မြေပုံတစ်ခုကိုဆွဲမည်ဆိုပါက အလည်ဗဟိုတွင်ရှိသည့်အရာကို အခြေခံ၍ ဆွဲရသည်ဟု ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်သည် ကမ္ဘာကြီး၏ဗဟိုတွင် ရှိသည်ဟု စိတ်ကူးပြီး ထိုနေရာတွင် အစက်တစ်စက်ချကာ ဘေးသို့ချဲ့ကားပြီး ဆွဲသွားပါ။ အနီးတွင် ရှိသောမြို့သည် မြောက်ဘက်မိုင် ၅၀ သို့မဟုတ် တောင်ဘက်သို့ ကားနှင့်သွားလျှင် နေ့တစ်ဝက်ခန့် မောင်းရသောခရီးရှိသည် စသည်ဖြင့် သတ်မှတ် ခြင်းသည် မိမိရှိသည့်နေရာကို အခြေခံ၍ သတ်မှတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဖော်ပြပါရှိသော ကမ္ဘာမြေ ပေါ်ရှိ ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကို ဗဟိုပြု၍ ဆာလံကျမ်း များကို စပ်ဆိုထားပေရာ၊ သမ္မာကျမ်းစာ၏ပထဝီဗဟိုချက်သည် ယေရုရှလင်မြို့ပင်ဖြစ်သည်။

ဆာလံ ၄၈ သည် ယေရုရှင်လင်မြို့ကို ချီးမွမ်း ထောမနာပြုထားသော ဆာလံကျမ်း ဖြစ်သည်။ “ထာဝရဘုရား သည် ကြီးမြတ်တော်မူ၏။ သန့်ရှင်းသော တောင်တော်ပေါ်မှာ ငါတို့ဘုရားသခင်၏မြို့တော်တွင် အထူးသဖြင့် ထောမနာ ချီးမွမ်းခြင်းကို ခံထိုက်တော်မူ၏။ မြေကြီးတစ်ပြင်လုံး ရွှင်လန်းရာ ဇိအုန်တောင်ထိပ်သည် အဆင်းလှပေ၏” (:၁-၂)။ “ထိုမြို့၏ဘုံဗိမာန်တို့တွင် ဘုရားသခင်၌ ခိုလှုံရသည်။” “ဘုရားသခင်သည် မြို့တော်ကို အစဉ်အမြဲတည်စေတော်မူမည်” (:၃၊၈)။ အိုဘုရားသခင် အကျွန်ုပ်တို့သည် ဗိမာန်တော်ထဲမှာ ကရုဏာတော်ကို အောက်မေ့ကြပါ၏။ အိုဘုရားသခင် နာမတော်သည် မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် နှံ့ပြားသည်နည်းတူ၊ ဂုဏ်အသရေတော်လည်း နှံ့ပြားလျက်ရှိပါ၏(: ၉-၁၀)။

ယေရုရှင်လင်ရှိဗိမာန်တော်ကို ဗဟိုပြု၍ ဤကျမ်းစာကို မဖတ်လျှင် သင်၏အိမ်သည် သမ္မာကျမ်း၏အလယ်ဗဟိုတွင် တည်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ နာမတော်၊ ဂုဏ်တော်သည် “မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်” (:၁၀) မနှံ့ပြားသေးသရွေ့ ကိုယ်တော်ရှင် ငြိမ်ဝပ်မနေနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် သင်၏နေရာဒေသသည် အရေးကြီးပါ သည်။ ဘုရားသခင်၏ပန်းတုံးတိုင်သို့ အရောက်သွားသည့်လမ်းကြောင်းတွင် သင်လည်း ပါဝင်လိုပါသလား။ အပတ်စဉ် ဘုရားသခင်၏လူများနှင့်အတူ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ပါ။ နေ့စဉ် ကိုယ်တော်၏ဘုန်းတော် ထင်ရှားစေရေးအတွက် အသက်ရှင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသမျှကို ကိုယ်တော်အား ဆက်ကပ်သောအခါ ကိုယ်တော်၏နာမတော်သည် မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် နှံ့ပြားတော်မူလိမ့်မည်။ MIKE WITTMER