ကၽြႏု္ပ္၏ေျမးေလးအတြက္ ဝက္ဝံေမႊးပြအ႐ုပ္ႀကီးတစ္႐ုပ္ကို ေမတၱာမ်ားစြာျဖင္႔ဝယ္ေပး လိုက္သည္။ ပထမေတာ႔ သူဇေဝဇဝါျဖစ္ေနၿပီးေနာက္ သူအလြန္အံ႔ၾသဝမ္းသာ သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ စူးစမ္းစိတ္ျဖင္႔ စပ္စုပါေတာ႔သည္။ သူ႔လက္ေခ်ာင္းတုတ္တုတ္ ေလးျဖင္႔ ဝက္ဝံ႐ုပ္ႏွာေခါင္းကို ပုတ္လိုက္ရာ ဝက္ဝံ႐ုပ္က သူ႔ထံကိုင္းၫြတ္လာ သျဖင္႔ သူအလြန္ေပ်ာ္႐ႊင္သြားသည္။ ေျမးေလးက ဝက္ဝံ႐ုပ္၏ရင္ခြင္ထဲ ေခါင္းတုိးဝင္ကာ ဝက္ဝံ႐ုပ္ကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ဖက္ထားလိုက္သည္။ ဝက္ဝံ႐ုပ္၏ ႏူးညံ့သည့္ အေမႊးအမွ်င္ၾကားထဲ တိုးဝင္ရင္း သူ႔ပါးျပင္ေပၚ၌ အျပံဳးပန္း ေဝေနသည္။ ဝက္ဝံ႐ုပ္သည္ အမွန္တကယ္ သူ႔ကို မခ်စ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျမးေလးမသိပါ။ အျပစ္ကင္းစြာ သဘာဝအေလ်ာက္ ဝက္ဝံ႐ုပ္ သူ႔ကိုခ်စ္သည္ဟု ခံစားရၿပီး စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ႔ႏွင္႔ သူတံု႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကနဦးခရစ္ယာန္မ်ားထံ ေရးသားသည့္ ႐ွင္ေယာဟန္၏ပထမစာေစာင္တြင္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း ရဲဝံ႔စြာ သူေႂကြးေၾကာ္ခဲ႔သည္။ “ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူျခင္းေမတၱာေတာ္ကို ငါတို႔သည္ သိ၍ ယံုၾကည္ၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏” (၁ ေယာ ၄း၁၆)။

ဘုရားသခင္ ခ်စ္ပါသည္။ ဝက္ဝံေမႊးပြ႐ုပ္ကဲ႔သို႔မဟုတ္ဘဲ လက္ေတာ္ကို ဖြင္႔ဆန္႔လ်က္ ရင္ခုန္ေနသည့္ ႏွလံုးသားမဟုတ္ဘဲ က်ိဳးပဲ႔ေၾကမြေသာ ႏွလံုးသားျဖင္႔ ခံစားရလ်က္ လူ႔ဇာတိခံခဲ႔သည္ (ေယာ ၃း၁၆)။ ေယ႐ႈ႐ွင္အားျဖင္႔ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ လြန္ကဲေသာ သက္စြန္႔ေမတၱာေတာ္ ဆက္သြယ္ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။

႐ွင္ေယာဟန္က “ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ေ႐ွးဦးစြာ ခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင္႔ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ၾက၏” (၁ ေယာ ၄း၁၉) ဟု ဆက္လက္ေရးသားထားသည္။ မိမိသည္ ခ်စ္ျခင္းခံရေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုို႔ တံု႔ျပန္ခ်စ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ စစ္မွန္ေသာေမတၱာေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ အျခားသူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္ႏွလံုး အႂကြင္းမဲ႔ခ်စ္ႏိုင္ေအာင္ မစပါသည္။ ELISA MORGAN