မၾကာေသးမီက ကၽြန္မတို႔၏ ၂၂ လသားအရြယ္ ေျမးမေလး မိုရီယာကို သူ႔အစ္ကိုမ်ားမပါဘဲ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကၽြန္မတို႔အိမ္သို႔ ညအိပ္ေခၚခဲ့သည္။ ကၽြန္မတို႔၏ေမတၱာကို သူ႔အား ပံုေအာ၍ေပးသည္။ သူ႔ကို မျပတ္ဂ႐ုစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္သည္။ သူေပ်ာ္ေအာင္ သူလုပ္ခ်င္ သည့္အရာကို ခြင့္ျပဳသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ သူ႔အားျပန္ပို႔ေပးၿပီး ႏႈတ္ဆက္ကာ ျပန္လာရန္ တံခါးမႀကီးသို႔ ကၽြန္မတို႔ေလွ်ာက္လာစဥ္ မိုရီယာသည္ စကား တစ္ခြန္းမွမေျပာဘဲ ညအိပ္အဝတ္အစားထည့္သည့္ အိတ္ကို ေကာက္ကိုင္ကာ တံခါးမတြင္ထုိင္ၿပီး ကၽြန္မတို႔ႏွင့္ ျပန္လိုက္ရန္ အဆင္သင့္ေစာင့္ေနေတာ့သည္။
မိုရီယာေလးသည္ သူ၏ကေလးခါးေတာင္းက်ိဳက္ (ဒိုင္ပါဖင္ထုပ္)ကိုဝတ္ထားၿပီး ဖိနပ္ကိုလည္း ဘယ္ညာ မွားစီးထားကာ အဘိုးအဘြားေနာက္သို႔ ျပန္လိုက္ရန္ အဆင္သင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေနပံုေလးက ကၽြန္မမွတ္ဉာဏ္ထဲတြင္ ထြင္းထား သကဲ့သို႔ စြဲေနသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္ကို ျပန္ေတြးမိတိုင္း ကၽြန္မျပံဳးမိသည္။ ကၽြန္မတို႔ႏွင့္လိုက္သြားရန္ သူ႔စိတ္ဆႏၵ ျပင္းျပလ်က္ သူ၏တစ္ဦးတည္း ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ကို ထပ္ယူရန္ အဆင့္သင့္ ျဖစ္ေနသည္။
စကားမေျပာတတ္ေသးေသာ္လည္း ေျမးမေလးသည္ ကၽြန္မတို႔ သူ႔ကိုခ်စ္ျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးထားျခင္းကို ခံစားမိသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကၽြန္မတုိ႔၏ေျမးေလးကို ခ်စ္ေသာ အခ်စ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏သားသမီးမ်ားျဖစ္သည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်စ္သည့္အခ်စ္ႏွင့္ သဏၭာန္တူသည္။ “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ဟု ေခၚေဝၚျခင္းအခြင့္ကို ငါတို႔သည္ ရမည္ အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ၾကည့္႐ႈ ဆင္ျခင္ၾကေလာ့” (၁ ေယာ ၃း၁)။
သခင္ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသားသမီး ျဖစ္ရေသာအခြင့္ကိုရရွိၿပီး သူ၏အသက္ကိုစြန္႔သည့္တိုင္ ကၽြႏ္ုပ္အေပၚ ခ်စ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္ခြင့္ကို ရၾကမည္ျဖစ္သည္(း၁၆)။ ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္ေက်နပ္ ႏွစ္သက္ေစမည့္ အျပဳအမူ အေျပာအဆိုမ်ား ျပဳက်င့္လ်က္ အသက္ရွင္ရန္ (း၆)၊ ကိုယ္ေတာ့္ကို ခ်စ္ရန္၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အခ်ိန္ယူရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆႏၵရွိလာမည္။
ALYSON KIEDA