သူမက “ကေလးေတြကို လမင္းႀကီးကိုျပႏုိင္မည့္အခြင့္အေရး မလြတ္ေစနဲ႕ေနာ္” ဟု ေျပာပါသည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔ဆုေတာင္း ဝတ္ျပဳျခင္းအစီအစဥ္ မစမီတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔ေလးသည္ ယမန္ေန႔က လျပည့္ညအေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ လျပည့္ဝန္းႀကီး သိသာထင္႐ွားလွပံုမွာ မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းေပၚတြင္ ထိုင္ေနသေယာင္ ျဖစ္ေနသည္။ ေငြေရာင္ ဆံပင္ႏွင့္ မစၥစ္ ဝဘ္ သည္ စကားဝိုင္းတြင္ အသက္အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး သူသည္ ဘုရား႐ွင္၏ ခမ္းနား လွေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းလက္ရာမ်ားကို ႏွစ္သက္သူ ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ၌ ကေလးႏွစ္ဦး႐ွိေၾကာင္းသူသိသျဖင့္ ကေလးမ်ားကို မည္သို႔သြန္သင္ရမည့္ အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္အား မစလ်က္ ေလ့က်င့္သင္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ “ကေလးေတြကို လမင္းႀကီးကို ျပႏုိင္မဲ့ အခြင့္အေရး မလြတ္ေစနဲ႕ေနာ္” ဟု သူဆိုသည္။

မစၥစ္ ဝဘ္ သည္ ဆာလံဆရာေကာင္း တစ္ဦး ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မိုးေကာင္းကင္သည္ “ႏႈတ္ႁမြတ္ျခင္း၊ စကား ေျပာျခင္းမ႐ွိ၊ ႏႈတ္ထြက္သံကို မၾကားရေသာ္လည္း သူတို႔၏အသံသည္ ေျမတစ္ျပင္လံုး၌ ႏွ႔ံျပား၍ သူတို႔၏စကားသည္ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ေရာက္ေလသည္ဟု (ဆာ ၁၉း၃-၄) ဆာလံဆရာ ဒါ၀ိဒ္ ေရးဖြဲ႕သကဲ့သို႔ မစၥစ္ ဝဘ္၏အေရးတယူနာယူတတ္မႈသည္ ထပ္တူျဖစ္သည္။ ဆာလံဆရာေရာ မစၥစ္ ဝဘ္ပါ လႏွင့္ၾကယ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ရန္ မရည္႐ြယ္ဘဲ ထိုေနာက္ကြယ္မွ ဖန္းဆင္းေတာ္မူေသာ လက္ေတာ္ရွင္ကို ကိုးကြယ္ ဝတ္ျပဳရန္ျဖစ္သည္။ မိုးေကာင္းကင္သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ၾကားေျပာ၍ လက္ေတာ္ႏွင့္လုပ္ေသာအရာမ်ားကို ျပသ၏ (း၁)။

ကၽြႏု္ပ္တိုု႔သည္လည္း မိမိအနား႐ွိ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္မ်ားမွစ ခင္ပြန္းဇနီးသည္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားပါမက်န္ လူတို႔အား မိမိအနီးအနား ပတ္လည္႐ွိ ဘုရား႐ွင္၏ဘုန္းအသေရေတာ္ ထင္ရွားျခင္း၊ ေႂကြးေၾကာ္ျခင္းကို ေခတၱ ရပ္လ်က္ ၾကည့္႐ႈရန္၊ နားေထာင္ၾကည့္ရန္ တိုက္တြန္းခြန္အားေပးႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္း လက္ရာေတာ္မ်ားကို အာ႐ံုျပဳမိသည္ေနာက္ ခပ္သိမ္းေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းအရာမ်ား၏ေနာက္ကြယ္႐ွိ အံ့ဖြယ္ဘုရားအား ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းသို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာအခြင့္အေရးကို မည္သည့္အခါမွ် လက္မလြတ္ေစႏွင့္။ JOHN BLASE