၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ထုတ္လုပ္ခဲ႔ေသာ Forrest Gump ႐ုပ္႐ွင္တြင္ ေဖာရက္စ္သည္ သူေျပးသည့္ ခရီးစဥ္ေၾကာင္႔ ထင္႐ွားလာသည္။ အစ၌ “လမ္းဆံုးထိ” ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ေျပးျခင္းျဖင့္ အစျပဳခဲ့သည့္ခရီးက ၃ႏွစ္၊ ၂ လ၊ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၆ နာရီ ၾကာျမင့္ခဲ႔သည္။ သူခ်မွတ္သည့္ပန္းတိုင္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ၿပီးတိုင္း၊ ေနာက္ထပ္ပန္းတိုင္ခ်မွတ္ကာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တစ္လႊားသို႔ အေကြ႕အေကာက္ လမ္းမ်ားအတိုင္း ဆက္ေျပးသည္။ ေနာက္ဆံုးေျပးခ်င္စိတ္ ကုန္သြားခ်ိန္အထိ ဆက္ေျပးခဲ႔သည္။ “ေျပးခ်င္စိတ္” ေပၚလာလွ်င္ သူစေျပးေတာ႔သည္။ “အဲဒီေန႔မွာ ဘာရည္႐ြယ္ခ်က္မွ ေထြေထြထူးထူးမ႐ွိပါဘူး။ နည္းနည္း ထပ္ေျပးဖို႔ စိတ္ဆံုးျဖတ္လိုက္တာ” ဟု သူက ေျပာပါသည္။

ရွင္ေပါလုက ေဖာရက္စ္ကဲ႔သို႔ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ေျပးျခင္းႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သည္။ သူ႔စံနမူနာကို လိုက္ေလွ်ာက္အတုယူၿပီး “ဆုကို ရမည့္အေၾကာင္း ေျပးၾက ေလာ႔” (၁ ေကာ ၉း၂၄) ဟု ႐ွင္ေပါလုက သူစာေရးေပးလိုက္သူမ်ားအား တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေလ႔က်င္႔ထားသည့္ အားကစားသမားကဲ႔သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘဝအသက္႐ွင္ပံု ေျပးပံုက မိမိ၏စိတ္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ၊ မိမိေပ်ာ္ေမြ႕ ႏွစ္သက္သည့္ အရာကို ျငင္းပယ္ရျခင္းသေဘာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ မိမိ၏အခြင္႔အေရးကို လက္လြတ္ ဆံုး႐ံႈးခံလိုက္ျခင္းျဖင့္ အျပစ္ႏွင္႔ေသျခင္းမွ ေ႐ြးႏုတ္ခံရျခင္းဟူသည့္ သတင္းေကာင္းကို အျခားသူတို႔အား ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဝငွႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ္႔မည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင္႔အတူေျပးပြဲဝင္ရန္ အျခားသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလ်က္၊ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ထာဝရမိတ္သဟာယဖြဲ႕ခြင္႔ဟူသည့္ အႏိၲမဆုႀကီးရ႐ိွမည္ဟု စိတ္ခ်မႈျဖင္႔ စိတ္ဓာတ္ ခြန္အား ေလ႔က်င္႔တည္ေဆာက္လ်က္ ေျပးရမည္။ ေအာင္ျမင္သူအတြက္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေသာသရဖူသည္ ထာဝရတည္ျမဲေသာသရဖူျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကို ဘုန္းထင္႐ွားေစရန္ ပန္းတံုးတိုင္ထားလ်က္၊ ထိုသို႔ခ်ီးေျမႇာက္ႏိုင္ေရး ကိုယ္ေတာ္၏ ခြန္အားေပးမစမႈ၌ အမွီျပဳလ်က္ ဘဝေျပးပြဲဝင္ျခင္းျဖင္႔ ထိုဆုသရဖူကို ရယူႏိုင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေျပးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းက ေကာင္းလွေပ၏။ KIRSTEN HOLMBERG