ေန႔စဥ္ခြန္အား

လြယ္ကူစြာ ညိႇတြယ္သြားသည္

လြန္ေလေသာႏွစ္မ်ားစြာက ပူျပင္းေသာ ေတာနက္ထဲတြင္ တိုက္ခိုက္ေနသည့္ စစ္သားမ်ားသည္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးဖြယ္ ျပႆနာတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရသည္။ ေနရာအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ ဆူးငယ္မ်ားျဖင္႔ပြထေနသည့္ ခ်ံဳႏြယ္တစ္မ်ိဳးသည္ စစ္သားမ်ား၏ခႏၶာႏွင္႔အသံုးအေဆာင္မ်ားေပၚ ကပ္ညိႇသြားသျဖင္႔၊ ၎တို႔မွာ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ မိသြားသကဲ႔သို႔ ျဖစ္သြားသည္။ ၎တို႔ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေလ ႏြယ္ပင္၏ႏွာေမာင္းမ်ားက ပတ္ရစ္မိေလ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ႏြယ္ပင္ႏွင္႔ ပတ္ရစ္မိၿပီး ေ႐ွ႕ဆက္မသြားႏိုင္ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အျခားရဲေဘာ္မ်ားအား ‘‘ေဟ႔ တစ္မိနစ္ေစာင္႔၊ ငါဒီမွာမိေနၿပီ’’ ဟု ေအာ္ေျပာၾကရသျဖင္႔ ထိုအပင္ကို ‘‘တစ္မိနစ္ေစာင္႔’’ ဟု နံမည္ေပးလိုက္ၾကသည္။

ထိုနည္းအတိုင္းပင္ သခင္ေယ႐ႈ၏ေနာက္ေတာ္လိုက္ မ်ားသည္လည္း အျပစ္ေက်ာ႔ကြင္း၌ မိေနပါက ေ႐ွ႕ဆက္ သြားရန္ ခက္ခဲတတ္သည္။ ေဟျဗဲ ၁၂း၁ တြင္ ‘‘ခပ္သိမ္းေသာ ဝန္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ေႏွာင္႔ယွက္တတ္ေသာ ဒုစ႐ိုက္ကို လည္းေကာင္း၊ ပယ္႐ွားရန္’’ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဝန္ပိေလးလံေစသည့္ဒုစ႐ိုက္မ်ားကို မည္သို႔…

ေဖေဖ ဘယ္မွာလဲ

ကၽြန္ေတာ္႔အိမ္ဘက္သို႔ ကားကို ခ်ိဳးေကြ႕လိုက္စဥ္ ဖုန္းဝင္လာ၍ ကိုင္လိုက္ရာ ‘‘ေဖေဖ ဘယ္မွာလဲ’’ ဟူသည့္ ထိပ္ျပာေနသည့္သမီးအသံကို ၾကားလိုက္ရသည္။ သမီးကို အားကစားေလ႔က်င္႔ေပးရန္ ည ၆ နာရီအေရာက္ အိမ္ျပန္ေရာက္ရမည္။ ကၽြန္ေတာ္ အခ်ိန္မီ ျပန္ေရာက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔အသံက ကၽြန္ေတာ္႔အေပၚ စိတ္ခ်မႈမ႐ွိေၾကာင္း ေပၚေနသည္။ ‘‘အေဖျပန္ေရာက္ၿပီေလ။ ဘာလို႔ အေဖ႔ကို မယံုတာလဲ’’ ဟု ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ေျပာလိုက္ေတာ႔သည္။

ထိုစကားျဖင္႔ တံု႔ျပန္ၿပီးမွ ‘‘ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္ အဘဘုရားသည္ ကၽြန္ေတာ္႔အား ထိုေမးခြန္းကို ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္
ေမးခဲ႔သနည္း’’ ဟု အေတြးဝင္မိသည္။ စိတ္ဖိစီးခ်ိန္မ်ား၌ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မ႐ွည္ႏိုင္ျဖစ္လ်က္ ဘုရားသခင္သည္ ကတိ တည္ေၾကာင္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ႐ွိရန္ ႐ုန္းကန္ခဲ႔ရသည္။ ထိုအခါ ‘‘အဘဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ ဘယ္မွာလဲ’’ ဟု ဟစ္ေအာ္မိ သည္။

ဖိစီးမႈႏွင္႔ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားၾကားတြင္ ဘုရားသခင္၏ တည္႐ွိျခင္းကိုသာမက…

ဆုရရန္ ေမွ်ာ္ရည္မွန္း

၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ထုတ္လုပ္ခဲ႔ေသာ Forrest Gump ႐ုပ္႐ွင္တြင္ ေဖာရက္စ္သည္ သူေျပးသည့္ ခရီးစဥ္ေၾကာင္႔ ထင္႐ွားလာသည္။ အစ၌ “လမ္းဆံုးထိ” ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ေျပးျခင္းျဖင့္ အစျပဳခဲ့သည့္ခရီးက ၃ႏွစ္၊ ၂ လ၊ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၆ နာရီ ၾကာျမင့္ခဲ႔သည္။ သူခ်မွတ္သည့္ပန္းတိုင္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ၿပီးတိုင္း၊ ေနာက္ထပ္ပန္းတိုင္ခ်မွတ္ကာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တစ္လႊားသို႔ အေကြ႕အေကာက္ လမ္းမ်ားအတိုင္း ဆက္ေျပးသည္။ ေနာက္ဆံုးေျပးခ်င္စိတ္ ကုန္သြားခ်ိန္အထိ ဆက္ေျပးခဲ႔သည္။ “ေျပးခ်င္စိတ္” ေပၚလာလွ်င္ သူစေျပးေတာ႔သည္။ “အဲဒီေန႔မွာ ဘာရည္႐ြယ္ခ်က္မွ ေထြေထြထူးထူးမ႐ွိပါဘူး။ နည္းနည္း ထပ္ေျပးဖို႔ စိတ္ဆံုးျဖတ္လိုက္တာ” ဟု သူက ေျပာပါသည္။

ရွင္ေပါလုက ေဖာရက္စ္ကဲ႔သို႔ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ေျပးျခင္းႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သည္။ သူ႔စံနမူနာကို လိုက္ေလွ်ာက္အတုယူၿပီး “ဆုကို ရမည့္အေၾကာင္း ေျပးၾက ေလာ႔” (၁ ေကာ ၉း၂၄)…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။