“ေျခေထာက္သမိုင္းတြင္ သက္ေတာင္႔သက္သာအ႐ွိဆံုး ေျခစြပ္” ဟူသည့္ ေၾကာ္ျငာေၾကာင္႔ ကၽြႏု္ပ္ျပံဳးမိသည္။ ဆက္လက္၍လည္း ေျခေထာက္အတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ၿပီး အိမ္ယာမဲ႔မ်ားႏွင့္ ခိုလံႈရာေဂဟာမ်ားအတြက္ အလိုအပ္ဆံုးေသာ အရာ၊ အမ်ားဆံုး ေတာင္းဆိုသည့္ပစၥည္း၊ ေျခစြပ္တစ္စံုဝယ္လွ်င္ ကုမၸဏီမွ လိုအပ္သူ အတြက္ ေျခစြပ္တစ္စံုကို ေပးလွဴမည္ စသည္ျဖင္႔ ေၾကာ္ျငာ ခဲ႔သည္။

၃၈ ႏွစ္တာမွ် လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္သူကို သခင္ေယ႐ႈ ကုသေပ်ာက္ကင္းေစေသာအခါ (ေယာ ၅း၂-၈) ျဖစ္ေပၚလာမည့္အျပံဳးကို စိတ္ကူးျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ တစ္ဖန္ ကူညီရာမဲ႔သည့္ ေျခေထာက္ (သို႔) ႏွလံုးသားမ်ားကို သခင္ေယ႐ႈ ဂ႐ုျပဳျခင္းကို မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္ ဗိမာန္ေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ မ်က္ႏွာႏွင္႔ အၾကည့္မ်ားကို ေတြးၾကည့္ ပါ။ ဥပုသ္ေန႔တြင္ အလုပ္မလုပ္ရန္ တားျမစ္သည့္ ဘာသာေရးဥပေဒသကို ထိုေျခဆြံ႕သူႏွင္႔ သခင္ေယ႐ႈတို႔ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု စြပ္စြဲသည္ (း၉-၁၀၊ း၁၆-၁၇)။ သခင္က သနားျခင္း က႐ုဏာလိုအပ္သည္ဟု ျမင္ခ်ိန္၌ သူတို႔က စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားကို သာျမင္သည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္တြင္ ေျခဆြံ႕သူသည္ သူ႔ကို မည္သူက လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ေအာင္ မစသည္ကိုပင္ မသိ႐ွာပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွသာ သူ႔ကို အနာၿငိမ္းေစသူသည္ သခင္ေယ႐ႈ ျဖစ္သည္ဟု သူျပန္ေျပာျပသည္ (း၁၃-၁၅)။ ထိုသခင္သည္ သူ႔ေျခကို သစ္တိုင္ထက္၌ အ႐ိုက္ခံကာ ထိုေျခဆြံ႕သူႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ခ်ိဳးဖဲ႔ေသာခႏၶာ၊ က်ိဳးပဲ့ေသာစိတ္ႏွင္႔ ေၾကကြဲေသာႏွလံုးသား၏ ရာဇဝင္အေၾကာင္း အေကာင္းဆံုးေသာသတင္းစကားကို ေျပာၾကားေပးေနေတာ႔သည္။ MART DEHAAN