၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ေလတပ္မွ ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦးသည္ နယူးမကၠစီကိုျပည္နယ္၊ အယ္ဘာကြာၿမိဳ႕ မွ သဲလြန္စမ႐ွိဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည္။ ၃၅ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက သူ႔အား ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္တြင္ ျပန္လည္ေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္။ The New York Times သတင္းစာမွ သူ၏အလုပ္ကို စိတ္ဓာတ္က်သျဖင္႔ ေ႐ွာင္ေျပးခဲ႔သည္ ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ႔သည္။

၃၅ ႏွစ္ၾကာ ထြက္ေျပးခဲ႔သည္။ လူ႔သက္တမ္း တစ္ဝက္နီးပါး တာဝန္ကို ေ႐ွာင္လြဲခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ စိုးရိမ္ ေသာကႏွင္႔ယံုမွားသံသယမ်ားက သူ၏ေန႔စဥ္အေဖာ္ ျဖစ္လိမ္႔မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ ျမင္ေယာင္မိသည္။

ကၽြႏု္ပ္လည္း ဝန္ခံစရာ႐ွိပါသည္။ တစ္ခါမွ် ထြက္မေျပးခဲ႔ဖူးေသာ္လည္း ‘‘ေရွာင္ေျပး’’ျခင္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏု္ပ္ေကာင္းေကာင္းသိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ရင္ဆိုင္ ေျဖ႐ွင္းရန္ (သို႔) ဝန္ခံရန္ ဘုရားသခင္အလုိ႐ွိသည့္ကိစၥ မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္သိေသာ္လည္း မလုပ္ခ်င္ခဲ႔ပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ကိုယ္႔နည္းကိုယ္႔ဟန္ျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္ေ႐ွာင္ေျပးခဲ႔သည္။

နိနေဝၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ ေဟာေျပာရန္ ဘုရားသခင္တာဝန္ ေပးအပ္ျခင္းကို ေ႐ွာင္ေျပးခဲ႔သူ ဟု နာမည္ဆိုးျဖင္႔ ပေရာဖက္ ေယာန အမည္တြင္ခဲ႔သည္ (ေယာန ၁း၁-၃)။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ထံမွ သူထြက္ေျပး၍ မလြတ္ေျမာက္ခဲ႔ပါ။ ဘာျဖစ္ခဲ႔သည္ကို သင္သိပါလိမ္႔မည္ (း၄၊၁၇)။ မုန္တိုင္းက်သည္၊ ငါးႀကီးေပၚလာၿပီး သူ႔ကို ၿမိဳ႕လိုက္သည္။ ငါးႀကီး၏ဝမ္းဗိုက္ထဲ၌ သူျပဳခဲ႔ေသာအရာကို ေျဖ႐ွင္းရန္ ေယာနရင္ဆိုင္ခဲ႔ၿပီး ဘုရားသခင္ မစရန္ ေတာင္းခံခဲ႔သည္ (၂း၂)။

ေယာနသည္ စံုလင္ေသာပေရာဖက္တစ္ပါး မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူ၏ အျဖစ္အပ်က္မွ ကၽြႏု္ပ္သက္သာရာရသည္။ အဘယ္ေၾကာင႔္ဆိုေသာ္ ေယာန၏ မနာခံမႈ၊ ေခါင္းမာမႈမ်ား ႐ွိေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကို လက္လြတ္ အဆံုး႐ံႈး မခံခဲ႔ပါ။ ထင္ရာစိုင္းသူ၏ ဆုေတာင္းသံကို ဘုရားသခင္ နားေညာင္းခဲ႔ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္ ျပန္တည္ေဆာက္ေပးသကဲ့သို႔ ၾကင္နာစြာျဖင္႔ စိတ္မပါေသာ တံု႔ဆိုင္းေသာ သူ၏အေစခံပေရာဖက္အား နဂိုအတိုင္း ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ႔သည္ (း၂)။ ADAM HOLZ