ဂါနာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း စာကိုဂူေဒသ႐ွိ အဖိုး၏အိမ္၌ ျဖတ္သန္းခဲ႔ရသည့္ ခရစ္စမတ္မွာ အထီးက်န္ဆံုးခရစ္စမတ္ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္သည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ အ႐ြယ္သာ႐ွိၿပီး မိဘေမာင္ႏွမမ်ားက အေဝးတစ္ေနရာ၌ ႐ွိေနခဲ႔သည္။ ယခင္႐ြာမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္႔ ခရစ္စမတ္ပြဲႏြဲခဲ႔စဥ္က အစီအစဥ္မ်ားမွာ အံ႔မခမ္းျဖစ္ၿပီး အမွတ္ရစရာ မ်ားသည္။ ယခုခရစ္စမတ္မွာမူ တိတ္ဆိတ္လ်က္ အထီးက်န္ေနသည္။ ခရစ္စမတ္နံနက္ခင္းေစာေစာအခ်ိန္၌ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ လွဲေလ်ာင္းရင္း ‘‘ႏွစ္ကုန္ေတာ႔မည္၊ ခရစ္စမတ္ခ်ိန္ခါ ေရာက္ခဲ႔ၿပီ၊ ဘုရားသားေတာ္ဖြားျမင္ၿပီ၊ လူတိုင္း ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင္႔ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း႐ွိေစ’’ ဟူသည့္ သီခ်င္းေလးကို သတိရၿပီး ေဆြးေဆြးေျမ႕ေျမ႕ျဖင္႔ ထပ္တလဲလဲ သီဆိုမိေတာ႔သည္။

ထိုစဥ္ အဖြားဝင္လာၿပီး ‘‘ဘာသီခ်င္းဆိုေနတာလဲ’’ ဟုေမးသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ အဖိုးအဖြားမ်ားက ခရစ္စမတ္ကို မသိ၊ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းလည္း မသိပါ။ သို႔ႏွင္႔ ကၽြန္ေတာ္ သိသမွ် ခရစ္စမတ္အေၾကာင္းကို သူတို႔အား ေျပာျပခဲ႔သည္။ ထိုအခ်ိန္ အခိုက္အတန္႔ေလးက အထီးက်န္မႈကို ေမွးမွိန္သြားေစခဲ႔သည္။

ကြင္းျပင္ထဲ၌ သိုးမ်ား၊ မၾကာခဏေရာက္လာသည့္ သားရဲမ်ားႏွင္႔သာ က်င္လည္ခဲ႔ရသည့္ သိုးထိန္းဒါဝိဒ္ေလးသည္လည္း အထီးက်န္မႈကို ခံစားခဲ႔ရပါသည္။ ထိုတစ္ခ်ိန္တည္းတြင္သာ မဟုတ္ပါ။ သူ႔ဘဝေနာက္ပိုင္းတြင္ ‘‘အကၽြႏု္ပ္သည္ တစ္ေယာက္တည္း က်န္ႂကြင္း၍ ႏွိမ္႔ခ်ျခင္းကို ခံရသည္’’ (ဆာ ၂၅း၁၆) ဟု ေရးသား ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ အထီးက်န္မႈက သူစိတ္ပ်က္အားေလ်ာ႔ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ႔ပါ။ ‘‘ကိုယ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ေနပါသည္’’ (း၂၁) ဟု သူသီက်ဴးဆိုခဲ႔သည္။

တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အထီးက်န္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခံစားၾကရပါ သည္။ ယခုႏွစ္ခရစ္စမတ္အခ်ိန္တြင္ သင္မည္သည့္ေနရာတြင္ပင္႐ွိ႐ွိ၊ အထီးက်န္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အေဖာ္အသင္းမ်ားႏွင္႔႐ွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔ ဤရာသီကို ဆင္ႏြဲျဖတ္သန္းသြားႏိုင္ပါသည္။ LAWRENCE DARMANI