ကားရပ္နားရာေနရာမွ ျပန္ထြက္လာစဥ္ ကၽြန္မ၏ခင္ပြန္းမွာ ကားကို အ႐ိွန္ေလ်ာ႔ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေလးတစ္ဦး စက္ဘီးျဖတ္စီးသြားသည္အထိ ေစာင္႔ေနလိုက္သည္။ ေတာမ္က သူ႔ကို အရင္ျဖတ္သြားရန္ ေခါင္းညိတ္ျပေသာအခါ သူက ျပံဳးလိုက္ၿပီး လက္ျပကာ ဆက္စီးသြားသည္။ ခဏၾကာၿပီးေနာက္ ရပ္ထားေသာ SUV ကားတစ္စီးမွ ယာဥ္ေမာင္းက ကားတံခါးကို ဖြင္႔လိုက္ရာ စက္ဘီးစီး မိန္းကေလးကို ႐ိုက္မိၿပီး လူသြားလမ္းေပၚသို႔ လြင္႔က်သြား သည္။ သူ႔ေျခေထာက္မွ ေသြးထြက္ေနၿပီး ေကြးေကာက္ သြားေသာ စက္ဘီးကို စစ္ၾကည့္ရင္း သူ႔ခမ်ာ ငိုေႂကြးေနခဲ႔ သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤမေတာ္မဆျဖစ္ရပ္ကို ကၽြန္မတို႔.ျပန္လည္ဆင္ျခင္မိသည္။ ကၽြန္မတို႔သာ သူ႔ကို ေစာင္႔ခိုင္း ခဲ႔လွ်င္ …၊ ယာဥ္ေမာင္းသည္လည္း ကားတံခါး မဖြင္႔မီ လူ႐ွင္း မ႐ွင္း ၾကည့္ခဲ႔လွ်င္ … ဘာျဖစ္မည္နည္း။ သားသည္ ေသာက္စားတတ္သည့္လူငယ္မ်ားႏွင္႔ တြဲေနေၾကာင္း ကၽြန္မႀကိဳသိခဲ႔လွ်င္ … ကင္ဆာေရာဂါကို ေစာေစာစီးစီး စစ္ေဆးေတြ႕႐ွိခဲ႔ရလွ်င္ …အဘယ္မွ် ေကာင္းလိုက္မည္နည္း။ ‘‘အကယ္၍သာ’’ ဆိုၿပီး ကၽြန္မတိုို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္သည့္အေတြးမ်ားႏွင့္ တစ္၀ဲလည္လည္ အၾကပ္႐ိုက္ခဲ႔သည္။
ေမွ်ာ္လင္႔မထားေသာ ျပႆနာမ်ား ၾကံဳလာရလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ကၽြန္မတို႔ တစ္ခါတစ္ရံ ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ မာရိႏွင္႔မာသတို႔မွာ ေမာင္ျဖစ္သူ ေသဆံုးသြားသည့္အတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲ ခံစားရသည္ကို ကၽြန္မ တို႔လည္း ခံစားမိမည္။ လာဇ႐ု ေနမေကာင္းသည့္သတင္းကို သခင္ေယ႐ႈ သိသိခ်င္း ေရာက္လာခဲ႔လွ်င္ … (ေယာ ၁၁း၂၁၊၃၂)အဘယ္မွ် ေကာင္းလိုက္မည္နည္း။
မာရိႏွင္႔ မာသတို႔ကဲ႔ပင္ အခက္အခဲမ်ား ကၽြန္မတုိ႔၌ ဘာေၾကာင္႔ ျဖစ္ပ်က္ လာရသည္ကို အျမဲလိုလို နားမလည္ႏိုင္ျဖစ္ရသည္။ သာ၍ေကာင္းေသာ အရာအတြက္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိမွတ္လ်က္ ကၽြန္မတို႔ စိတ္ခ်လက္ခ်ေနႏိုင္ပါသည္။ အေျခအေနအရပ္ရပ္တိုင္း၌ ကၽြန္မတုိ႔၏သစၥာ ႐ွိေသာ၊ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာေသာ ဘုရားသခင္၏ဉာဏ္ပညာေတာ္အား ကၽြန္မတို႔ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ CINDY HESS KASPER