‘‘သမီးငယ္ငယ္က အေဖခရီးထြက္တာ မ်ားတယ္’’ ဟု အေဖ ကၽြန္မကို ၀န္ခံခဲ႔ဖူးသည္။ ကၽြန္မ မမွတ္မိပါ။ တစ္ေန႔လံုး ႐ံုးတက္ၿပီးလွ်င္ ညေနပိုင္းအခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္ ကြာယာ သံစံုကို သြားေလ႔က်င္႔ေပးတတ္သလို တစ္လတြင္ တစ္ပတ္ (သို႔) ႏွစ္ပတ္မွ် မၾကာခဏ
အမ်ိဳးသား ေလးေယာက္သံစံုအဖြဲ႕ျဖင္႔ ခရီးထြက္တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မ ဘ၀၏ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ အေဖသည္ ကၽြန္မအနား ႐ွိေနခဲ႔သည္။
ဥပမာ- ကၽြန္မ ၈ ႏွစ္ သမီးအရြယ္က ေန႔လယ္ခ်ိန္ ကျပသည့္ ေက်ာင္းျပဇာတ္၏ဇာတ္၀င္ခန္း တစ္ခန္း၌ ကၽြန္မ ပါ၀င္ကျပခဲ႔ရသည္။ ပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ မိခင္မ်ား ၾကားတြင္ ဖခင္တစ္ဦးတည္းသာပါၿပီး ထိုသူမွာ ကၽြန္မ၏ အေဖျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတို႔ ညီအစ္မသည္ သူ႔အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင္႔ ကၽြန္မတို႔ကို ခ်စ္ေၾကာင္း အေသးအမႊား နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင္႔ ျပသခဲ႔သည္။ ထို႔ျပင္ အေမ၏ အသက္႐ွင္ခဲ႔ေသာ ေနာက္ဆံုးႏွစ္မ်ားတြင္ ၾကင္နာစြာ ျပဳစုယုယပံုကို ျမင္ရျခင္းျဖင္႔ တစ္ကိုယ္ေကာင္း မဆန္၊ အနစ္နာခံတတ္ေသာ အေဖမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထို႔အတူပင္ ခရစ္ယာန္ဖခင္တစ္ဦး ျပဳစုေဆာင္႐ြက္သင္႔ေသာအရာ၊ စံနမူနာပင္ျဖစ္သည္။
ေလာကဖခင္မ်ားသည္ သားသမီးမ်ားကို စိတ္ပ်က္၊ စိတ္နာေစေသာ အခ်ိန္မ်ား ႐ွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေကာင္းကင္ဘံု၌႐ွိေသာအဘမူကား ‘‘သနားတတ္ေသာ သေဘာ၊ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာသေဘာ၊ စိတ္႐ွည္၍ က႐ုဏာ ႂကြယ္၀ေသာသေဘာ’’ ႐ွိသူျဖစ္သည္ (ဆာ ၁၀၃း၈)။ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာဖခင္တစ္ေယာက္သည္ အမွားျပင္ေပး၊ သက္သာမႈေပး၊ သြန္သင္လမ္းျပေပး၊ သားသမီးမ်ား၏ လုိအင္မ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးေနေသာအခါ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ႐ွိ ျပည့္၀စံုလင္ေသာအဘ၏ ပံုသက္ေသကို သားသမီးမ်ားအား ေဖာ္ျပေနပါသည္။ CINDY HESS KASPER