ကၽြန္မ၏မိတ္ေဆြတစ္ဦးသည္ သူအႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္မွ် ပိုင္ဆိုင္ခဲ႔သည့္ အိမ္တြင္းအလွစိုက္ အပင္ကို ကၽြန္မအား ေပးခဲ႔သည္။ ထိုအပင္က ကၽြန္မအရပ္နီးပါး႐ွိၿပီး အကို္င္း ၃ ကိုင္း တြင္ အ႐ြက္ဖားဖားမ်ားႏွင္႔ ေဝေဝဆာဆာ ႐ွိသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင္႔အမွ် အ႐ြက္မ်ားေၾကာင္႔ အကိုင္းမ်ားမွာ ၾကမ္းျပင္သို႔ ၫႊတ္က်ကုန္သျဖင့္ ျပန္လည္ေထာင္မတ္ လာေအာင္ အပင္ေအာက္၌ သပ္တစ္ေခ်ာင္း စိုက္ကာ ပန္းအိုးကို ျပတင္းေပါက္အနီးသို႔ ေ႐ြ႕ထားလိုက္သည္။ ေနအလင္းေရာင္၏ဆြဲေဆာင္မႈျဖင္႔ အ႐ြက္မ်ားမွာ ျပန္လည္ ေခါင္းေထာင္လာၿပီး ပံုပ်က္ေနသည့္အပင္ေလးကို ျပန္လည္ လွပေစေတာ႔သည္။

ထိုအပင္ကို ရ႐ွိၿပီး မၾကာမီမွာပင္ ႐ံုးခန္းတစ္ခု၌ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ အပင္ကို ကၽြန္မထပ္ေတြ႕ခဲ႔သည္။ ၎၌လည္း ပိန္လွီသည့္ အကိုင္း ၃ ကိုင္း႐ွိၿပီး ထိုအကိုင္းမ်ားကို စုစည္းလိမ္က်စ္ထားလိုက္သျဖင္႔ ေတာင္႔တင္းခိုင္မာသည့္ပံု ေပၚလြင္ေနပါသည္။ ဤအပင္ေလးက မည္သည့္ အေထာက္အပံ႔မွ မလိုဘဲ ေျဖာင္႔တန္းစြာ ႐ွင္သန္ေနသည္။

တစ္ေနရာတည္း၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူေနထိုင္သူႏွစ္ဦးသည္ ကိုယ္႔ဘာသာကို သီးျခားေနထိုင္ၾကပါက ဘုရားသခင္ ၎တို႔ကို ခံစားေစလိုသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို မဆိုစေလာက္သာ ခံစားရလိမ္႔မည္။ ၎တို႔၏ဘဝမ်ားကို ဘုရားသခင္ႏွင္႔အတူ ပူးေပါင္းစုစည္းလိုက္ပါက တည္ၿငိမ္မႈႏွင္႔ ရင္းႏွီးအကၽြမ္းဝင္နီးစပ္မႈကို ခံစားရႏိုင္သည္။ ၎တို႔၏ ဆက္ဆံေရးလည္း တိုးတက္ခိုင္မာလာလိမ္႔မည္။ ‘‘သံုးလြန္တင္ေသာ ႀကိဳးသည္ အလြယ္တကူမျပတ္ႏိုင္ပါ’’ (ေဒ ၄း၁၂)။

အိမ္တြင္းအလွစိုက္အပင္နည္းတူ အိမ္ေထာင္မ်ား၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး က႑မ်ား၌ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးမႈ လုိအပ္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရာ၌လည္း ဝိညာဥ္ေရးရာ ခ်ိန္ညိႇရန္လည္း လိုသည္။ သုိ႔မွသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္ ဘုရား႐ွင္က ဗဟို၌ တည္႐ွိႏိုင္လိမ္႔မည္။ အခ်င္းခ်င္းညီၫြတ္လ်က္ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေနသြားႏိုင္ေရး ကၽြန္မတို႔အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္သည့္ ေမတၱာႏွင္႔ က႐ုဏာေက်းဇူးေတာ္ကို ဘုရား႐ွင္သည္ မကုန္မခမ္းႏိုင္စြာ ေထာက္ပံ႔ေပးႏိုင္သူျဖစ္သည္။ JENNIFER BENSON SCHULDT