အမ်ိဳးတစ္ဦး၏ မဂၤလာေဆာင္မွ အျပန္ ၂ နာရီ ၾကာ ေမာင္းရေသာ အိမ္အျပန္ခရီးတြင္ အေမက ကၽြန္မအလုပ္ခြင္၌ ဘာအသစ္အဆန္းရွိသနည္းဟု တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေမးပါသည္။ ကၽြန္မလည္း သူ႕ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေျပာျပသကဲ့သို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အေသးစိတ္ ထပ္္ေျပာျပေနရင္း ကၽြန္မေျပာသည့္စကားမ်ားကို မွတ္မိေအာင္ မည္သို႔လုပ္ေပးရမည္နည္းဟု ေတြးမိသည္။ အေမသည္ မွတ္ဉာဏ္မ်ား တစ္စတစ္စ ပ်က္စီးယိုယြင္းေသာ သူငယ္ျပန္ ေရာဂါ (အယ္ဇိုင္းမား) ေ၀ဒနာ ခံစားေနရၿပီး အျပဳအမူမ်ားပါ ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္လာႏိုင္သည္။ တျဖည္းျဖည္း စကားပါ မေျပာတတ္ေတာ႔ဘဲ ထိုထက္ဆိုးေသာအရာမ်ားလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။
အေမ႔ေရာဂါအတြက္ ကၽြန္မ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရ ပါေသာ္လည္း အေမ ကၽြန္မတို႔ႏွင္႔ အတူ႐ွိေနျခင္း၊ အတူတကြ အခ်ိန္ယူႏိုင္၊ စကားေျပာႏိုင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္မိသည္။ ကၽြန္မ သူ႔ထံ သြားေရာက္လည္ပတ္တိုင္း ၀မ္းသာအားရျဖင္႔ ‘‘ဟယ္ အယ္ဆင္ ေရာက္လာတယ္! ေပ်ာ္သြားၿပီ၊ မထင္ထားဘူး။’’ ဟု အေပ်ာ္မ်က္ႏွာႏွင့္ အေမစကားက ကၽြန္မကို အလြန္ပီတိျဖစ္ေစသည္။ အခ်င္းခ်င္း အေဖာ္ျပဳေပးေနရျခင္းကို ႏွစ္သက္ၿပီး စကားလံုးမ်ားကို ေမ႔သြားၿပီး တိတ္ဆိတ္သြားသည့္တိုင္ ဆက္လက္၍ ခံစားခ်က္မ်ားကို ဆက္သြယ္ဖလွယ္ႏိုင္ခဲ႔သည္။
ဤအရာသည္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ကၽြန္မတုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးကို ေဖာ္ျပေသာ အရာ တစ္ခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ‘‘ေၾကာက္႐ြံ႕ေသာသူႏွင္႔ က႐ုဏာေတာ္ကို ေမွ်ာ္လင္႔ေသာသူတို႔ကို ထာ၀ရဘုရားႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏’’ ဟု ဆိုထားပါသည္ (ဆာ ၁၄၇း၁၁)။ ‘‘ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာ အခြင္႔ကို ေပးေတာ္မူ၏’’ (ေယာ ၁း၁၂)။ ကၽြန္မတုိ႔သည္ တစ္စံုတစ္ရာကို ထပ္ခါထပ္ခါ ေတာင္းဆိုေနလည္း (သို႔) ေျပာစရာစကား မရွိျဖစ္ေနလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြန္မတို႔အေပၚ သည္းခံ စိတ္႐ွည္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြန္မတို႔ကို ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္စြာ ခ်စ္ေသာ ေမတၱာတရား ႐ွိေနေသာေၾကာင္႔ပင္။ စကားလံုးမ်ားျဖင္႔ မေဖာ္ျပႏိုင္ ေသာ္လည္း ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင္႔စကားေျပာေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္ အလြန္ ၾကည္ႏူးႏွစ္သက္ပါသည္။ ALYSON KIEDA