ရော်ဘီ နှင့် ဆဘရီးနာ တို့သည် သူတို့၏ ပထမအိမ်ထောင်များကို ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး နှစ်အတန်ကြာသည့်နောက် သူတို့နှစ်ဦးသည် ချစ်ကျွမ်းဝင်လျက် အိမ်ထောင်ပြုကာ သူတို့၏မိသားစုနှစ်စုကို ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ သူတို့နှစ်ဦးသည် အိမ်သစ်တစ်လုံး ဆောက်လုပ်ပြီး Havilah ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ (ဟေဗြဲဘာသာ စကားအရ ထိုစကားလုံး၌ နာကျင်မှုဖြင့် မချိမဆန့် တွန့်လိမ်ခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ရာကို ထုတ်ဆောင်ခြင်း ဟု အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရှိသည်။) ၎င်းသည် နာကျင်မှုမှ လှပသောတစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခြင်းသဘောကို ရည်ညွှန်းသည်။ သူတို့သည် သူတို့၏ အတိတ်ကို မေ့ပျောက်ရန် ထိုအိမ်ကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ၀မ်းနည်းခြင်းပြာမှုန့်မှ အသက်ကို ထုတ်ဆောင်ရန်၊ မျှော်လင့်ခြင်း အောင်ပွဲ ဆင်နွဲရန် ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။ သူတို့နှစ်ဦးအတွက် ထိုနေအိမ်သည် သက်ဆိုင် ပတ်သက်မှုကို ​ဖော်ပြသည့် နေရာ၊ ဘဝကို အောင်ပွဲဆင်သည့်နေရာ၊ အနာဂတ်အတွက် ကတိ​တော်များကို ကိုင်စွဲပြီး ရှင်သန်မည့်နေရာ ဖြစ်သည်။

၎င်းသည် သခင်ယေရှု၌တည်သည့် လှပသော ကျွန်ုပ်တို့ဘဝပုံရိပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ သခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာများကို ပြာမှုန့်မှဆွဲထုတ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သက်ဆိုင်ပတ်သက်ရမည့်သူဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံသည့် အခါ ကျွန်ုပ်တို့ နှလုံးသား၌ သူ၏အိမ်တော်ကို တည်တော်မူသည် (ဧ ၃:၁၇ )။ သခင်ယေရှု အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သားအရာကိုပေးပြီး သူ့မိသားစုဝင် ဖြစ်စေခြင်း ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ပိုင်ဆိုင်ရာဖြစ်လာသည်(၁:၅-၆ )။ နာကျင်ခံစား ရသောအချိန်များကို ကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်သန်းရသော်လည်း ထိုနာကျင်မှုများမှ အသက်တာ အတွက် ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းများကို ထုတ်ဆောင်ရန် နာကျင်မှုကို ဘုရား အသုံးပြုသည်။

ဘုရား၏ချစ်ခြင်းနှင့် ပေးသနားတော်မူသောအရာများကို ခံစားဝမ်းမြောက် လျက် နေ့ရက်စဉ်တိုင်းတွင် ဘုရားသခင်အား သိကျွမ်းနားလည်ခြင်းအမှု၌ တိုးပွားရန် ကျွန်ုပ်တို့၌ အခွင့်အရေး ရှိပါသည်။ ကိုယ်တော်ထံ၌ သူမပါရှိပဲနှင့် မရနိုင်သော ဘဝ၏ ပြည့်စုံမှု ရှိသည်။ ဤဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုသည် ထာဝရတည်မြဲမည်ဟု ကတိတော်ရှိသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်ရာ စပ်ဆိုင်ပတ်သက်ရာ အမှတ်နေရာ၊ ဘဝအသက်တာကို အောင်ပွဲဆင်ရသည့်အကြောင်းအရင်း၊ ယခုနှင့်ထာဝရ ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ANNE CETAS