အစ်ဒရီယန်နှင့်သူ၏မိသားစုတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံ၌ သခင်ယေရှုကို ယံုကြည်ခြင်းအတွက် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသည်။ ထိုတစ်လျှောက်လံုးတွင် ခရစ်တော်၏မေတ္တာကို သူတို့ပြခဲ့သည်။ အကြမ်းဖက်သူများက လေ့ကျင့်စခန်းအဖြစ် အသံုးပြုခဲ့သည့် ကျည်ဆန်ရာများ သင့်နေသည့် ဘုရားကျောင်းဝင်းတံတိုင်းအတွင်း ရပ်ရင်း “ဒီနေ့ဟာ သောကြာကြီးနေ့ဖြစ်တယ်။ သခင်ယေရှုဟာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် မှာ ဝေဒနာခံခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ သတိရတယ်” ဟု ပြောလိုက်သည်။ ထို့နောက် ဝေဒနာခံခြင်းအကြောင်းကို ဆက်ပြောသည်။ ထိုအချက်ကို ထိုနေရာရှိ ယံုကြည်သူများ ကောင်းစွာနားလည်သည်။ သို့သော် သူ့မိသားစုက ထိုနေရာ၌ ဆက်လက်ရှိနေပြီး “ကျွန်ုပ်တို့ ဤနေရာ၌ မြဲစွာဆက်၍တည်နေပါသည်” ဟု ဆိုခဲ့သည်။

ဤယံုကြည်သူများသည် သခင်ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်း၌ အသေခံရစဉ် လှမ်းမျှော် ကြည့်နေသည့် အမျိုးသမီးတို့၏ စံနမူနာကို လိုက်လျှောက်ခဲ့ကြသည် (မာ ၁၅:၄၀)။ နိုင်ငံ၏ရန်သူဖြစ်သည့်ရာဇဝတ်သား၏မိသားစု၊ မိတ်ဆွေများအနေဖြင့် ကဲ့ရဲ့ခံရနိုင်သည်။ ရောယောင်အပြစ်ပေးခံရနိုင်သည်။ သို့သော် မာဂဒလမာရိ၊ ယာကုပ်နှင့် ယောသေတို့၏ မိခင်မာရိနှင့် ရှာလုံ တို့သည် ထိုနေရာ၌ ရှိနေရဲသည့်အထိ ရဲရင့်စိတ်ရှိခဲ့သည်။ ထိုအမျိုးသမီး တို့သည် ယေရှု၏အနီးအပါး၌ရှိနေခြင်းဖြင့် သခင့်အား ချစ်မြတ်နိုးမှုကို ပြခဲ့ကြသည်။ ဂါလိလဲအရပ်၌ သခင့်နောက်လိုက်ပြီး သခင့်ကိုလုပ်ကျွေးပြုစုကြသည်အတိုင်း (:၄၁)၊ သခင်အလိုအပ်ဆံုးအချိန်တွင် သူတို့အတူ ရပ်တည်ရှိနေပေးခဲ့သည်။

ယနေ့တွင် ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းဟူသည် ကယ်တင်ရှင်၏အကြီးမြတ်ဆံုး လက်ဆောင်ကို သတိရအောက်မေ့စဉ် အမျိုးမျိုးသော စံုစမ်းစစ်ကြောမှုများကို ရင်ဆိုင် ရချိန်၌ (ယာ ၁:၂-၄) သခင်ယေရှုအတွက် မည်သို့ ရပ်တည်နိုင်မည်ကို ခေတ္တ အချိန်ယူလျက် ဆင်ခြင်ပါ။ ယုံကြည်ခြင်းအတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခခံရသည့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ယုံကြည်သူချင်း တို့ကိုလည်း ဆင်ခြင်ပါ။ အစ်ဒရီယန်ပြောသကဲ့သို့ “ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူ သင်ရပ်တည်ပေးနိုင်မလား”။ AMY BOUCHER PYE