ကၽြန္ေတာ္႔ဖခင္သည္ ဖခင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္သလို ကၽြန္ေတာ္ကလည္း တာဝန္ေက်ၿပီး သိတတ္လိမၼာေသာသားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္႔ဖခင္ ေတာင္႔တေသာအရာတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္ မေပးခဲ႔ပါ။ ၎မွာ မိမိကိုယ္ကို ဖြင္႔ျပျခင္းျဖစ္သည္။ အေဖက ေအးေဆးသူ ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ႏႈတ္နည္းသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သားအဖႏွစ္ဦးသည္ ေဘးခ်င္းယွဥ္လ်က္ နာရီမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ခဲ႔ခ်ိန္မ်ား ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး စကားတစ္ခြန္းမွ်ပင္ မေျပာပါ။ အေဖက ဘယ္ေတာ႔မွ မေမးျမန္း မစပ္စုသလို ကၽြန္ေတာ္၏ အတြင္းစိတ္ခံစားခ်က္၊ စိတ္ကူးယဥ္အိမ္မက္၊ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္၊ ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္သည့္အရာမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ လံုးဝမေျပာခဲ႔ပါ။

ထိုသို႔ မပြင္႔တစ္ပြင္႔ အံု႔ပံုးအေနအထားမွ ကၽြန္ေတာ္ အခ်ိန္မီႏိုးထခဲ႔ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္႔ သားႀကီးေမြးလာခ်ိန္ႏွင့္ သားမ်ား ေလာကထဲသုိ႔ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ထြက္ခြာသြားခ်ိန္မ်ား၌ ကၽြန္ေတာ္ အသိတရားဝင္ခဲ႔သည္။ အေဖ႔အတြက္ သားတစ္ဦးထက္ပိုေကာင္းရန္ ကၽြန္ေတာ္ယခုမွ ေတာင္႔တမိသည္။

အေဖ႔ကို ေျပာျပတိုင္ပင္ႏိုင္သည့္အရာမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ေတြးရင္း ‘အေဖလည္း ငါ႔ကို ဒါေတြ… ဒါေတြ ေျပာျပခဲ႔ရင္ ေကာင္းမွာပဲ’ ဟုလည္း ေတြးမိသည္။ အေဖ ကြယ္လြန္သြားခ်ိန္၌ အေဖ၏ေခါင္းတလားအနီးတြင္ ရပ္ရင္း ကၽြန္ေတာ္႔ ခံစားခ်က္မ်ားကို နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ခဲ႔ရသည္။ ‘‘အခုေတာ႔ အရမ္းေနာက္က်သြားၿပီ မဟုတ္လား’’ ဟု ကၽြန္ေတာ္႔ဇနီးက ဆိုသည္။ ဟုတ္ပါသည္ အမွန္ပင္ အခ်ိန္ေႏွာင္းခဲ႔ပါၿပီ။

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔သားအဖ၏ဆက္ဆံေရးကို အေကာင္းဆံုး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ႏွစ္သိမ္႔မိပါသည္။ ထိုအရပ္၌ မ်က္ရည္ ႐ွိသမွ်ကို ကိုယ္ေတာ္ သုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါလား (ဗ်ာ ၂၁း၄)။

သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ေသျခင္းသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ား အဆံုးသတ္သြားရာ အမွတ္မဟုတ္ဘဲ၊ အျမင္မွား အထင္မွား နားလည္မႈလြဲမွားခဲ့သည့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ားကို ကုစားေပးလ်က္ ထာဝရေမတၱာ႐ွင္သန္ေစမည့္ အစျပဳရာ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ‘‘သားတို႔ႏွင္႔အဘတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အဘတို႔ႏွင္႔သားတို႔ကို လည္းေကာင္း အသင္႔အတင္႔ျဖစ္ေစမည္’’ (မာလခိ ၄း၈)။ DAVID H.ROPER