ခြင္႔လႊတ္ျခင္း အႏုပညာ

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ခြင္႔လႊတ္ျခင္း အႏုပညာ

အေဖႏွင္႔သားႏွစ္ေယာက္ - ခြင္႔လႊြတ္ျခင္းအႏုပညာ ျပပြဲသည္ သခင္ေယ႐ႈပံုဥပမာ ေပးခဲ႔သည့္ ေပ်ာက္ေသာသားအေၾကာင္းကို အဓိကေဖာ္ညႊန္း ျပသည္ (လု ၁၅ း၁၁-၃၁)။ ထိုျပခန္း၌ ကၽြန္ေတာ္ ၂ နာရီ ခန္႔မွ် အခ်ိန္ျဖဳန္းခဲ႔သည္။ Edward Rojas ၏ ေပ်ာက္ေသာသားပန္းခ်ီကား၌ အိမ္မွထြက္သြားဖူးေသာသားသည္ ဖ်င္အက်ႌ၀တ္ကာ ေခါင္းငိုက္စိုက္က်လ်က္ အိမ္သို႔ျပန္လာသည္။ သူ႔ေနာက္၌ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ဖုန္းဆိုးေျမ႐ွိၿပီး ေရွ႕၌ သူ႔ကိုအေျပး လာႀကိဳသည့္ ဖခင္ႀကီးရွိသည့္လမ္းအတိုင္း သူေလွ်ာက္လာ ေနပံု ျဖစ္သည္။ ပန္းခ်ီကားေအာက္ေျခ၌ သခင္ေယ႐ႈ၏ စကားေတာ္ျဖစ္္ေသာ ‘‘သြား၍ ေ၀းေသးေသာအခါ အဘသည္ သူ႔ကို ျမင္လွ်င္ သနားေသာစိတ္႐ွိသည္ႏွင္႔ ေျပးသြား၍’’ (း၂၀) ဟူေသာ က်မ္းခ်က္ကို ေရးထားသည္။

ဘုရားသခင္၏ မေျပာင္းလဲေသာေမတၱာေတာ္က ကၽြန္ေတာ္႔ဘ၀အား ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းကို ေနာက္တစ္ဖန္ နက္႐ိႈင္းစြာ ကၽြန္ေတာ္ခံစားခဲ႔ရျပန္သည္။ သူ႔ထံမွ ကၽြန္ေတာ္
လွည့္ထြက္သြားခ်ိန္တြင္…

အလ်င္ မလိုပါႏွင္႔

Dallas Willard ဆိုသူပညာ႐ွိ၏ ‘‘ အလ်င္လိုသည့္စိတ္ကို မညႇာမတာ ဖယ္ရွားပစ္ပါ’’ ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားကို သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္က ကၽြန္မက္ို ထပ္ခါတလဲလဲ ႐ြတ္ျပ ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္မ ‘‘ဘယ္သြားအခ်ိန္ျဖဳန္းေနလဲ၊ ဘယ္မွာခြန္အားေတြ ျဖဳန္းေနလဲ’’ ဟု ျပန္လည္ဆင္ျခင္ေတြးရမည္ဟု ကၽြန္မသိလိုက္သည္။ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ‘‘ ဘုရားလမ္းျပမႈႏွင္႔အကူအညီကို မယူဘဲ ဘယ္အရာကို အလ်င္စလို လုပ္ေနသလဲ’’ ဟု ဆင္ျခင္ရန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း ရက္သတၱပတ္ႏွင့္လမ်ားအတြင္း ထိုအခ်က္ကို ဆက္လက္ ဆင္ျခင္မိကာ ဘုရား႐ွင္ႏွင္႔ ကိုယ္ေတာ့္ထံမွ လာေသာ ဉာဏ္ပညာကို ျပန္လည္ ရယူလ်က္ မိမိကိုယ္ကို ကိုးစားမည့္အစား ကိုယ္ေတာ့္ကိုသာ ယံုၾကည္ကိုးစားရန္ မိမိကိုယ္ကို သတိေပးေနခဲ႔သည္။

ဤသို႔ အလ်င္တေဆာ ပ်ာယာခပ္ၿပီး အလ်င္လို ေနျခင္းသည္ ပေရာဖက္ေဟ႐ွာယ မိန္႔ၾကားေသာ ‘‘ၿငိမ္သက္ျခင္း သက္သက္’’ ‘‘စံုလင္ေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္း’’ ဆိုေသာစကားႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ ‘‘စိတ္ႏွလံုး…

စီရင္ျခင္း၏ အရင္းအျမစ္မ်ား

သူစိမ္းတစ္ဦးႏွင္႔ ပိုရင္းႏွီးလာေအာင္္ ‘‘ဘယ္ကလာသလဲ’’ ဆိုသည့္ေမးခြန္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမးတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူအမ်ားစုအတြက္ အေျဖက စိတ္႐ႈပ္စရာျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ မည္သူကမွ် ကိုယ္႔အေၾကာင္းကို တိတိက်က် မေျပာျပခ်င္ ေသာေၾကာင္႔ပါ။

တရားသူႀကီးမွတ္စာတြင္ ေယဖသသည္ ထိုေမးခြန္း ကို လံုး၀မေျဖခ်င္ခဲ႔ပါ။ အေဖတူအေမကြဲ အစ္ကိုမ်ားက မေသခ်ာသည့္ကိစၥေၾကာင့္ သူ႔ကို သူ႔ေမြးရပ္ေျမ ဂိလဒ္ျပည္မွ ေမာင္းထုတ္ခဲ႔သည္။ ‘‘သင္သည္ အျခားတစ္ပါးေသာ မိန္းမ၏ သားျဖစ္’’သည္ ဟု အစ္ကိုမ်ားက ေၾကညာခဲ႔သည္(သူႀကီး ၁၁း၂)။ က်မ္းစာမွလည္း ‘‘အမိကား ျပည့္တန္ဆာျဖစ္၏’’ (း၁) ဟု ျပင္းထန္စြာ ဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္ ေယဖသသည္ ေခါင္းေဆာင္အရည္အခ်င္းႏွင႔္ျပည့္၀သူ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႔ ၾကမ္းတမ္းေသာလူမ်ိဳးစုမ်ား ဂိလဒ္ျပည္ကို လာတိုက္ေသာအခါ သူ႔ကို ေမာင္းထုတ္ခဲ႔သူမ်ားက သူ႔ကို ျပန္လာ ေစခ်င္ၾကသည္။ ‘‘လာ၍ ငါတို႔၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္း လုပ္ပါ’’…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။