လက္မေလွ်ာ႔ႏွင္႔

ေန႔စဥ္ခြန္အား

လက္မေလွ်ာ႔ႏွင္႔

ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ကၽြန္ေတာ္၏ဆရာလည္းျဖစ္၊ မိတ္ေဆြလည္းျဖစ္သည့္ Bob Foster
သည္ ကၽြန္ေတာ္႔ကို မည္သည့္အခါကမွ လက္မေလွ်ာ႔ပါ။ သူ၏ မေျပာင္းလဲေသာ ခင္မင္မႈႏွင္႔ အားေပးတိုက္တြန္းမႈတို႔က ကၽြန္ေတာ္႔ဘ၀၏အေမွာင္မိုက္ဆံုးအခ်ိန္မ်ား ကိုပင္ ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္ေအာင္ ကူညီမစေပးခဲ႔သည္။
အကူအညီ အလြန္အမင္း လိုအပ္ေနသူ တစ္ဦးဦးကို ကူညီရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားေသာ္လည္း တိုးတက္မႈကို ခ်က္ျခင္းမျမင္ရသည့္အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္သႏၷိဌာန္မွာ အားေလ်ာ႔လာၿပီး ေနာက္ဆံုး၌ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ေလွ်ာ႔ေကာင္း လက္ေလွ်ာ့မိမည္။ ခ်က္ျခင္း ေျပာင္းလဲရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ထားသည့္ အရာက ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျဖစ္စဥ္ ပါလားဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိလာရသည္။
ဘ၀၏အေႏွာင္႔အယွက္ အတားအဆီးမ်ား၊ ႐ုန္းကန္ ရမႈမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရစဥ္ အခ်င္းခ်င္းကို ကူညီမစရာ၌ စိတ္႐ွည္သည္းခံၾကရန္ တမန္ေတာ္ ႐ွင္ေပါလုက တိုက္တြန္း ထားသည္။ ‘‘ထမ္း႐ြက္စရာ ၀န္ခ်င္းတုိ႔ကို…

ေသးငယ္ေသာအရာမ်ား

ကၽြန္မ၏ မိတ္ေဆြ ဂလိုရီယာသည္ စိတ္လႈပ္႐ွားေနသည့္ အသံျဖင္႔ ဖုန္းဆက္လာသည္။ ‘‘ငါ႔သားက ကြန္ျပဴတာမွာ စပီကာအသစ္ အခုပဲ တပ္ေပးၿပီးၿပီ၊ အဲဒါေၾကာင္႔ ငါအခု ဘုရားေက်ာင္းကို သြားလို႔ရၿပီ’’ ဟု ေျပာသည္။ သူက  ဆရာ၀န္ႏွင္႔ ရက္ခ်ိန္းသြားျပသည္ မွလြဲ၍ အိမ္အျပင္ မထြက္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္မကို ၀မ္းပမ္းတသာ လွမ္းေျပာရသည့္ အေၾကာင္းကို နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုတြင္ သူသည္ အသင္းေတာ္၏ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းအစီအစဥ္ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင္႔မႈကို နားေထာင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းႏွင္႔ ‘‘ကၽြန္မသားက ကၽြန္မကိုေပးတဲ့ အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္’’ ဟု စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင္႔ သူေျပာျပသည္။
ေက်းဇူးတင္တတ္ေသာ ႏွလံုးသား ႐ွိရမည့္အေၾကာင္း ဂလိုရီယာက ကၽြန္မကို သင္ေပးသည္။ သူလုပ္ခ်င္ရာကို သူမလုပ္ႏိုင္။ သူ႔ကို ကန္႔သတ္ထားသည့္အရာမ်ားစြာ႐ွိလည္း လွပေသာ ေန၀င္ခ်ိန္အတြက္၊ သူ႔ကို ျပဳစုသည့္ မိသားစုႏွင္႔ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအတြက္၊…

က်ံဳ႕သြားေသာ စႏၵရား

ကၽြန္မ၏သားေလးသည္ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ စႏၵရားတီးၿပိဳင္ပြဲ၀င္ခဲ႔သည္။ ယခင္ႏွစ္ သူ၀င္ၿပိဳင္စဥ္က ခုံခုလိုက္ၿပီးမွ ေတးသီခ်င္းကို စတင္တီးခတ္သည္။ ယခု သီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္ တီးၿပီးေသာ္ ကၽြန္မေဘးနား၀င္ထုိင္လိုက္ၿပီး ‘‘ေမေမ ဒီစႏၵရားက ပိုေသးတယ္’’ ဟု တိုးတိုးေလးေျပာသည္။ ကၽြန္မက ‘‘မဟုတ္ဘူး သား၊ မႏွစ္က မင္းတီးတဲ႔ စႏၵရားနဲ႔ အတူတူဘဲ၊ မင္းက ႀကီးလာတာေလ’’ ဟုျပန္ေျပာလိုက္သည္။
၀ိညာဥ္ေရးႀကီးထြားမႈသည္လည္း ခႏၶာႀကီးထြားမႈ ကဲ႔သို႔ပင္  အခ်ိန္ယူကာ တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖစ္လာသည္။ သခင္ေယ႐ႈႏွင္႔ တိုး၍တူလာျခင္း အပါအ၀င္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတို႔၏ စိတ္သေဘာထားကို အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းအားျဖင္႔ (ေရာ ၁၂း၂)ကၽြန္မတို႔ ေျပာင္းလဲလာသည္။
သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြန္မတို႔အတြင္း၌ အလုပ္လုပ္သည့္အခါ မိမိအသက္တာ႐ွိ အျပစ္ကို ကၽြန္မတို႔ သိျမင္လာသည္။ ထို႔ျပင္ ဘုရားသခင္အား ခ်ီးေျမႇာက္လိုျခင္း ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲရန္ အားထုတ္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိေသာ္လည္း…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။