ခပ္သိမ္းေသာအရာအတြက္ အခ်ိန္

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ယူတင္၀တ္ေဆာင္ျခင္း

စာေရးသူ ေလာရင္း ဝင္းနား ေရးသားသည့္ “Wearing God” အမည္႐ွိစာအုပ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈသည္ မိမိမည္သူျဖစ္ေၾကာင္း အျခားသူမ်ားကို အသံတိတ္္ဆက္သြယ္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဝတ္စားဆင္ယင္မႈသည္ မိမိ၏ အလုပ္အကိုင္၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ စိတ္ခံစားခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္မႈအဆင္႔အတန္း ကို ညႊန္ျပေနသည္။ ေခတ္သံုး ဗန္းစကား စာသားမ်ား ပါသည့္ တီ႐ွပ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ၀တ္စံု၊ ယူနီေဖာင္း သို႔မဟုတ္ စက္ဆီစြန္းေပေနသည့္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ စသည္ တုိ႔က မည္သည့္အရာကို ေဖာ္ျပေနသည္ကို ေတြးၾကည့္ပါ။ “ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အ၀တ္အစားျဖင္႔ သခင္ေယ႐ႈ အေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာကို ေျပာေနသည္ဆိုလွ်င္ ၎သည္ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းၿပီး ဆြဲေဆာင္ေနသည္” ဟု သူေရးသားထားသည္။
စာသား စကားလံုးမပါဘဲ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည္ ဟု ႐ွင္ေပါလုက ေျပာထားသည္။ ေရာမ ၁၃း၁၄ တြင္…

ခပ္သိမ္းေသာအရာအတြက္ အခ်ိန္

မၾကာေသးမီက ေလယာဥ္ခရီးစဥ္တစ္ခုတြင္ ကၽြန္မ၏အေ႐ွ႕ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ သားအမိ ႏွစ္ေယာက္ကို ကၽြန္မၾကည့္ေနမိသည္။ မိခင္သည္ အားရပါးရေဆာ႔ကစားေနေသာ လမ္းေလွ်ာက္တတ္စ ကေလးေလးကို ၾကည့္ကာ ျပံဳးျပၿပီး ကေလးငယ္၏ပါးျပင္ကို ပြတ္သပ္ေပးေနခဲ႔သည္။ ကေလးငယ္ေလးကလည္း တအံ႔တၾသျဖင္႔ မ်က္လံုးျပဴးကာ သူ၏မိခင္ကို ျပန္ၾကည့္ေနခဲ႔သည္။ ကုန္လြန္ခဲ႔ေသာ ကၽြန္မ ကေလးမ်ား၏ ထိုအ႐ြယ္က အခ်ိန္ကို ျပန္ေတြးမိကာ ထိုျမင္ကြင္းေလးကို ၾကည္ႏူးစြာ ၾကည့္ေနမိသည္။
ထိုမွတစ္ဆင္႔ ေဒသနာက်မ္းထဲတြင္ ေ႐ွာလမုန္ မင္းႀကီး ေျပာခဲ႔သည့္ “မိုးေကာင္းကင္ေအာက္၌ ၾကံစည္သမွ် အသီးသီးတို႔ကို ျပဳရေသာအခ်ိန္႐ွိ၏” ဟူေသာစကားကို ျပန္လည္ေတြးမိသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာတရားမ်ားကို ဆက္စပ္ၿပီး “ခပ္သိမ္းေသာ အမႈအရာတို႔သည္ မိမိတို႔အခ်ိန္ ႐ွိ၏။ ဖြားခ်ိန္ႏွင္႔ ေသခ်ိန္လည္းရွိ၏။ စိုက္ပ်ိဳးရေသာ အခ်ိန္ႏွင္႔ စိုက္ပ်ိဳးေသာအရာကို ႏႈတ္ရေသာအခ်ိန္လည္း ႐ိွ၏” (း၁-၂)။ ဤက်မ္းပိုဒ္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင္႔ အဓိပၸာယ္မ႐ွိေသာ ဘ၀သံသရာ ဟူ၍ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးျမင္ကာ…

အရာခပ္သိမ္းထက္ ႀကီးျမတ္သူ

အီဂူရားဇူး ေရတံခြန္သည္ ဘရာဇီးႏွင္႔ အာဂ်င္တီးနား ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ ႐ွိၿပီး ေရတံခြန္ ငယ္ေလး အဆင္႔ေပါင္း ၂၇၅ ဆင္႔ႏွင္႔ ထိုေရတံခြန္မွ စီးဆင္းလာေသာ အီဂူရားဇူး ျမစ္သည္ ၂.၇ ကီလိုမီတာ (၁.၆၇ မိုင္) ႐ွည္လ်ားသည္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံဘက္ျခမ္း႐ွိ ေရတံခြန္၏အုတ္တံတိုင္းေပၚတြင္ “ေရမ်ားဟုန္းသံႏွင္႔တကြ သမုဒၵရာလိႈင္းတံပိုး တို႔သည္ အားႀကီးသည္ထက္၊ ထာ၀ရဘုရားသည္ ျမင္႔ေသာ အရပ္၌ သာ၍ တန္ခိုးႀကီးေတာ္မူ၏” ဟူေသာ ဆာလံ ၉၃း၄ က်မ္းပိုဒ္ကို ေရးသားထားၿပီး ထိုက်မ္းပိုဒ္ေအာက္တြင္ “ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ျပႆနာအလံုးစံုတို႔ထက္ အစဥ္အျမဲ သာ၍ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူသည္” ဟူေသာ စာသား ကိုလည္း ေရးထားေသးသည္။
ဆာလံ ၉၃ ကို ေရးသားသည့္အခ်ိန္ကာလသည္ ရွင္ဘုရင္အုပ္စုိးေသာ ေခတ္ကာလျဖစ္ေသာ္လည္း ထာဝရ ဘုရား႐ွင္သာလွ်င္ အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာ ဘုရင္တကာတို႔၏ ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆာလံဆရာ သိေတာ္မူသည္။ သို႔ျဖစ္၍…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။