ဂ်ေမးကားႏိုင္ငံ မြန္ေတဂိုပင္လယ္ေအာ္႐ွိ စိန္႔ဂ်ိမ္းစ္ဖ်ားနာသူမ်ားေဂဟာသို႔ ျပန္သြားၿပီး ရဲန္ဒဲလ္ႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္အဆက္အသြယ္ ရလိုသည္။ သူက လြန္ခဲ႔ေသာ ၂ ႏွစ္ခန္႔က သခင္ေယ႐ႈ၏ေမတၱာကို သိကၽြမ္းခဲ႔သူျဖစ္သည္။ ေႏြဦးရာသီတိုင္း အထက္တန္းေက်ာင္း သံစံုအဖြဲ႕ႏွင္႔ ထိုေနရာသို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔သြားေလ႔႐ွိရာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေလး အီဗီက ရဲန္ဒဲလ္ႏွင္႔အတူ က်မ္းစာဖတ္ရင္း ဧဝံေဂလိေျပာျပရာ ရဲန္ဒဲလ္က သခင္ေယ႐ႈကို သူ၏ကယ္တင္ပိုင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံယံုၾကည္ခဲ႔သည္။

ေဂဟာ၏အမ်ိဳးသားေဆာင္သို႔ ဝင္ၿပီး ရဲန္ဒဲလ္၏ ခုတင္ေနရာကို လွမ္းၾကည့္ရာ အိပ္ယာက လြတ္ေနသည္။ သူနာျပဳဆရာမအခန္းသို႔ဝင္၍ ေမးၾကည့္ရာ ကၽြႏု္ပ္ မၾကားလိုေသာ အေျဖကို ၾကားခဲ႔ရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မေရာက္မီ ၅ ရက္အလို ရဲန္ဒဲလ္ ကြယ္လြန္သြားခဲ႔သည္။

မ်က္ရည္ျဖင္႔ ဝမ္းနည္းစရာသတင္းကို ကၽြႏု္ပ္ အီဗီကို ေျပာျပရာ သူမက ႐ိုး႐ိုးေလး တံု႔ျပန္သည္။ “ရဲန္ဒဲလ္ေတာ႔ သခင္ေယ႐ႈနဲ႔ ေပ်ာ္ေနၿပီ’’။ ေနာက္ပိုင္းမွ အီဗီက “ကၽြန္မတို႔ ေျပာခြင့္ရတုန္းမွာ သူ႔ကို သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္း ေျပာခဲ႔ရတာ ေကာင္းတဲ႔ အရာပဲ’’ ဟု ဆိုသည္။

ခရစ္ေတာ္၌႐ွိေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းကို အျခားသူမ်ားႏွင္႔ေဝမွ်ရန္ အသင္႔ျဖစ္ေနျခင္းက အေရးႀကီးေၾကာင္း သူမ၏စကားက ကၽြႏု္ပ္အတြက္ သတိေပးခ်က္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင္႔အစဥ္အျမဲ႐ွိမည့္သူအေၾကာင္း (မး၂၈း၂၀)၊ ဧဝံေဂလိသတင္းစကားကို ေႂကြးေၾကာ္ရန္မွာ အစဥ္အျမဲ မလြယ္ကူပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင္႔ ရဲန္ဒဲလ္ကဲ႔သို႔ သူမ်ားအတြက္ ဧဝံေဂလိသတင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚသည့္ ျခားနားမႈကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ေသာ္ ေရာက္ေလရာရာ၌ “တပည့္ေတာ္’’ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ (း၁၉) သာ၍ အသင္႔႐ွိေနရန္ တြန္းအား ျဖစ္ေစႏိုင္ေကာင္းသည္။

အိပ္ယာအလြတ္ကို ၾကည့္ၿပီး ခံစားခဲ႔ရသည့္ ဝမ္းနည္းမႈကို ကၽြႏု္ပ္မေမ႔ႏိုင္ပါ။ ထိုနည္းတူ သစၥာ႐ွိသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေလးတစ္ေယာက္က ရဲန္ဒဲလ္၏ ထာဝရအသက္အတြက္ ထူးျခားမႈျဖစ္ေစခဲ႔ေၾကာင္းအသိျဖင္႔ ခံစားရသည့္ ဝမ္းေျမာက္မႈကိုလည္း မေမ႔ႏိုင္ၿပီ။ DAVE BRANON