အိုင္ဒါဟိုျပည္နယ္၏ ေဆာင္းရာသီေရာက္လွ်င္ ကၽြန္မကေလးမ်ားသည္ အိမ္ေနာက္ဘက္႐ွိ စကိတ္ကြင္း၌ စိတ္လႈပ္႐ွား ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေရခဲျပင္စကိတ္စီးၾကသည္။ ငယ္စဥ္က စကိတ္စီးသင္ရာ၌ ေခ်ာေနသည့္ေရခဲျပင္ေပၚတြင္ ၿငိမ္ေအာင္ရပ္ရျခင္းက သူတို႔အတြက္ အလြန္ခက္ခဲသည္။ သူတို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။ သူတို႔ေခ်ာ္ၿပီး လဲက်သြားလွ်င္ နာက်င္မည္ကို သူတို႔ သိေနျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ေျခေခ်ာ္သြားတိုင္း ကၽြန္မျဖစ္ျဖစ္၊ ကၽြန္မ ခင္ပြန္းျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ထံအေျပးသြားၿပီး ဟန္ခ်က္ညီညီ ျပန္ရပ္ႏိုင္ေအာင္ ေျခေထာက္ကို ျပန္ထိန္းေပးရသည္။

ကၽြန္မတို႔ လဲက်သည့္အခါတိုင္း ကၽြန္မတို႔ကို ကူညီမည့္ လက္တစ္စံု႐ွိေနျခင္းသည္ ဆုလာဘ္တစ္ခုဟု ေဒသနာက်မ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္စံုတစ္ရာကို အျခားသူမ်ားႏွင္႔ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္႔ ခ်ိဳၿမိန္မႈကို ခံစားရၿပီး သက္ေရာက္မႈအက်ိဳးပို႐ွိသည္ (၄း၉)။ မိတ္ေဆြမ်ားက ဘဝကို ေႏြးေထြးေစ သည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ရစဥ္ ကၽြန္မတို႔အနီး၌ ရပ္တည္ေပးၿပီး စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ေပးသူ႐ွိလွ်င္ ေကာင္းလွသည္။ အေထာက္အကူျဖစ္သည့္ ဤဆက္သြယ္ပတ္သက္မႈ ပတ္သက္ရာပတ္သက္ေၾကာင္း ဆက္ဆံေရးမ်ားက ကၽြန္မတို႔အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္သည္။ ခြန္အား၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင္႔ စိတ္သက္သာမႈမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။

ဘဝ၏ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ နံေဘး၌ ေဖးမေပးမည့္ လက္တစ္စံု ႐ွိပါသလား။ ႐ွိသည္ဆိုလွ်င္ ၎သည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာဆု ျဖစ္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္အကူအညီလိုအပ္ခ်ိန္တြင္၊ ကၽြန္မ တို႔သည္ သူတို႔ကို ေဖးမေပးမည့္သူအျဖစ္ ဘုရားသခင္ သူတို႔ကိုေပးမည့္ အေျဖအျဖစ္ ႐ွိေနေပးႏိုင္မည္လား။ အေဖာ္အျဖစ္႐ွိေနေပးျခင္းက မိတ္ေဆြတစ္ဦး ရ႐ွိျခင္းပင္ျဖစ္ သည္။ အကယ္၍ မိမိအကူအညီလိုအပ္ခ်ိန္တြင္ တြဲကူမည့္သူ မည္သူမွ်မ႐ွိလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္မတို႔အတြက္ အျမဲ႐ွိေနၿပီး မစကူညီေပးေၾကာင္းအသိအားျဖင္႔ ႏွစ္သိမ္႔သက္သာရာရႏိုင္ပါသည္ (ဆာလံ ၄၆း၁)။ ကိုယ္ေတာ္႔ထံ အားကိုးလ်က္ လက္ဆန္႔တန္းလွ်င္ ကၽြန္မတို႔ကို ျမဲျမံစြာကိုင္လ်က္ အသက္တာဟန္ခ်က္မပ်က္ေအာင္ ထိန္းေပးရန္ ကိုယ္ေတာ္အသင္႔႐ွိေနသည္။ KIRSTEN HOLMBERG