ေမွ်ာ္လင္႔မထားေသာ နည္းလမ္း

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းကို ႐ွာေဖြရမည့္ေနရာ

အဲလိဇဘက္သည္ မူးယစ္ေဆးသားေကာင္ဘဝႏွင္႔ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာမွ် ႐ုန္းကန္ ခဲ႔ရၿပီးေနာက္ သူေဆးျပတ္သြားသည့္အခါ အျခားသူမ်ားကိုလည္း တစ္ဖန္ ျပန္ကူညီ လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ စာတိုေလးမ်ားေရးၿပီး သူၿမိဳ႕တစ္ခုလံုးသို႔ လူမသိေအာင္ ျဖန္႔သည္။ ကားဝိုက္ပါ၌ သူညႇပ္ခဲ႔သည္။ ပန္းျခံ႐ွိတိုင္မ်ား၌ ကပ္သည္။ ယခင္က ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း အမွတ္အသားမ်ားကို သူ႐ွာေဖြမိခဲ႔သည္ မဟုတ္ပါလား။ ယခုေတာ႔ ထိုေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းကို အျခားသူမ်ား ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိေအာင္ သူခ်န္ရစ္ ေပးေလၿပီ။ သူ၏စာတိုေလး တစ္ခုတြင္ ''အခ်စ္မ်ားစြာျဖင္႔ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းမ်ား ေပးပို႔လိုက္ သည္'' ဟူ၍ ေရးသားထားသည္။

ခ်စ္ေမတၱာႏွင္႔ယွဥ္သည့္ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈ ေပးသည့္အရာပင္ျဖစ္သည္။ ေန႔ရက္သစ္တိုင္း တြင္ သူ႔ေမတၱာကို ေပးသနားလ်က္ ထိုေမတၱာႏွင္႔ ေရာယွက္ သည္ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းအားျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို အားျပည့္ခိုင္ခံ့ေစ သည္။ သခင့္ေမတၱာေတာ္က အတုိင္းအဆႏွင္႔ တစ္စက္ခ်င္း က်ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ သူ႔ႏွလံုးသားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွလံုးသား…

ခ်ိန္တန္ၿပီ

သမီးႀကီး ေကာလိပ္ေက်ာင္းသြားတက္မည္ျဖစ္၍ မေန႔က ကၽြန္မေလယာဥ္လက္မွတ္ ဝယ္ယူခဲ႔သည္။ စီးမည့္ေလယာဥ္ပ်ံေ႐ြးရင္း ကၽြန္ျပဴတာကီးဘုတ္ေပၚ မ်က္ရည္ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ က်ခဲ႔ေသာ္လည္း ကီးဘုတ္ေလး မပ်က္မယြင္းသည့္အတြက္ ကၽြန္မအံ႔ၾသမိသည္။ သမီးႏွင္႔အတူ ေက်ာ္လြန္ျဖတ္သန္းခဲ႔သည့္ ၁၈ ႏွစ္တာ ကာလတြင္ ကၽြန္မ အလြန္ေပ်ာ္႐ႊင္ ခဲ႔ၿပီး ယခုသူမက ခြဲခြာထြက္ခြာသြားေတာ႔မည္ျဖစ္၍ ကၽြန္မ အလြန္ဝမ္းနည္း ခံစားရသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ကို လြမ္းဆြတ္ ႐ံုျဖင္႔ သူမ၏အနာဂတ္ အခြင္႔အလမ္းကို ကၽြန္မပိတ္ပင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဤဘဝလမ္းဆံုတြင္ အ႐ြယ္ေရာက္သူအျဖစ္ သူဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ဘဝခရီးသစ္အတြက္ ထြက္ခြာရန္ အခ်ိန္တန္ေလၿပီ။ တိုင္းျပည္၏ အျခားေနရာ ေဒသတြင္ သူူစူးစမ္းေလ႔လာသင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

သမီးႀကီးကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း မိဘတာဝန္က႑ ဤေနရာတြင္ အဆံုးသတ္ၿပီး သူမ၏ဘဝစာမ်က္ႏွာသစ္ စတင္ေတာ႔မည္။ ဘဝခရီး၌ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေရာ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈအသစ္ပါ႐ွိေနမည္မွာ သံသယျဖစ္စရာမ႐ွိပါ။ ဣသေရလလူတို႔၏ တတိယေျမာက္ဘုရင္ ေ႐ွာလမုန္က ''ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာတို႔သည္ (ဘုရားသခင္ ခန္႔ခြဲသတ္မွတ္သည့္)…

လက္ေတာ္၌ ေရးထိုးထားသည္

လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၁၈၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ဆရာႀကီး ခ်ားစ္စပါဂ်င္၏ လန္ဒန္ၿမိဳ႕အသင္းေတာ္၌ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔လက္ဝါး၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို စာထိုးေၾကာင္း ေဟ႐ွာ ၄၉း၁၆ က်မ္းပိုဒ္၏ ႂကြယ္ဝေသာအႏွစ္သာရကို ေဟာေျပာရျခင္းကို ဆရာႀကီး အလြန္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္။ ‘‘ဒီလိုက်မ္းခ်က္မ်ိဳးကို အႀကိမ္တစ္ရာေလာက္ ေဟာေျပာရမွာ’’ ဟု ဆရာႀကီးက ဆိုသည္။ ဤအေတြးက အဖိုးတန္လြန္း သျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆင္ျခင္သင္႔သည္။

ဆရာႀကီး စပါဂ်င္က လူမ်ိဳးေတာ္ဣသေရလတို႔ အတြက္ မိန္႔ၾကားေသာ ဤကတိေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္ထက္ အေသခံေတာ္မူသည့္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သခင္ေယ႐ႈႏွင္႔ အံ႔ဖြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ‘‘ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ လက္ေတာ္က ဒဏ္ရာေတြက ဘာလဲ။ တူနဲ႔ႏွက္ထားတဲ႔ သံခ်က္ရာေလ။ သူ႔လူေတြကို သူ႔လက္ဝါးမွာ စာထုိးႏိုင္ဖုိ႔ ကားတိုင္ထက္မွာ သံမိႈနဲ႔႐ိုက္ၿပီး ခ်ိတ္ဆြဲခံ ရတာျဖစ္္မယ္’’ ဟူ၍ ေဟာေျပာခဲ႔သည္။ ထာဝရဘုရားသခင္က သူ႔လူမ်ားကို သူ႔လက္ဝါး၌…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။