ေလက တစ္ဝုန္းဝုန္း၊ လွ်ပ္စီးမ်ားလည္း ဖ်တ္ခနဲ ဖ်တ္ခနဲ လက္ကာ၊ လိႈင္းတံပိုးမ်ားလည္း ႐ိုက္ခတ္ေနၾကသည္။ ငါေသရေတာ႔မယ္ဟု ကၽြန္ေတာ္ေတြးလိုက္မိသည္။ အဘိုးအဘြား
တို႔ႏွင္႔အတူ ေရအိုင္ႀကီးထဲ ငါးမွ်ားထြက္ရင္း အခ်ိန္ေႏွာင္းသြားၿပီး ေနဝင္သြားခ်ိန္၌ ႐ုတ္တရက္ေလျပင္းမ်ား တိုက္ခတ္လာပါေတာ႔သည္။ ေလွမေမွာက္ေအာင္ အဘိုးက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေလွဦးပိုင္း၌ သြားထိုင္ခိုင္းသည္။ ကၽြန္ေတာ္႔ စိတ္ထဲ ေၾကာက္စိတ္မ်ား စိုးမိုးသြားသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ စတင္ဆုေတာင္းလိုက္သည္။ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္သည္
ဆယ္႔ေလးႏွစ္သားအ႐ြယ္ ျဖစ္သည္။

ဘုရား႐ွင္ထံမွ စိတ္ခ်မႈႏွင္႔ ကြယ္ကာမႈကို ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္းခံရင္း မုန္တိုင္းက အားေလ်ာ့မသြားေသာ္လည္း ေလွကို ကမ္းသို႔ကပ္ႏိုင္ခဲ႔သည္။ ယေန႔ထိတိုင္ ထိုမုန္တိုင္းႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ရေသာညက ခံစားခဲ႔ရသည့္ ဘုရားသခင္၏ တည္႐ွိ ေတာ္မူျခင္း မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထက္ သာ၍ေလးနက္ေသာ အျခားအရာ ႐ွိမည္မဟုတ္ပါ။

သခင္ေယရႈသည္လည္း မုန္တိုင္းမ်ားႏွင္႔ မစိမ္းပါ။ မာကု ၄း၃၅-၄၁ တြင္ သခင္က တပည့္ေတာ္မ်ားအား ေရအိုင္ကို ျဖတ္ကူးရန္မိန္႔ၾကားခဲ့ၿပီး မၾကာမီ မုန္တိုင္းအျပင္းအထန္က်ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုညက မုန္တုိင္းသည္လည္း ဝါရင္႔ငါးဖမ္းသမားမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စစ္ေၾကာခဲ႔သည္။ သူတို႔လည္း ေသရေတာ႔မည္ဟု ထင္ခဲ႔ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေယ႐ႈသည္ အိုင္ကို ၿငိမ္သက္ေစၿပီး တပည့္ေတာ္မ်ားအား ပို၍ နက္႐ိႈင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္း႐ွိေအာင္ သြန္သင္ခဲ႔သည္။

ထို႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔မုန္တိုင္းၾကားထဲေရာက္ေနခ်ိန္လည္း သူ႔ကို ယံုၾကည္ရန္ သခင္ေယ႐ႈေခၚဖိတ္ေနပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဘုရားသခင္သည္ ေလႏွင္႔လိႈင္းတံပိုး မ်ားကို အံ႔ၾသဖြယ္ရာ ၿငိမ္းေစပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ အံ့ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားကို ၿငိမ္ဝပ္ေစလ်က္ သူ႔ကိုယံုၾကည္ရန္ မစေတာ္မူသည္။ သူသည္ ေလလိႈင္းတို႔ကို ‘‘တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ဝပ္စြာေန’’ ဟုမိန္႔ႏိုင္စြမ္းေသာ တန္ခိုး႐ွိေၾကာင္း အခ်က္၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တည္ေနရန္အတြက္ သခင္ေတာင္းဆိုေပသည္။ ADAM HOLZ