ကၽြႏု္ပ္၏သားျဖစ္သူ ေဂ်ာ႔ဖ္သည္ မၾကာမီက ‘‘အိမ္ယာမဲ႔ပမာ ဟန္လုပ္သ႐ုပ္တူ’’ အစီအစဥ္၌ ပါဝင္ခဲ႔သည္။ သူသည္ အပူခ်ိန္ေရခဲအမွတ္ေအာက္ေရာက္သည့္ ရာသီတြင္ သူၿမိဳ႕႐ွိ လမ္းမထက္၌ ၂ ည ၃ ရက္တာ အိပ္စက္ခဲ႔သည္။ အစားအစာမ႐ွိ၊ ေငြမ႐ွိ၊ ခိုလံႈစရာမ႐ွိ၊ သူ၏အေျခခံလိုအပ္မႈအတြက္ တစ္စိမ္းတစ္ရံမ်ား၏သနားမႈ၊ ေမတၱာျပမႈအေပၚ မွီခိုရသည္။ တစ္ရက္တြင္ သူ႔အတြက္ စားစရာမွာ အသားညႇပ္ေပါင္မုန္႔သာ႐ွိသည္။ ထိုေပါင္မုန္႔မွာ သူက အသင္႔စားေသာက္ဆိုင္မွ ေပါင္မုန္႔ ေတာင္းစား သည္ကို ၾကားလိုက္သူတစ္ဦးက ယူလာေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဂ်ာ႔ဖ္က ထိုအမႈသည္ သူ႔ဘဝ၌ သူလုပ္ခဲ႔သည့္ အခက္ခဲဆံုးအမႈမ်ားအနက္တစ္ခုဟု ကၽြႏု္ပ္ကို ေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအမႈက အျခားသူအေပၚ သူ႔အျမင္ကို သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲေပးခဲ႔သည္။ ထိုဟန္လုပ္သည့္ ကာလေနာက္ပိုင္းတြင္ သူသည္ လမ္းေပၚ၌ သူေနထိုင္ခဲ႔စဥ္က သူ႔ကို ၾကင္နာမႈ ေမတၱာ ျပခဲ႔သူ အိမ္ယာမဲ႔မ်ားကို လိုက္႐ွာၿပီး ၎တို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ႐ိုး႐ိုးေလး ကူညီသည္။ ၎တို႔က သူသည္ အိမ္ယာမဲ႔သူမဟုတ္မွန္း သိေသာအခါ အံ႔ၾသသြားၾကသည္။ ၎တို႔၏ခံစားခ်က္အျမင္ျဖင္႔ ဘဝေလာကဓံကို စာနာခံစားေပးသည့္အထိ သူ၏ဂ႐ုျပဳမႈအတြက္ သူ႔ကို ေက်းဇူးတင္ၾကသည္။

ကၽြႏု္ပ္သား၏အေတြ႕အၾကံဳက သခင္ေယ႐ႈ မိန္႔ေတာ္မူသည့္စကားကို ျပန္သတိရဆင္ျခင္မိသည္။ ‘‘ငါသည္ အဝတ္အခ်ည္းစည္း႐ွိေသာအခါ သင္တုိ႔သည္ အဝတ္ႏွင္႔ ဖံုးလႊမ္းၾက၏။ ငါသည္ အနာေရာဂါစြဲေသာအခါ သင္တုိ႔သည္ ၾကည့္႐ႈ ျပဳစုၾက၏။ ငါသည္ ေထာင္ထဲမွာ ေနရေသာအခါ သင္တုိ႔သည္ ငါထံသို႔ လာၾက၏။ … သင္တုိ႔သည္ ဤသူတည္းဟူေသာ ငါ႔ညီတို႔တြင္ အငယ္ဆံုးေသာ သူတစ္ေယာက္အား ျပဳၾကသမွ်တို႔ကို ငါ႔အား ျပဳၾကၿပီ’’ (မး ၂၅း၃၆၊၄၀)။ အားေပးစကားတစ္ခြန္းေျပာျခင္း ျဖစ္ျဖစ္၊ အစားအေသာက္တစ္အိတ္ေပးျခင္းျဖစ္ျဖစ္ အျခားသူတုိ႔၏လိုအပ္မႈကို ေစာင္မ ကူညီရန္ဘုရားသခင္ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေစစားသည္။ တစ္ပါးသူအေပၚၾကင္နာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ၾကင္နာျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ JAMES BANKS