ေန႔စဥ္ခြန္အား

သီခ်င္းအားျဖင့္ ခြန္အားရ

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း နာဇီတို႔လက္မွ ပုန္းေ႐ွာင္ေနသည့္ ဂ်ဴးဒုကၡသည္မ်ားကို ျပင္သစ္ရြာသားမ်ားကူညီခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕က ၿမိဳ႕ပတ္လည္႐ွိ ေတာနက္ထဲတြင္ သီခ်င္း သီဆိုကာ အႏၲရာယ္ကင္းၿပီ၊ ပုန္းေနရာမွထြက္လာႏိုင္ၿပီဟု ဂ်ဴးမ်ားကို အခ်က္ျပသည္။ ဤရဲရင့္သည့္ Le Chambon-sur-Lignon ၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ သင္းအုပ္ဆရာ André Trocmé ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ Magda တို႔၏ပန္ၾကားမႈကို နာခံလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္ ‘‘La Montagne Protestante’’ ဟု ထင္ရွားသည့္ ေလထန္ကုန္းျပင္ျမင့္၌ စစ္အတြင္း ဂ်ဴးမ်ားခိုလံႈႏိုင္မည့္အရပ္ကို ျပင္ဆင္ေပးသည္။ ဂ်ဴးအေယာက္ ၃၀၀၀ ကို အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ ေစခဲ့သည့္ သူတို႔၏ေတးဂီတ အခ်က္ျပမွာ ရြာသားမ်ား၏ ရဲရင့္မႈကိုျပသည့္ အမွတ္သညာ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

အျခားေသာ အႏၲရာယ္အေျခအေနတစ္ခုမွာ ရန္သူေတာ္ေရွာလုက ညအခ်ိန္ လူသတ္သမားမ်ားကို ဒါ၀ိဒ္အိမ္သို႔ေစလြတ္စဥ္ ဒါဝိဒ္သည္ သီခ်င္းသီဆိုခဲ့သည္။ သူ႔သီခ်င္းက အခ်က္ျပျခင္းထက္ သူ၏ခိုလံႈရာျဖစ္သည့္ ဘုရား၏ေက်းဇူးေတာ္ကို…

ေစာင့္ရက်ိဳးနပ္ၿပီ

တိုက်ဳိၿမိဳ႕၊ ႐ွီဘူယ ဘူတာအျပင္ဘက္တြင္ ဟာခ်ီကို ေခြး႐ုပ္တုတစ္ခု႐ွိသည္။ ထိုဘူတာ၌ ေန႔စဥ္ရထားစီးေသာ သူ႔သခင္ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡဆရာႀကီးအေပၚ ဟာခ်ီကို၏ ထူးထူးျခားျခား သစၥာေစာင့္သိမႈကို လူတို႔အမွတ္ရၾကသည္။ မနက္ပိုင္းတြင္ ေခြးေလးက သခင့္ကို ဘူတာသို႔ အေဖာ္ျပဳလမ္းေလွ်ာက္ပို႔ၿပီး ရထားစီး ျပန္လာသည့္သခင္ကို ညေနတိုင္း လာႀကိဳတတ္သည္။

ဝမ္းနည္းဖြယ္မွာ တစ္ေန႔တြင္ ပါေမာကၡႀကီးသည္ အလုပ္ထဲ၌ ကြယ္လြန္သြားၿပီး ဘူတာသို႔ ျပန္မလာေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ဟာခ်ီကိုသည္ က်န္႐ွိသည့္ သူ႔သက္တမ္း ကိုးႏွစ္ေက်ာ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ညေနတိုင္း ဘူတာ႐ံုသို႔ အခ်ိန္မွန္ ေရာက္လာသည္။ ရာသီဥတု မည္သို႔ပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ သခင့္ျပန္အလာကို ေခြးေလးက သစၥာ႐ွိ႐ွိ ေစာင့္စားေနခဲ့သည္။

သက္သာေလာနိတ္ၿမိဳ႕သားမ်ား၏ ‘‘ယံုၾကည္ေသာစိတ္ႏွင့္ အက်င့္ကိုက်င့္ျခင္း၊ ခ်စ္ေသာစိတ္ႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း၊ ...သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာစိတ္ ႏွင့္ တည္ၾကည္ျခင္း’’တို႔ကို (၁ သက္ ၁း၂-၃) ကိုးကားလ်က္ ႐ွင္ေပါလုက သူတို႔၏…

သင့္နာမည္ကို ျဖည့္စြက္ပါ

Love Letters from God စာအုပ္၌ Glenys Nellist က ကေလးမ်ားကို မိမိနည္း မိမိဟန္ျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ နက္႐ိႈင္းစြာဆက္သြယ္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚ ထားသည္။ ဤကေလးစာအုပ္မ်ား၌ သမၼာက်မ္းစာပံုျပင္တစ္ပုဒ္စီ၏အဆံုးတြင္ ဘုရားသခင္မွ ကေလးမ်ာထံ ေပးပို႔ေသာ စာတိုေလးႏွင့္ ကေလး၏နာမည္ကို ေရးျဖည့္ရန္ ေနရာလြတ္ ပါ႐ွိသည္။ ဝိညာဥ္ေရးသမၼာတရားကို မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစျခင္းျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ပံုျပင္စာအုပ္ မဟုတ္ေၾကာင္း စာဖတ္သူကေလးမ်ား နားလည္လာသည္။ ဘုရား႐ွင္သည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမိတ္သဟာယဖြဲ႕လိုၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ သူအလြန္ခ်စ္ေသာ ကေလး မ်ားကို စကားေျပာေၾကာင္း သူတို႔ကို သင္ၾကားေပးသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏တူေလးအတြက္ ထိုစာအုပ္ေလး၀ယ္ေပးၿပီး ဘုရားသခင္ေပးပို႔ေသာစာတိုေလးမ်ား၏အစ ေနရာလြတ္ တြင္ သူ႔နာမည္ကို ျဖည့္ေပးခဲ့သည္။ သူ႔နာမည္ကို ျမင္ရေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ၿပီး သူက ‘‘ဘုရားသခင္က သားကိုလည္း ခ်စ္တယ္’’ ဟု ေျပာသည္။…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။