၁၉၇၅ ခုႏွစ္၌ အာကန္ဆပ္ ျပည္နယ္ လစ္တယ္ေရာ့ခ္ ၿမိဳ႕႐ွိ လူျဖဴမ်ားသာ႐ွိသည့္ ဗဟိုအထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ပထမဆံုး ပူးေပါင္းတက္ေရာက္မည့္ အေမရိကန္-အာဖရိကန္ ေက်ာင္းသူ/သား ကိုးေယာက္အဖြဲ႕ – “Little Rock Nine” ၏ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ မယ္ဘာပက္တီလိုဘီအယ္လ္စ္ အေ႐ြးခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထုတ္ “ကၽြႏု္ပ္ မေၾကာက္ပါ။ မီးလွ်ံမ်ားၾကား ယံုၾကည္ျခင္းကို ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး
တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည့္ ကၽြႏု္ပ္အေၾကာင္း’’ ဆိုသည့္ သူ၏ ကိုယ္ေတြ႕မွတ္တမ္းတြင္ ဘီၤအယ္လ္စ္ သည္ ၁၅ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦး၏ ေန႔စဥ္ မတရားမႈ၊ အခက္အခဲျပႆနာ မ်ားကို သတိၱ႐ွိ႐ွိ ႀကိဳးစားရင္ဆိုင္ရသည့္ ႏွလံုးေၾကကြဲဖြယ္ရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ဘုရား႐ွင္အေပၚ သူမ၏နက္႐ိႈင္းေသာယံုၾကည္ျခင္း အေၾကာင္းကိုလည္း ေရးသားထားသည္။ ေၾကာက္စိတ္လႊမ္း သည့္ ဘ၀၏အေမွာင္မိုက္ဆံုးအခ်ိန္ အခိုက္အတန္႔ေလးတြင္ ဘီၤအယ္လ္စ္ သည္ သူငယ္စဥ္က အဖြားထံမွ သင္ယူခဲ့ရ ေသာ ရင္းႏွီးၿပီးသား က်မ္းပိုဒ္ကို ထပ္ခါတလဲလဲ ႐ြတ္ဆို သည္။ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ဖတ္႐ြတ္ေနစဥ္ ဘုရား႐ွင္သည္ သူမႏွင့္အတူ႐ွိျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က သူမကို ခံႏိုင္ရည္ခြန္အား ေပးေနေၾကာင္း သတိေပးသည္။

ဘီၤအယ္လ္စ္ သည္ ဆာလံ ၂၃ ကို မၾကာခဏ႐ြတ္ဆိုၿပီး ‘‘အကယ္၍ ေသမင္း၏အရိပ္လြမ္းမိုးေသာ ခ်ိဳင့္ထဲသို႔ ေရာက္သြားရေသာ္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္ကို မေၾကာက္၊ အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္အတူ႐ွိေတာ္မူသည္’’(း၄) ဟု ဝန္ခံလ်က္ သက္သာျခင္းကို ႐ွာေဖြခဲ့သည္။ ‘‘ဘုရားသခင္က မင္းနဲ႔အနီးဆံုးမွာ ႐ွိေနၿပီး အကူအညီမစမႈအတြက္ သူ႔ကို ေခၚလိုက္႐ံုပဲ’’ ဟူသည့္အဘြား၏ အားေပးစကားကသူ႔နားထဲ၌ ပဲ႔တင္ထပ္ျမည္ဟီးေနမည္မလြဲပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ရင္ဆိုင္ရေသာအေျခအေနမ်ားက မတူညီကြဲျပားၾကေသာ္လည္း ထိုအခက္အခဲမ်ား၊ ေၾကာက္စရာအေျခအေနမ်ားကို သည္းခံရင္းႏွင့္ အလြယ္တကူ ေၾကာက္စိတ္ ဝင္လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူရွိေၾကာင္း သမၼာတရား၌ ခြန္အားရယူႏိုင္ပါေစသား။ LISA SAMRA