နယူးေယာက္မွ ဆန္အန္တိုနီယိုသို႔ ထြက္ခြာသည့္ ေလယာဥ္သည္ ထြက္ခြာၿပီး မိနစ္ ၂၀ အၾကာတြင္ ျပႆနာတက္ေတာ႔သည္။ ေလယာဥ္၏စက္တစ္လံုး ခ်ိဳ႕ယြင္းသြားၿပီး စက္မွ လြင္႔စင္ထြက္လာသည့္ အပိုင္းအစက ေလယာဥ္မွန္ျပတင္းကို ထိမွန္ၿပီး ပ်က္စီးသြားသျဖင္႔ အလံုပိတ္ေလယာဥ္၏ဖိအားကို ေလ်ာ႔က်သြားေစသည္။ ခရီးသည္ မ်ားစြာတို႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿပီး တစ္ဦးေသဆံုးသြားသည္။ ေရေၾကာင္း တိုက္ေလယာဥ္ေမာင္းသူအျဖစ္ ေလ႔က်င္႔ သင္တန္း တက္ဖူးသူ ေလယာဥ္မွဴးသာ ၿငိမ္ဝပ္စြာျဖင္႔ ေလယာဥ္ကို မထိန္းႏိုင္ခဲ႔လွ်င္ အေျခအေန ပိုဆိုးသြား မည္ပင္။ ေဒသထုတ္သတင္းစာ၌ ထိုအေၾကာင္းကို “အံ႔ဖြယ္ လက္ထဲ၌” ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ သတင္းပါလာသည္။

ဆာလံ ၃၁ တြင္ ဒါဝိဒ္သည္ ထာဝရဘုရား၏ အံ႔ဖြယ္ေသာ ဂ႐ုျပဳေတာ္မူေသာ လက္ေတာ္အေၾကာင္းကို သူသိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ထိုသို႔သိျခင္းေၾကာင္႔ “အကၽြႏု္ပ္၏ဝိညာဥ္ကို ကိုယ္ေတာ္လက္၌ အပ္ပါ၏” ဟု (း၅) စိတ္ခ်မႈျဖင္႔ သူေျပာႏိုင္ခဲ႔သည္။ ဘဝအေျခအေန မဟန္သည့္တိုင္ ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားခိုလႈံႏိုင္ေၾကာင္း ဒါဝိဒ္ယံုၾကည္သည္။ သူ မသိကၽြမ္းသည့္ ဖိအားေလာကဓံမ်ားက သူ႔ကို ဝန္းရံေနျခင္း ေၾကာင္႔ ဒါဝိဒ္အတြက္ အဆင္မေျပျဖစ္ေနသည္။ ခံႏိုင္ရည္မ႐ွိေသာ္လည္း ဒါဝိဒ္ဘဝက ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မဲ႔ မဟုတ္ပါ။ ထပ္တလဲလဲ ေႏွာင္႔ယွက္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားၾကားတြင္ ဒါဝိဒ္သည္ သက္သာရာရလ်က္ ဝမ္းေျမာက္ႏိုင္ခဲ႔သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ သစၥာေစာင္႔ေတာ္မူေသာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဘုရားသခင္သည္ သူခိုလံႈစိတ္ခ်ရာ ျဖစ္ေတာ္မူ ေသာေၾကာင္႔တည္း (း၅-၇)။

အဘက္ဘက္မွ ထိုးႏွက္လာသည့္ဘဝအေျခအေန၌ သင္ေရာက္႐ွိေကာင္း ေရာက္႐ွိေနမည္။ ေ႐ွ႕၌ ဘာျဖစ္မည္ကိုလည္း မျမင္ႏိုင္မသိႏိုင္၊ မေသခ်ာမေရရာမႈၾကား၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈၾကား၊ ျပႆနာမ်ားၾကားတြင္ ေသခ်ာေသာအရာမွာ ထာဝရဘုရား၌ လံုျခံဳစြာ ႐ွိေနသူတို႔သည္ အံ႔ဖြယ္လက္ေတာ္ထဲ၌ ႐ွိေနၾကျခင္းတည္း။ ARTHUR JACKSON