လ - ဩဂုတ် 2019

အကန႔္အသတ္ေဘာင္အတြင္း

ကၽြႏု္ပ္၏ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မိသားစုအတြက္ ေကာ္လီ ေခြးတစ္ေကာင္ လက္ေဆာင္ေပးသည္။ ထိုေခြးက အမေလးျဖစ္ၿပီး သားမေပါက္ႏိုင္ ေတာ႔သည့္ အ႐ြယ္ျဖစ္သည္။ မၾကာမီ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိလိုက္သည္မွာ ထိုေခြးေလးသည္ သူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေလွာင္အိမ္ေသးေသးေလး၌သာ ေနထိုင္ခဲ႔ျခင္းပင္။ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အဝန္းအဝိုင္းအတြင္း၌သာ လႈပ္ရွား သြားလာခဲ့ရသည္။ မ်ဥ္းေျဖာင္႔ေပၚ၌ မေျပးႏိုင္၊ ေျပးလႊား ေဆာ႔ကစားရန္ ျခံဝင္းက်ယ္၌ လႊတ္ထားေသာ္လည္း သူ႔ကို ျခံခတ္ထားသည္ဟုသာ ထင္သည္။

ကနဦးခရစ္ယာန္အမ်ားစုမွာ ယုဒလူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎ တို႔သည္ ေမာေ႐ွ၏ပညတ္ဝင္းႀကီး၌ ေနသားက်ခဲ႔ၾကသည္။ ပညတ္ေတာ္မ်ားက ေကာင္းပါသည္။ ၎တို႔သည္ အျပစ္ကို ေဖာ္ျပၿပီး သခင္ေယ႐ႈထံ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ (ဂလာ ၃း၁၉-၂၅) ဘုရားသခင္က ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုတြင္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ႏွင္႔ သခင္ ခရစ္ေတာ္၏ လြတ္ျခင္းအခြင္႔အားျဖင္႔ ၎တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းအသစ္ကို ႐ွင္သန္ျပရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ယခု သူတို႔…

ႀကီးမားေသာအမႈ

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ဘာလင္တံတုိင္းကို ၿဖိဳခ်သည့္သတင္းကို ၾကားေသာအခါ တစ္ကမာၻလံုး အံ့အားသင့္သြားၾကသည္။ ၂၈ႏွစ္တာလံုး ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕ကို ပိုင္းျခားထားေသာတံတိုင္းႀကီးသည္ ၿပိဳက်ၿပီး ျပန္လည္ေပါင္းစည္း ၾကေတာ့မည္။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၏ဗဟိုခ်က္သည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေစာင့္စား ၾကည့္႐ႈေနၾကေသာ ကမာၻသူကမာၻသားအေပါင္းတို႔ သည္လည္း စိတ္လႈပ္ရွား ခံစားၾကရသည္။ ႀကီးမားေသာ အမႈႀကီး ျဖစ္ပ်က္ေနပါသည္။

ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔ အျခားတိုင္းတစ္ပါးသို႔ ကၽြန္အျဖစ္ ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အၾကာ ဘီစီ ၅၃၈ တြင္ မိမိတို႔၏တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လာ ရျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါသည့္ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဣသေရလသမိုင္းတြင္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္သည့္ အခ်ိန္ကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္ရင္း ဆာလံ ၁၂၆ ကို အစျပဳ ထားသည္။ ‘‘ထိုအခါ ငါတို႔ႏႈတ္သည္ ရယ္ျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ငါတို႔လွ်ာသည္ သီခ်င္းဆိုျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း…

သင့္ရင္ထဲမွအသံကို အသံုးျပဳပါ

ကမၻာေက်ာ္စႏၵယားဆရာႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန္ ကၽြန္ေတာ္အားဖိတ္ၾကားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဂီတေလာကတြင္ ႀကီးျပင္းလာသူျဖစ္ၿပီး အသင္းေတာ္တြင္ ပင္တိုင္ သီခ်င္းဆိုသူ၊ တေယာႏွင့္စႏၵယားကိုလည္း တီးခတ္သူျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုလို ရေတာင့္ရခဲ အခြင့္အေရးအတြက္ စိတ္လႈပ္႐ွားမိသည္။

