ဘုရားရှင်ချိန်းချက်သောအချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့၏သားလေး Kofi ကို ဖိုးသောကြာ ဟူသည့် သူ့နာမည်၏အဓိပ္ပာယ်အတိုင်း သောကြာနေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ထိုနာမည်သည် တစ်ဦးတည်းသောသားကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသော၊ ကျွန်တော်တို့၏ဂါနာလူမျိုးမိတ်ဆွေ သင်းအုပ်ဆရာ၏နာမည်ကို ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် Kofi လေးအတွက် အစဉ်ဆုတောင်းပေးသောကြောင့် ကျွန်တော်တို့အလွန်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိသည်။

နာမည်တစ်ခု၏နောက်ခံရာဇဝင်ကိုမသိပါက ထူးခြားအရေးပါသည့်အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ အလွယ်တကူ ကျော်သွားတတ်ကြသည်။ လုကာ ၃ တွင် ယောသပ်၏ဘိုးဘေး စဥ်ဆက်စာရင်းကို အံ့သြဖွယ်အ​သေးစိတ်​ဖော်ပြထားသည်။ ထိုနာမည်စာရင်းတွင် ယောသပ်၏မျိုးဆက်ကို နောက်ပြန်လိုက်ကာ အာဒံနှင့်ဧဝအထိပါ ရောက်သွားသည် (:၃၈)။ အခန်းငယ် ၃၁ တွင် နာသန်၏အဘဒါဝိဒ်ဟု ဆိုထားသည်။ နာသန်! စိတ်ဝင်စား စရာပါ။ ၅ရာ ၃:၅ တွင် နာသန်ကို ဗာသရှေဘက ဖွားမြင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ဒါဝိဒ်က ဗာသရှေဘနှင့်ရသောသားကို နာသန်ဟုမှည့်ခြင်းမှာ တိုက်ဆိုင်မှု တစ်ခုလား။ ထိုအဖြစ်ကိုနောက်ပြန်ကြည့်ကြပါစို့။ ဗာသရှေဘသည် ဘယ်သောအခါမျှ ဒါဝိဒ်၏မိဖုရားဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်း မရှိခဲ့ပါ။ အခြားသောနာသန်မှာ ပရောဖက် နာသန်ဖြစ်သည်။ သူသည် အာဏာတော်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ကာ ဗာသရှေဘကိုအရယူ၊ သူမခင်ပွန်းကို သတ်ပစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဘုရင်မင်းမြတ် ဒါဝိဒ်အား ရဲ့ရင့်စွာဖြင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြောဆိုခဲ့သည် (၂ရာ ၁၂)။

ဒါဝိဒ်သည် ပရောဖက်ကြီး၏အနီးကပ်ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုကိုလက်ခံပြီး သူ၏ဆိုးရွားလှသောအပြစ်အတွက် ဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့သည်။ သူ့အပေါ် သက်သာခြင်း သက်ရောက်သောအချိန်တွင် သူ့သားကို နာသန်ဟုမှည့်ခေါ်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ လောကဖခင် ယောသပ်၏ဘိုးဘေးဖြစ်လာမည့် ဗာသရှေဘ၏သားကို နာသန်ဟု မှည့်ခဲ့ခြင်းသည် မည်မျှလျှောက်ပတ်သင့်လျော်ပါသနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ လူတို့ဖတ်လေ့မရှိသောဆွေစဥ်မျိုးဆက်စာရင်းမှ မထင်ရှား သောအမည်နာမတွင်ပင် ဘုရားရှင်၏ကျေးဇူးတော် ရစ်ပတ်ထားကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဘုရားရှင်၏ကျေးဇူးတော်သည် နေရာတိုင်းတွင် ရှိပါသည်။ TIM GUSTAFSON