“လူတွေငါ့အတွက် ဆုတောင်းကြရဲ့လား” ဟု အကျဉ်းကျနေသည့် သာသနာပြုဆရာက သူ့ဇနီးသူ့ထံလာတိုင်းမေးသည့် ပထမဆံုးမေးခွန်းဖြစ်သည်။ သူသည် မတရားမှားယွင်းစွာ စွပ်စွဲခံရပြီး သူယံုကြည်ခြင်းအတွက် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် အကျဉ်းချခံရသည်။ ထောင်ထဲ၌ အခြေအနေက ဆိုးဝါးပြင်းထန်သဖြင့် မကြာခဏဆိုသလို သူ့အသက်အန္တရာယ်ကြံုရသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှ ယံုကြည်သူများကလည်း သူ့အတွက် စိတ်အားကြီးစွာ ဆုတောင်းပေးကြသည်။ သူက ယံုကြည်သူများအား ဆုတောင်းဖြစ်အောင် တောင်းကြစေလိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုဆုတောင်းများကို ဘုရားသခင်က အစွမ်းထက်သော နည်းလမ်းဖြင့် အသံုးပြုနေသည်ဟု သူယံုကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

တစ်ပါးသူတို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းပေးခြင်း – အထူးသဖြင့် မိမိ၏ ယံုကြည်ခြင်းကြောင့် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသူများအတွက် ဆုတောင်းပေးခြင်းသည် ၎င်းတို့အတွက် အရေးပါသော ဆုလာဘ်ဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုသည် ကောရိန္သုမြို့ရှိ ယုံကြည်သူများထံစာရေးစဉ် သူ၏သာသနာပြုခရီးစဉ်တွင် ကြံုရ သည့် အခက်အခဲများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အထက်ပါအချက်ကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြခဲ့သည်။ “အသက်မလွတ်နိုင်အောင်ဟုထင်ရ၍ မခံနိုင်အောင် အတိုင်းထက်အလွန် လေးသောဆင်းရဲခြင်း”ကို သူခံရသည်(၂ ကော ၁:၈)။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် သူ့ကို ကယ်တင်ခဲ့ပြီး “သင်တို့သည် ကူညီ၍ ငါတို့အဘို့ဆုတောင်းလျှင် နောက်၌လည်း ကယ်လွှတ်တော်မူလတံ့ဟု ငါတို့သည် ယံုကြည်မျှော်လင့်ခြင်း ရှိ၏” (:၁၁) ဟု ကိုယ်တော်အသံုးပြုသည့် တန်ဆာပလာကို ဖော်ပြခဲ့သည်။

သူ့လူများ၏အသက်တာ၌ ကောင်းကျိုးပြည့်စံုစေရေး ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းချက်များအားဖြင့် လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်သည်။ တစ်ပါးသူတို့ အတွက် ဆုတောင်းပေးခြင်းသည် ၎င်းတို့ကို ချစ်ကြောင်း ပြသည့် အကောင်းဆံုး နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ဘုရားသခင် တစ်ပါးတည်းသာ မစနိုင်သည့်အကူအညီရရှိအောင် လမ်းဖွင့်ပေးသောကြောင့်တည်း။ အခြားသူအတွက်ဆုတောင်းပေးလျှင် ၎င်းတို့ကို ဘုရားခွန်အားဖြင့် ချစ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ထက်သာ၍ ကြီးစွာချစ်သောသူ အခြားမရှိ။JAMES BANKS