သြားေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ႔စဥ္က ဘခင္ေမတၱာႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး သင္ခန္းစာ ရလိမ္႔မည္ဟု မည္သည့္အခါကမွ် မေတြးခဲ႔ဖူးေသာ္လည္း၊ မထင္မွတ္ဘဲ သင္ခန္းစာ တစ္ခုရခဲ႔သည္။ သားေလး၏ ႏွဲ႔ေနသည့္သြားေအာက္မွ ႀကီးသြားေလးေပါက္လာသျဖင္႔ ထိုႏွဲ႔ေနသည့္ သြားကို ႏုတ္ပစ္ရန္ ကၽြန္ေတာ္၏ ၁၀ အ႐ြယ္ သားႏွင္႔ သြားေဆးခန္းသို႔ သြားခဲ့သည္။

သားေလးက ‘‘ေဖေဖ အျခားနည္းလမ္းမ႐ွိဘူးလား။ ဒီသြားကို မႏုတ္ခ်င္ဘူး’’ ဟု မ်က္ရည္ႏွင့္ သူေျပာရာ ကၽြန္ေတာ္ ရင္ကြဲမတတ္ ခံစားရသည္။ ‘‘သားရဲ႕သြားကို ႏုတ္မွျဖစ္မွာ၊ အျခားနည္းလမ္းမ႐ွိဘူး သားရယ္’’ ဟုသာ ျပန္ေျပာႏိုင္ခဲ႔သည္။ ဆရာဝန္က သူ႔သြားကို ႏုတ္လိုက္သည့္အခါ သားေလးမွာ နာက်င္လြန္း၍ သူ႔ခမ်ာ တုန္သြား႐ွာသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း သူ႔လက္ကေလးကို ကိုင္လ်က္ မ်က္ရည္ဝဲခဲ႔ရသည္။ သူ၏နာက်င္မႈကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ မလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ္လညး္ သူ႔အနီး၌ အတူ႐ွိေနျခင္းက သူ႔အတြက္ သက္သာရာရေစမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ထင္မိပါသည္။

ထိုအခိုက္အတန္႔တြင္ ေဂသေ႐ွမန္ဥယ်ာဥ္၌ သခင္ ေယ႐ႈ မ်က္ရည္က်လ်က္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းခဲ႔ျခင္းကို သတိရမိသည္။ သားျဖစ္သူ၏ပူပန္ေသာကကို ျမင္ေတြ႕ရ သည့္ ဖခင္အေနျဖင္႔ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ရင္ထဲေၾကကြဲေနခဲ႔လိမ္႔ မည္နည္း။ သို႔ေသာ္ ေလာကီသားမ်ားကို ကယ္တင္ရန္မွာ ဤတစ္နည္းသာ ႐ွိပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေန႔စဥ္အသက္တာ၌လည္း ကၽြန္ေတာ္႔သားကဲ႔သို႔ပင္ နာက်င္မႈ ေဝဒနာမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင္႔ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေမွာင္မိုက္ဆံုးအခ်ိန္မွာပင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင္႔အတူ အျမဲ႐ွိေနပါသည္ (မ ၂၈း၂၀)။ ADAM HOLZ