ေလယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈေၾကာင့္ အေဖျဖစ္သူႏွင့္ မိေထြးတို႔ဆံုးပါးသြားၿပီး သားျဖစ္သူ လူငယ္ေလးမွာ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရ႐ွိသြားသည့္အေၾကာင္းကို အက္ဘီ ပထမႏွစ္ အထက္တန္းေက်ာင္းသူဘဝတြင္ သူမႏွင့္ သူ႔အေမတို႔ ၾကားလိုက္ရ သည္။ သူတို႔သည္ ထိုလူငယ္ေလးကို မသိေသာ္လည္း အက္ဘီ ၏အေမက “အေမတို႔ အဲဒီလူငယ္ေလးနဲ႔ သူ႔မိသားစုအတြက္ ဆုေတာင္းေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္” ဟု ေျပာၿပီး သူတို႔ ဆုေတာင္းေပးျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ တစ္ေန႔တြင္ အက္ဘီ သည္ တကၠသိုလ္႐ွိ စာသင္ခန္းထဲသို႔ ဝင္လာစဥ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက သူ႔နံေဘးမွထိုင္ခံုတြင္ သူမကို ေနရာ ေပးခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္းသားမွာ ေလယာဥ္ပ်က္က်စဥ္က သူမဆုေတာင္းေပးခဲ့ေသာ ေအာ္စတင္ဟက္ခ်္ ဆိုေသာ လူငယ္ေလး ျဖစ္ေနသည္။ သူတို႔တြဲၿပီး သိပ္မၾကာပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္ထပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

သူတို႔ လက္မထပ္မီ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ “ကၽြန္မ ခင္ပြန္းေလာင္းအတြက္ ကၽြန္မဆုေတာင္းေပး ေနခဲ့တာ ပါလားလို႔ ေတြးမိရင္ ႐ူးသြားႏိုင္တယ္” ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိလိုအင္မ်ားႏွင့္ မိမိႏွင့္ရင္းႏွီးခင္မင္ဆံုးသူမ်ားအတြက္ စသည္ျဖင့္ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား ကို ကန္႔သတ္ၿပီး အျခားသူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ယူ ဆုေတာင္းေပးျခင္းမရွိသည့္အျဖစ္မ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ွင္ေပါလုက ဧဖက္ၿမိဳ႕႐ွိ ယံုၾကည္သူမ်ားထံ ေပးပို႔ေသာစာ တြင္ “ကာလအစဥ္ စိတ္ႏွလံုးပါလ်က္ ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ဆုေတာင္းၾကေလာ့။ ထိုဆုေတာင္းျခင္းငွာ အားမေလ်ာ့ဘဲလ်က္ ငါမွစ၍ သန္႔႐ွင္းသူ အေပါင္းတို႔အဖို႔ ဆုေတာင္းလ်က္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကေလာ့” (ဧ ၆း၁၈) ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ၁တိ ၂း၁ တြင္လည္း ႐ွင္ဘုရင္မွစ၍ မင္းအာဏာ႐ွိေသာသူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အဖို႔ ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳရန္ ေျပာထားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ မသိေသာသူမ်ားျဖစ္လင့္ကစား သူတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါစို႔။ ဤနည္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ထမ္း႐ြက္စရာဝန္ခ်င္းတို႔ကို အခ်င္းခ်င္း ကူညီထမ္း႐ြက္ ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္ (ဂလာတိ ၆း၂)။ DAVE BRANON