ကြ်န္မသူငယ္ခ်င္း Erin ၏ ေျခခ်င္းဝတ္တြင္ ထိုးထားေသာ ဘိုးလင္းေဘာလံုးႏွင့္ လဲက် ေနေသာ ပစ္မွတ္ပင္ ေဆးမင္ေၾကာင္႐ုပ္ကို စိတ္ဝင္တစားႏွင့္ၾကည့္ေနမိသည္။ Erin သည္လည္း Sara Groves ၏ သီခ်င္းျဖစ္ေသာ (ပင္ျပန္ေထာင္လိုက္) Setting Up the Pins သီခ်င္းကို နားေထာင္္မိၿပီး ထိုတစ္မူထူျခားေသာ တက္တူးပံုေလးကိုုထိုးရန္ အၾကံရခဲ့သည္။ ထိုေကာင္းမြန္ေသာ သီခ်င္းစာသားေလးတြင္ နားဆင္သူမ်ားအား အဖန္တစ္လဲလဲ လုပ္ရေသာအလုပ္မ်ားက အဓိပၸာယ္မရွိသကဲ့သို႔ ခံစားရေစေသာ္လည္း ဘိုးလင္းေဘာလံုးပစ္ခံရရန္အတြက္ ျပန္ျပန္ေထာင္ေနရသည့္အျဖစ္ တြင္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ရွာေဖြရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

အဝတ္ေလွ်ာ္၊ ခ်က္ျပဳတ္၊ ျမတ္ရိတ္ စေသာ အလုပ္ မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဘ၀တြင္ တစ္ခါၿပီးေျမာက္တိုင္း ထပ္ခါတစ္လဲလဲ
လုပ္ေဆာင္ေနရေသာ အမႈအရာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည္။ ၎သည္ အသစ္ေသာ႐ုန္းကန္ရမႈ မဟုတ္ဘဲ စိတ္ပ်က္စရာ နည္းေဟာင္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ေဒသနာက်မ္းတြင္ လူတစ္ဦးသည္ ထိုသို႔႐ုန္းကန္ခဲ့ရ သည္။ က်မ္းအစတြင္ စာေရးသူက နိစၥဓူဝလုပ္ေဆာင္ေနရၿပီး မဆံုးႏိုင္ေသာ လူ႔ဘ၀ သံသရာသည္ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္သည္သာမက (၁း၂-၃) အဓိပၸာယ္မရွိေၾကာင္း ညည္းညဴ လ်က္ “ျဖစ္ဘူးေသာအရာသည္ ျဖစ္လတံ့ေသာ အရာႏွင့္တူ၏။ ယခုျပဳေသာအမႈသည္ ျပဳလတံ့ေသာ အမႈႏွင့္တူ၏” (း၉) ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည့္စံုျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကိုေၾကာက္႐ြံ႕၍ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းမွ လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိရျခင္းျဖင့္ ကၽြန္မ သူငယ္ခ်င္းကဲ့သို႔ပင္ ေဒသနာဆရာသည္လည္း ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ဘ၀၏အဓိပၸာယ္ကို ျပန္ေတြ႕ခဲ့သည္(၁၂း၁၃)။ ဘုရား႐ွင္သည္ ပံုမွန္ျဖစ္ေသာအရာႏွင့္ အေရးမပါပံု ေပါက္ေန သည့္ ဘဝ၏အမႈအရာမ်ားကိုပင္ တန္ဖိုးထားကာ၊ သစၥာ႐ွိစြာ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ဆုမ်ားျပင္ဆင္ထားႏွင့္ေၾကာင္း သိရျခင္းက ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္စရာပင္ (း၁၄)။

သင္ေရာ မည္သို႔ေသာ“ပင္”မ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါျပန္ေထာင္ေနရပါသနည္း။ ထပ္ခါတလဲလဲ လုပ္ေနရေသာအမႈအရာမ်ားေၾကာင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ဤအလုပ္မ်ားကို ခ်စ္ျခင္းပူေဇာ္သကၠာအျဖစ္ ဘုရား႐ွင္ထံ ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ရန္ အခ်ိန္ယူ ၾကပါစို႔။ LISA SAMRA