နားကြဲလုမတတ္ ဥၾသဆြဲသံက က်ယ္ေလာင္လာၿပီး အေရးေပၚကားတစ္စီးသည္ ကၽြႏ္ုပ္ကားေဘးမွ အ႐ွိန္ႏွင့္ျဖတ္သြားသည္။ အေရးေပၚကားမွ ေတာက္ပေသာ အလင္းေရာင္ေၾကာင့္ ‘‘အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အရာဝတၳဳမ်ား’’ဟု ေရာင္ျပန္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ ထားသည့္ ကားေဘးမွစာတန္းကို ျမင္လိုက္ရသည္။ ယင္းကားသည္ ဆာဖ်ဴရစ္ အက္ဆစ္ ဂါလံ ၄၀၀ ပံုးကို သယ္ေဆာင္လာၿပီး ယိုစိမ့္မႈ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ သိပၸံဓာတ္ခြဲခန္းဆီသို႔ အ႐ွိန္ႏွင့္ ေမာင္းသြားေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းမွ ကၽြႏ္ုပ္ျပန္သိရသည္။ အက္ဆစ္ႏွင့္ ထိမိသည့္ အရာအားလံုးကို ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္ အတြက္ အေရးေပၚလုပ္သားမ်ားက ယိုစိမ့္မႈမ႐ွိေအာင္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူလုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသတင္းကို ကၽြႏ္ုပ္ျပန္ၿပီး စဥ္းစားဆင္ျခင္ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္၏ႏႈတ္မွ ပ်စ္ပ်စ္ႏွစ္ႏွစ္ ေဝဖန္စကားမ်ား ‘‘စိမ့္’’ ထြက္ လာတိုင္း အခ်က္ေပးဥၾသသံျမည္လာပါက ဘာေတြမ်ား ျဖစ္လာမည္နည္းဟု ေတြးမိသည္။ ဝမ္းနည္းစရာပင္၊ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အိမ္ဝန္းက်င္၌ အေတာ္ပင္ ဆူညံပြက္ေလာ ႐ိုက္ေနေပမည္။

ပေရာဖက္ေဟ႐ွာယက သူ႔အျပစ္ကိုသိ႐ွိၿပီး ဤသေဘာတရားမ်ဳိးကို ေဝမွ်ထားသည္။ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ႐ူပါ႐ံုထဲ၌ျမင္ရေသာ္ သူ၏အားနည္းမႈ မစံုလင္မႈမ်ားက သူ႔ကိုလႊမ္းျခံဳသြားသည္။ သူသည္ ‘‘ညစ္ညဴးေသာ ႏႈတ္ခမ္း႐ွိသူ’’၊ သူ႔နည္းတူ အားနည္းခ်က္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲရွိေနသည္ဟု သူ႔ကိုယ္သူဝန္ခံခဲ့သည္ (ေဟ႐ွာ ၆း၅)။ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္လာသည့္အရာက ကၽြႏ္ုပ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေပးခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္တမန္က သူ႔ႏႈတ္ခမ္းကို ရဲရဲနီေသာမီးခဲႏွင့္တုိ႔ၿပီး ‘‘သင္၏ဒုစ႐ိုက္ကို သုတ္သင္ၿပီ။ သင္၏အျပစ္လည္း ေျပ႐ွင္းၿပီ’’ဟု ႐ွင္းျပခဲ့သည္ (း၇)။

စာေရးသားသည္ျဖစ္ေစ၊ စကားေျပာသည္ျဖစ္ေစ – စကားလံုးမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အခ်ိန္တိုင္း ေ႐ြးခ်ယ္အသံုးျပဳေနရသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ‘‘အႏၲရာယ္မ်ားေသာ’’ အရာမ်ား ျဖစ္ေနမည္လား။ သို႔မဟုတ္ ဘုရားသခင့္ဘုန္းေတာ္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္ကို ထင္႐ွား ျပရန္၊ ဘုရား၏ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခ်မ္းသာေစရန္ အခြင့္ေပးမည္လား။ သို႔မွသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေျပာဆိုေလသမွ်၌ ဘုရား႐ွင္ကို ခ်ီးေျမာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ JENNIFER BENSON SCHULDT