ေန႔စဥ္ခြန္အား

မေန႔ကႏွင္႔မတူ

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ေျမးေလး ေဂ်း ငယ္စဥ္က သူ႔ေမြးေန႔တြင္ မိဘမ်ားက သူ႔ကို တီ႐ွပ္ တစ္ထည္ လက္ေဆာင္ေပးရာ သူက ခ်က္ျခင္းပင္ ဂုဏ္ယူေပ်ာ္႐ႊင္စြာ လဲဝတ္ၿပီး တစ္ေန႔လံုး ဝတ္ထားခဲ႔သည္။

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ထိုတီ႐ွပ္ကို ဝတ္ထားဆဲျဖစ္ရာ သူ႔ဖခင္က “ေဂ်း ဒီအက်ႌက သားကို တကယ္ပဲ ေပ်ာ္႐ႊင္ေစသလား” ဟုေမးလိုက္သည္။

“မေန႔ကလိုေတာ႔ မေပ်ာ္ေတာ႔ဘူး” ေဂ်းက ေျဖသည္။

၎သည္ ပစၥည္းဥစၥာ႐ွာေဖြ စုေဆာင္းျခင္း၏ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ဘဝ၏ေကာင္းေသာအရာ စည္းစိမ္မ်ား ပင္လွ်င္ ကၽြႏုု္ပ္တို႔ အလြန္အမင္းေတာင္႔တသည့္ နက္နဲ တည္ျမဲေသာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို မေပးႏိုင္ပါ။ မိမိ၌ ပိုင္ဆိုင္မႈ စည္းစိမ္မ်ားစြာ ႐ွိလင္႔ကစား မေပ်ာ္မ႐ႊင္ျဖစ္ေနဦးမည္ပင္။

အဝတ္သစ္၊ ကားအသစ္၊ ဖုန္းအသစ္၊ နာရီအသစ္ စသည့္ ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းပိုင္ဆိုင္လွ်င္ ေပ်ာ္႐ႊင္မည္ဟု ေလာကႀကီးက ေသြးတိုးစမ္းသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ စည္းစိမ္ကမွ…

အငယ္ဆံုးေသာသူကို အေစခံျခင္း

ဗီဒီယိုတြင္ လူတစ္ဦးသည္ ထိန္းမရသည့္ ေတာမီးေလာင္ေနခ်ိန္တြင္ လမ္းမႀကီးေဘး တစ္ေနရာ၌္ ဒူးေထာက္လ်က္ တစ္စုံတစ္ရာကို လက္ခုပ္တီးေခၚေနသည္။ ဘာမ်ား ျဖစ္မည္နည္း။ ေခြးမ်ားလား။ ေနာက္မွ ယုန္ေလးတစ္ေကာင္ ခုန္ထြက္လာၿပီး ေၾကာက္႐ြံ႕ေနသည့္ ယုန္ေလးကို သူေပြ႕ပိုက္လ်က္ သန္႔စင္ေပးၿပီးေနာက္ ေဘးကင္း လံုျခံဳရာသို႔ ေခၚေဆာင္သြားေတာ႔သည္။

ဘာမဟုတ္သည့္ ယုန္ေလးကို ကယ္လိုက္သည့္ သတင္းက အဘယ္ေၾကာင္႔ သတင္းထူး ျဖစ္ရသနည္း။ ေသးငယ္ေသာသတၱဝါေလးမ်ားအေပၚ က႐ုဏာထား သနားျခင္းအေၾကာင္းက ခ်စ္စရာတစ္မ်ိဳးေကာင္းသည္။ ဒါပါဘဲ။ အငယ္ဆံုးေသာသတၱဝါအေပၚ ၾကင္နာသနား ႏိုင္ေရးက ႏွလံုးသားက်ယ္ဝန္းရန္လိုသည္ မဟုတ္ပါလား။

ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႀကီးစြာေသာ စားပြဲကို ျပင္ဆင္ၿပီး လာလိုသူတိုင္းကို ေနရာေပးသည့္ လူတစ္ဦးႏွင္႔တူေၾကာင္း သခင္ေယ႐ႈမိန္႔ၾကားသည္။ အထင္ကရ ေပၚလြင္သူမ်ားသာမက “ဆင္းရဲေသာသူ၊ အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ႔ေသာသူ၊ ေျခမစြမ္း
ေသာသူ၊ မ်က္စိကန္းေသာသူမ်ား”လည္း ဖိတ္ၾကားခံရသည္ (လု ၁၄း၂၁)။ အားနည္းသူႏွင္႔ အေရးမပါသူမ်ားဟု ထင္ျမင္ရသူမ်ားကို…

အလင္းကို ေတြ႕ျမင္ျခင္း

ေလာ႔စ္အိန္ဂ်လိစ္လမ္းမထက္၌ အိမ္ယာမဲ႔သူတစ္ဦးသည္ ေဆးစြဲသည့္ဘဝႏွင္႔ ႐ုန္းကန္ရင္း The Midnight Mission ႐ံုးခန္းသို႔ ေရာက္လာၿပီး အကူအညီေတာင္းခံ ခဲ႔သည္။ သို႔ႏွင္႔ ဘ႐ိုင္ယန္၏ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္သည့္ဘဝခရီး႐ွည္ စတင္ခဲ႔ေတာ႔သည္။

ထိုၾကားကာလတြင္ သူသည္ ေတးဂီတကို ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ဘ႐ိုင္ယန္ ျပန္ျမင္လာသည္။ ေနာက္ဆံုး အိမ္ယာမဲ႔သူမ်ားအတြက္ ဝန္တာထားသည့္ ဂီတပညာ႐ွင္မ်ားႏွင္႔ဖြဲ႕စည္းထားေသာ “Street Symphony - လမ္းမထက္က တီးဝိုင္း” အဖြဲ႕သို႔ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ခဲ႔သည္။ ထိုအဖြဲ႔မွ ဘ႐ိုင္ယန္အား “Handel’s Messiah” အယ္လ္ဘမ္မွ “The People That Walked in Darkness - အေမွာင္ထဲ၌ က်င္လည္ေနသူမ်ား” သီခ်င္းကို တစ္ကိုယ္ေတာ္ သီဆို ေစသည္။ ဣသေရလလူတို႔၏သမိုင္း၌ အေမွာင္က်ခဲ႔သည့္ ေခတ္ကာလအတြင္း ပေရာဖက္ေဟ႐ွာယ ေရးသားသည့္အတိုင္း “ေမွာင္မိုက္ထဲမွာ သြားလာေသာ လူမ်ားတို႔သည္ ႀကီးစြာေသာအလင္းကို ျမင္ရ၍…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။