နာမည္ႀကီးသီခ်င္းေရးဆရာ Guiseppi Verdi (၁၈၁၃-၁၉၀၁) သည္ ငယ္႐ြယ္စဥ္က ေထာက္ခံအားေပးမႈကို အလြန္ေတာင့္တသည့္စိတ္ေၾကာင့္ ႀကိဳးစားကာ ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးႏုိင္ ခဲ့သည္။ ‘‘Florence ၌ Verdi ၏ ပထမဆံုး ေအာ္ပရာသီခ်င္းကို ေဖ်ာ္ေျဖစဥ္က သီခ်င္းေရးဆရာသည္ သူကုိယ္တိုင္ အေမွာင္ရိပ္ထဲရပ္လ်က္ ပရိသတ္ထဲ႐ွိ လူတစ္ဦး၏ မ်က္ႏွာကိုသာ စိုက္ၾကည့္ေနခဲ့သည္။ ထိုသူကား the great Rossini ျဖစ္သည္။ ခန္းမထဲ႐ွိ လူပရိသတ္မ်ား မည္မွ်ပင္ အားေပးေထာမနာျပဳပါေလေစ၊ သူအလိုခ်င္ဆံုးမွာ ဂီတ ပညာရွင္ဆရာႀကီး၏ အားရေက်နပ္ ေထာက္ခံေသာ အျပံဳးတစ္ပြင့္သာျဖစ္သည္’’ ဟူ၍ သူ႔အေၾကာင္းကို ဆရာႀကီး Warren Wiersbe က ေရးသားခဲ့သည္။

မည္သူ၏ စိတ္ေက်နပ္အားရမႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႐ွာေဖြ ေနသနည္း။ မိဘမ်ားလား၊ အလုပ္ရွင္သူေဌးလား၊ ခ်စ္သူ၏ စိတ္အလိုလား။ ရွင္ေပါလုအတြက္မွာမူ အေျဖတစ္ခုတည္း ႐ွိသည္။ ‘‘ဧဝံေဂလိတရားကို ေစာင့္ထိုက္ေသာသူဟု ငါတို႔ကို ဘုရားသခင္လက္ခံေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ လူကို ႏွစ္သက္ေစသကဲ့သို႔မဟုတ္၊ ငါတို႔စိတ္ႏွလံုးကို စစ္ေၾကာစံုစမ္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို ႏွစ္သက္ေစသကဲ့သို႔ ေဟာေျပာၾက၏’’ ဟု သူေရးသားခဲ့သည္ (၁ သက္ ၂း၄)။

ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေက်နပ္မႈကို ႐ွာေဖြျခင္းကား အဘယ္နည္း။ အျခားသူမ်ား၏လက္ခုပ္ၾသဘာကို လိုလားသည့္ဆႏၵမွ လွည့္ျပန္ရန္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ မိမိကုိယ္ကိုေပးဆပ္ခဲ့သူ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တူလာေအာင္ သူ၏ ဝိညာဥ္ေတာ္အား ျပဳျပင္ခြင့္ေပးရန္ ဟူသည့္ အခ်က္ ၂ ခ်က္က အဓိက ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြင္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားျဖင့္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္၏စံုလင္ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ျပည့္စံုေအာင္ မိမိကိုယ္ကိုအပ္ႏွံပါက အေရးအႀကီးဆံုးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်နပ္အားရေသာအျပံဳးတစ္ပြင့္ကို တစ္ေန႔ေသာအခ်ိန္တြင္ ရ႐ွိခံစား ရမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္ပါသည္။ BILL CROWDER