐ုပ္ တစ္ေၾကာင္းမ်ဥ္းလူပံုတစ္ခုကို ေရးဆြဲလိုက္ၿပီး ”လူမသိသူမသိ ကိုယ္ပိုင္အကန္႔”ဟု အမည္တပ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုပံုအနီးတြင္ လက္မ၀က္ခန္႔ ပိုႀကီးသည့္ပံု ဆြဲလိုက္ၿပီး ”လူသိထင္ရွား အမ်ားသိအကန္႔”ဟု ေရးလိုက္သည္။ ပံုႏွစ္ပံု၏ ကြာျခားခ်က ္- မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္အကန္႔ႏွင့္ အမ်ားသိ အကန္႔၏ ကြာျခားခ်က္မွာ မိမိ၏႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈအဆင့္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

ကၽြန္မ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္မိသည္။ မိမိဘာသာ တစ္သီးပုဂၢလရွိခ်ိန္ႏွင့္ လူအမ်ားၾကားရွိေနခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မသည္ အတူတူျဖစ္ပါသလား။ ကၽြန္မတြင္ ႐ိုးသားမႈ ရွိပါသလား။

ေကာရိႏသဳၿမိဳ႕ရွိအသင္းေတာ္သို႔ ေရးသားေသာ ၾသ၀ါဒစာ၌ ရွင္ေပါလုက ခရစ္ေတာ္ႏွင့္သ႑ာန္တူရန္ သြန္သင္လ်က္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ဆံုးမပဲ႔ျပင္ျခင္းကိုပါ ထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့သည္။ စာအဆံုးပိုင္းတြင္ သူ႔စာမ်ားက တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုသေလာက္ သူကိုယ္တိုင္က ပံုမလာ ဟူ၍ သူ႔ကို မမွန္မကန္ စြပ္စြဲသူမ်ားအေၾကာင္း ေျပာထားသည္ (၂ ေကာ ၁၀း၁၀)။ ဤေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ားသည္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သိေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ရွင္

ကားေနာက္ခန္းမွ သားက “ေဖေဖ ဘယ္ႏွနာရီရွိၿပီလဲ” ဟုေမးရာ “ငါးနာရီခြဲၿပီ”ဟု ျပန္ေျဖလိုက္သည္။ သူဘာျပန္ေျပာမည္ကို ကၽြန္ေတာ္ အေသအခ်ာသိၿပီးသား၊ “မဟုတ္ဘူး၊ ၅ နာရီ ၂၈ မိနစ္ပါ ေဖေဖ” ဟုျပန္ေျဖရင္း သူ႔မ်က္ႏွာေလး ၀င္းလက္သြားသည္။ အေဖအငိုက္မိသြားၿပီဟု ေတာက္ပသည့္သူ႔အျပံဳးက ေျပာေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ၀မ္းသာပါသည္။ သားသမီးမ်ားအေၾကာင္းကို သိျခင္း ေၾကာင့္ ခံစားရသည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ဳိးပါ။ ၎ကို မည္သို႔ရယူ ရမည္ကို မိဘျဖစ္သူသာ နည္းလမ္းသိသည္။

ဂ႐ုစိုက္တတ္သည့္မိဘမ်ားနည္းတူ ကိုယ့္ကေလး အေၾကာင္းက္ို ကိုယ္သိသည္။ သူတို႔ကို အိပ္ရာမွႏိႈးသည့္အခါ မည္သို႔တံု႔ျပန္မည္၊ ေန႔လည္စာကို သူတို႔ဘာစားခ်င္သည္၊ သူတို႔၏ မေရတြက္ႏိုင္သည့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ား၊ လိုအင္ ဆႏၵမ်ားႏွင့္ အႀကိဳက္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္သိပါသည္။

ထိုသို႔အားလံုးသိေနေသာ္လည္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အတြင္းအျပင္ အူကလီစာပါမက်န္ အလံုးစံုကိုသိေသာ ဘုရားသခင္ကဲ့သို႔ မည္သည့္ အခါမွ သူတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။