ထင္မွတ္မထားေသာ ပညာဉာဏ္

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ဘယ္သူမွ ငါ႔ကို မခ်စ္

ကေလးငယ္တစ္ဦး ျဖစ္သျဖင္႔ အထီးက်န္မႈ၊ ျငင္းပယ္မႈမ်ားကို ခံစားရေသာအခါ (သို႔)အားငယ္စိတ္မ်ား ၀င္လာသည့္အခါမ်ားတြင္ ကၽြန္မ၏မိခင္က ထင္႐ွားေသာသီခ်င္း ျဖစ္သည့္ ‘‘ဘယ္သူမွ ငါ႔ကို မခ်စ္ဘူး၊... လူတုိင္း ငါ႔ကိုမုန္းတယ္၊... အင္း ...ပိုးေကာင္ ေတြကို သြားစားလိုက္တာပဲေကာင္းမယ္...။’’ ဆိုသည့္သီခ်င္းကို ဆိုကာ ကၽြန္မေပ်ာ္႐ႊင္ လာေအာင္ လုပ္ေပးသည္။ စိတ္ဓာတ္က်ေနသည့္ ကၽြန္မ မ်က္ႏွာတြင္ အျပံဳးပန္းမ်ား ပြင္႔လာေသာအခါ ကၽြန္မအမွန္ တကယ္ ခံစားခဲ႔ရသည့္ ေက်းဇူးတရားမ်ားအတြက္ ေက်းဇူး သိတတ္ရန္ႏွင္႔ ထူးျခားေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕လာေစရန္ အေမက မစကူညီေပးခဲ႔သည္။

မည္သူမွ် ဂ႐ုမစိုက္ဟု ဒါ၀ိဒ္ ခံစားရေၾကာင္းကို ကၽြန္မဖတ္႐ႈရေသာအခါ ထိုသီခ်င္းကို ၾကားေယာင္မိသည္။ ဒါ၀ိဒ္၏နာက်င္မႈက ခ်ဲ႕ကားအပိုေျပာထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္မဘ၀တြင္လည္း အထီးက်န္ခံစားခဲ႔ရသည့္အခ်ိန္မ်ား ႐ွိခဲ႔ၿပီး ဒါ၀ိဒ္တြင္လည္း စြန္႔ပစ္ျခင္းခံရသည္ဟု ခံစားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား႐ွိသည္။ သူ႔ကိုသတ္ရန္ ၾကံစည္ေန သည့္…

ထင္မွတ္မထားေသာ ပညာဉာဏ္

လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္အနည္းငယ္က အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဤသို႔ေျပာျပသည္။ သူ၏ ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္သားက ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားပါသည့္ သတင္းကိုၾကည့္ေနရာ ရီမုကြန္တ႐ိုးကို ယူၿပီးခ်က္ျခင္း သူလိုင္းေျပာင္းလိုက္ကာ ‘‘ဒါကို သားၾကည့္ဖို႔ မလိုဘူး’’ ဟု သားကို ေျပာခ်လိုက္သည္။ သို႔ႏွင့္ သားအမိႏွစ္ဦး စကားမ်ား ၾကေတာ့သည္။ သား၏စိတ္ႏွလံုး၌ ‘‘သမၼာတရားႏွင္႔ ဆိုင္ေသာအရာ၊ ေလ်ာက္ပတ္ေသာအရာ၊ ေျဖာင္႔မတ္ေသာ အရာ... ’’မ်ားႏွင္႔ျဖည့္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု သူေ၀မွ်ေျပာျပ သည္ (ဖိ ၄း၈)။ ညစာစားၿပီးေနာက္တြင္ သူႏွင္႔ သူ႔ခင္ပြန္းတို႔ တီဗြီၾကည့္ေနစဥ္ ငါးႏွစ္အ႐ြယ္သမီးေလး ႐ုတ္တရက္ေရာက္လာၿပီး တီဗြီကိုပိတ္လိုက္ကာ မိခင္၏ ေလသံအတုိင္း ‘‘အေမတုိ႔ ဒါေတြကို ၾကည့္ဖို႔မလိုဘူး။ အခု သမၼာက်မ္းစာထဲက အရာေတြကို ဆင္ျခင္ပါ’’ ဟု ေျပာလိုက္သည္။

အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ သတင္းမ်ားႏွင္႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကေလးမ်ားထက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ပို၍ မွတ္မိႏိုင္သည္။ ထိုဇနီးေမာင္ႏွံ၏သမီးေလးက သူ႔မိခင္၏သြန္သင္ခ်က္ကို…

အိပ္ယာထက္၌ လူးလိမ္႔ေနျခင္း

မည္သည့္အရာက သင္႔ကို အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္ေစသနည္း။ ညဥ့္နက္သည့္တိုင္ ကိစၥတစ္ခု အတြက္ အေျဖရ႐န္ ႀကိဳးစားရင္း အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ အိပ္ယာထက္၌ ကၽြႏ္ုပ္လူးလိမ္႔ေနမိသည္။ တစ္ျဖည္းျဖည္းႏွင္႔ လံုေလာက္ေသာ အနားယူမႈမ႐ွိသျဖင္႔ ေနာက္တစ္ေန႔၏စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္စိုးရိမ္ပူပန္လာသည္။

ထိုသို႔သင္ျဖစ္ဖူးပါသလား။ ခက္ခဲေသာ ဆက္ဆံေရး၊ မေသခ်ာေသာအနာဂတ္ စသည္ျဖင့္ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုခုကို ကၽြႏု္ပ္တို႔စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။

ဒါ၀ိဒ္မင္းသည္လည္း ဆာလံ ၄ ကို ေရးသားေနစဥ္ ပူပန္ေသာကေရာက္ေနေၾကာင္း ထင္႐ွားသည္။ လူထုက စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင္႔ သူ၏ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေစၾကသည္ (း၂)။ အခ်ိဳ႕က သူ၏အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ေန ၾကသည္ (း၆)။ မမွ်မတဆက္ဆံခံရျခင္းအတြက္ ဒါ၀ိဒ္ ေဒါသထြက္ေကာင္းထြက္ေနမည္။ ထိုအေၾကာင္းကို စဥ္းစား ရင္း ညအခ်ိန္တြင္ ဒါ၀ိဒ္ေဒါသထြက္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ‘‘ၿငိမ္၀ပ္စြာ အိပ္၍ေပ်ာ္ပါမည္’’ဟု (း၈)မွတ္ခ်က္ျပဳေလာက္သည့္စကားမ်ားကို သူေရးသားခဲ႔သည္။

ဆရာႀကီး ခ်ားလ္စ္စပါဂ်င္ က အပိုဒ္ငယ္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။