ကၽြန္ေတာ္႔ခ်စ္ဇနီးက အလြန္ေကာင္းမြန္လွသည့္ ညေနစာကို ျပင္ဆင္လ်က္႐ွိသည္။ ေပါင္းအိုးထဲသို႔ အသား၊ လွီးျဖတ္ထားေသာ ကန္စြန္းဥ၊ တ႐ုတ္နံနံ၊ မႈိ၊ မုန္လာဥနီႏွင္႔ ၾကက္သြန္နီ စသည္တို႔ကို ထည့္လိုက္သည္။ ၆ နာရီ (သို႔) ၇ နာရီ ခန္႔ၾကာေသာ္ ေမႊးႀကိဳင္လွသည့္ ဟင္းရနံ႔က တစ္အိမ္လံုးကို သင္းပ်ံ႕ကာ တစ္ဇြန္းျမည္းၾကည့္ေသာ္ စိတ္ၾကည္ႏူးေက်နပ္ေလစြ၊ ဟင္းအမယ္ တစ္ခုခ်င္းစီကို ခ်က္မည္ဆိုလွ်င္ မရႏိုင္ေသာဤအရသာမ်ိဳး၊ ဟင္းအမယ္ အားလံုးစံုလင္စြာျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ရရွိလာသည့္ဟင္းေကာင္း တစ္ခြက္၏အရသာမ်ိဳးရသည္အထိ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ရွည္စြာ ေစာင့္ႏိုင္ပါသည္။
ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမ်ားက အက်ိဳးေက်းဇူးအလို႔ငွာ တညီတၫြတ္တည္းျပဳစုသည္၊ “အတူတကြ ေဆာင္႐ြက္ျဖစ္ ေစသည္” ဟု တမန္ေတာ္ ႐ွင္ေပါလု သံုးႏႈန္းသည့္ စကားမွ
“ေပါင္းစည္းျခင္းအား” ဟူသည့္ေ၀ါဟာရကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္ရသည္။ ေရာ ၈း၂၈ တြင္ “ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာသူတည္းဟူေသာ ၾကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတိုင္း ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႔၏အက်ိဳးကို ခပ္သိမ္းေသာအရာ တို႔သည္ တညီတညြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကို ငါတုိ႔ သိၾက၏” ဟု ႐ွင္ေပါလုေရးခဲ႔သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ၎တို႔ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေစရန္ မဟုတ္ဘဲ၊ သူ၏ေကာင္းမြန္ေသာ အၾကံအစည္ေတာ္အတိုင္း အရာခပ္သိမ္း ေကာင္း ဖို႔ရန္
ျပဳစုေပးသည့္ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေရာမရွိ ယံုၾကည္သူတို႕ သိေစလိုသည္။ က်န္းမာေရး၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ေလးစားျမတ္ႏိုးခံရျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း စသည့္ ယာယီေကာင္းခ်ီးမ်ား မဟုတ္ဘဲ သားေတာ္၏ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ တစ္ညီတည္း ျဖစ္ေစျခင္းဟူသည့္ ေကာင္းက်ိဳးကို ရွင္ေပါလုရည္ညြန္းျခင္း ျဖစ္သည္ (ေရာ ၈း၂၉)။
ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္ ထာဝရအဘသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ ေလာကဓံ တရားဟူေသာ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ စိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္းမႈ၊ ဒုစ႐ိုက္အလံုးစံုကို ယူေဆာင္၍ သူ၏ ဘုန္းထင္႐ွားရန္ႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဝိညာဥ္ေကာင္းစားဖို႔ရန္ ျပဳစုေပးသည္။ ကိုယ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာအရာကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင္႔ သည္းခံလ်က္ ေစာင္႔ဆိုင္းၾကပါစို႔။ MARVIN WILLIAMS