ထိုစႏၵယားဆရာႀကီးႏွင့္ေတြ႔ရန္ ေရာက္သြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ သူသည္ အဂၤလိပ္စကား မေတာက္တစ္ေခါက္ သာ တတ္သည္ကို သတိထားမိၿပီး ကၽြန္ေတာ္တစ္ခါမွ် မတီးဖူးသည့္ ခ်ယ္လိုတေယာႀကီးကို တီးခတ္ရန္ ေပးလာ၍ ကၽြန္ေတာ္ အံ့အားသင့္မိသည္။ သူက ကၽြန္ေတာ့္ကို တီးရန္ တိုက္တြန္းၿပီး သူက ကူညီတီးေပးမည္ဟုေျပာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ တေယာတီးသကဲ႔သို႔ ဂီတသကၤတမ်ားကို အသံစမ္းလိုက္သည္။ မရပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ဦး၏ တီးခတ္မႈက တစ္ေယာက္တစ္ျခားစီ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္ႏိုးလာၿပီး ထိုျဖစ္ရပ္အားလံုးသည္ အိပ္မက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိလိုက္ သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဂီတေနာက္ေၾကာင္းခံသည့္ အိပ္မက္သည္ အမွန္ပင္ျဖစ္ၿပီး “မင္းသီခ်င္းဆိုတတ္တာကို မင္းဘာလို႔ မေျပာလိုက္တာလဲ” ဟူသည့္အသံက ရင္ထဲ၌ စြဲက်န္ခဲ့သည္။…

အသက္႐ွင္ပါ-ဆုေတာင္းပါ-ခ်စ္ပါ

သခင္ေယ႐ႈကို အင္မတန္ယံုၾကည္ကိုးစားေသာမိဘႏွစ္ပါး၏ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ ႀကီးျပင္းလာသူ နာမည္ႀကီး အေျပးသမားဂ်က္စီအိုဝင္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းျပည့္ဝၿပီး ရဲရင့္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ဘ၀႐ွင္သန္ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္အတြင္း အမုန္းတရားႏွင့္ျပည့္ေနေသာ နာဇီမ်ား ႏွင့္ သူတို႔၏ေခါင္းေဆာင္ ဟစ္တလာ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အားကစားအဖြဲ႔မွ အာဖရိကန္ အေမရိကန္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အိုဝင္သည္ ေရႊတံဆိပ္ ၄ ခု ဆြတ္ခူး ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အေျပးသမား ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး လုဇ္ေလာန္ ႏွင့္လည္း သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းကုိ ရွင္သန္ျပသည့္ အိုဝင္၏ လုပ္ရပ္႐ိုး႐ိုးေလးက နာဇီဝါဒျဖန္႔မႈ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၾကားတြင္ ဘ၀ရွင္သန္ခဲ့သူ လုဇ္ေလာန္ ၏အသက္တာကို ႐ိုက္ခတ္တို႕ထိခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလာန္္ က “ဘာလင္မွာတံုးက မင္းကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔တဲ့အခါ မင္းဒူးေထာက္ဆုေတာင္းေနတာေတြ႔ေတာ့ ငါေတာင္ ဘုရားကိုယံုခ်င္သလို ျဖစ္လာ တယ္”…

သီဆိုက်ဴးဧရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္း

စည္းႏွင့္ကမ္းႏွင့္ ေနထုိင္သူအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္မွ ပ်က္ကြက္မႈဟုဆိုရပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္ အိပ္ေပ်ာ္သြားျခင္းေၾကာင့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ကေလးမ်ားသည္ ညပိုင္းေတြ႔ဆံုပြဲ အတြက္ အျပင္သို႔ထြက္သည့္အခါ ၎တုိ႔ကို အခ်ိန္ကန္႔သတ္ေပးထားသည္။ ကေလးမ်ားက လိမၼာပါသည္။ စည္းကမ္းနာခံၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္႔အက်င့္က အိမ္ေ႐ွ႕တံခါးမႀကီးဖြင့္သံ ၾကားရသည့္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းေန တတ္သည္။ သူတို႔အိမ္သို႔ လံုျခံဳစြာ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိေၾကာင္း သိလို၍ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေစာင့္ရန္မလိုေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္က ေစာင့္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ညတြင္ ကၽြန္ေတာ္ႏုိးလာစဥ္ သမီးက ျပံဳးလ်က္ “ေဖေဖ၊ ကၽြန္မ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းစြာ ျပန္ေရာက္႐ွိလာပါၿပီ။ ေဖေဖ ျပန္အိပ္ေတာ့ေလ” ဟု ေျပာပါသည္။ သတိထား ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အေဖမ်ား အိပ္ေပ်ာ္သြားတတ္သည္။ ငါေစာင့္ေနရတာဟု၀ါႂကြားစရာမရွိ၊ အေဖလည္း လူသားေပမို႔ မဟုတ္ပါလား။

သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္အခါမွ် ထိုကဲ့သို႔မျဖစ္ပါ။ ဆာလံ ၁၂၁ ၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူ၏သားသမီးမ်ားအား…