ေန႔စဥ္ခြန္အား

အေစခံႏွလံုးသား

စားဖိုမွဴး၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲသူ၊ အဟာရျပည့္ဝေအာင္ေဆာင္ရြက္သူ၊ လူနာျပဳစုသူ စသည့္အလုပ္မ်ားသည္ ယခုေခတ္ မိခင္မ်ား၏တာဝန္ဝတၱရားအခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း သုေတသနျပဳခ်က္အရ မိခင္မ်ားသည္ သားသမီးအေရးအတြက္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီေပါင္း ၅၉ နာရီ မွ ၉၆ နာရီခန္႔ အလုပ္လုပ္ရသည္။

မိခင္မ်ား ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ၾကသည္မွာ မဆန္းပါ။ မိခင္ဘ၀ဟူသည္ ကမာၻႀကီးကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ ပညာ သင္ယူလ်က္႐ွိေသာ သားသမီးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ အင္အားကို ေပးဆပ္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္မ၏ေနရက္မ်ားသည္ ရွည္ၾကာလ်က္ၿငီးေငြ႔စြာ ခံစားရလ်က္ အျခားသူမ်ားကို ျပဳစုျခင္းသည္ အက်ိဳးေက်းဇူး ႐ွိပါသည္ဟု ကိုယ့္ကိုကိုယ္ျပန္၍ သတိေပးရန္ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ သခင္ေယရႈက အျခားသူမ်ားကို အေစခံသူတို႔အား အခိုင္အမာ မိန္႔ၾကားသည့္စကားအားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ကၽြန္မေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

႐ွင္မာကုခရစ္ဝင္က်မ္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္၏တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ သူတို႔အထဲ၌ မည္သူသည္ အႀကီးျမတ္ဆံုးျဖစ္သနည္းဟု ျငင္းခံုၾကသည္။ သခင္ေယရႈက ၿငိမ္သက္စြာ ထုိင္ေနၿပီးေနာက္ “သင္တို႔အထဲ၌ အရင္အဦး…

ျပႆနာ၏အေျဖထက္ မကေသာ

ကၽြႏု္ပ္၏ေျမးတစ္ဦးက မီးလင္းဖို မွန္ျပတင္းေဘာင္၌ သူ႔ယုန္အ႐ုပ္ေလးကို ထားၿပီး မီးလႈံေစသည္။ ဤတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ ျပႆနာအတြက္ လိမၼာေသာ အေျဖကို ကၽြႏု္ပ္ ေတြ႕လိုက္ပါသည္။ ယုန္ကေလး၏အေမြးတုက အရည္ေပ်ာ္ၿပီး မွန္တြင္ကပ္ေနသျဖင့္ မွန္က ညစ္ေပေနပံုေပၚသည္။ သုိ႔ေသာ္ မီးလင္းဖိုပညာ႐ွင္က မွန္မ်ား အသစ္ကဲ႔သို႔ ထင္ရေအာင္ မည္သို႔ျပဳလုပ္္ရမည္ကို အၾကံေပးသည္။ ထိုအၾကံက အလုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုမွစ၍ မီးလင္းဖိုအနီးတြင္ မည္သည့္ တိရိစာၦန္အ႐ုပ္ကိုမွ် ထားခြင္႔ မျပဳေတာ႔ပါ။

သမၼာက်မ္းကို ဘဝအသက္တာအား အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစသည့္ အၾကံေပးခ်က္ေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္အျဖစ္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ႐ႈျမင္တတ္ျခင္းေၾကာင္႔ ဤအခ်က္ကို ကၽြနု္ပ္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္သည့္ အသက္တာသစ္ျဖင္႔ မည္သို႔႐ွင္သန္ရမည္ကို က်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားသည့္မွာ မွန္ကန္ပါေသာ္လည္း က်မ္းစာ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ၎တစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါ။ အျပစ္မွ၊ ထာဝရဘုရားသခင္ႏွင္႔ ထာဝရကြဲကြာရျခင္းအျဖစ္မွ ကယ္တင္ရန္မွာ လူသားတုိ႔၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ လိုအပ္မႈ…

အသက္တာေျပာင္းလဲျခင္း

စတီဖန္သည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕အေ႐ွ႕ပိုင္း ဆိုးသြမ္းသည့္ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္တြင္ ႀကီးျပင္းလာသူ ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၀ ႏွစ္ တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ “လူတိုင္း မူးယစ္ေဆးေရာင္းၿပီး ဓားျပတိုက္ လိမ္စားေနတဲ့အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ေနရင္ေတာ့ အဲဒီအထဲ ပါမိမွာပဲ။ အဲဒါဆန္းသလားဗ်ာ” ဟု သူက ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ သူအသက္ ၂၀ တြင္ သူ႔ဘဝကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ အိပ္မက္တစ္ခုကို မက္သည္။ အိမ္မက္တြင္ “ဘုရားသခင္က စတီဖန္၊ မင္းလူသတ္မႈနဲ႔ ေထာင္က်လိမ့္မယ္” ဟု ေျပာသံကို သူၾကား ခဲ့သည္။ ထိုအိပ္မက္သည္ သူ႔အား သတိေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္ထံသို႔ ျပန္လွည့္ကာ သခင္ေယရႈကို သူ၏ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံကာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္က သူ႔၏အသက္တာကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။

ထိုေနာက္ စတီဖန္သည္ ၿမိဳ႕တြင္း႐ွိ လူငယ္မ်ားကို အားကစားျဖင့္ စည္းကမ္း၊ စာရိတၱသြန္သင္ေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္လိုက္သည္။ သူေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးေသာ…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။