၁၄၅၀ ခုနှစ်က ယိုဟန်းနပ်စ် ဂူတင်ဘတ်(Johannes Gutenberg) သည် ပံုနှိပ်စက်နှင့် ရွေ့လျားနိုင်သည့် လက်နှိပ်စက်ကို ပေါင်းစပ်တီထွင်လိုက်သောအခါ ကမ္ဘာ့ အနောက်ခြမ်း၌ လူမှုဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး သင်ယူလေ့လာမှု ပြုနိုင်သည့် လူမှုဘဝနယ်ပယ်သစ်ကို ဖြန့်ကျက်စေခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း၌ စာတတ်မြောက်မှုစွမ်းရည် တိုးတက်လာပြီး အတွေးအမြင်သစ်များက လူမှုရေးနှင့် ဘာသာရေးကဏ္ဍများ၌ မြန်ဆန်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဂူတင်ဘတ် သည် ပထမဉီးဆံုးသောသမ္မာကျမ်းစာ ကိုလည်း ပံုနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုသို့ပံုနှိပ် နိုင်ခြင်းမတိုင်မီက သမ္မာကျမ်းစာဆိုသည်မှာ အလွန်ပင်ပန်းစွာ လက်ရေးမူဖြင့် ကူးရေးရပြီး၊ ကျမ်းပညာရှင်များ အတွက် အချိန်တစ်နှစ်ကြာမျှ ကြာမြင့်သည်။

ထိုအချိန်မှစ၍ ရာစုနှစ်များစွာ ပံုနှိပ်လုပ်ငန်းသည် သင်နှင့် ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သော သူများအတွက် ကျမ်းစာကို ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုနိုင်ခွင့်ကို ရရှိစေခဲ့သည်။ ဖုန်းများ၊ ကွန်ပြူတာများတွင် ကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုနိုင်သည့်တိုင် ထိုတီထွင်မှု ကြောင့် ကျမ်းစာအုပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ကိုင်တွယ်အသံုးပြုနိုင်ခွင့်ရရှိသည်။ တစ်ချိန်က အလွယ်တကူမရရှိနိုင်သော ကျမ်းစာအုပ်တစ်အုပ်ရရှိရန် အလွန်တန်ဖိုး ကြီးမားစွာ အချိန်များစွာပေးရသော်လည်း ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အဆင်သင့် အလွယ်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်၏သမ္မာတရားသို့ တိုးဝင်ခွင့်ရခြင်းသည် အံ့ဖွယ်အခွင့်ထူး ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်း၌ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပေးအပ်ထားသည့် သွန်သင်ချက် များကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားအပ်ကြောင်း သုတ္တံဆရာက “ကိုယ်မျက်ဆန်ကဲ့သို့ စောင့်ရှောက်လျက်” (၇:၂)၊ ကိုယ်တော်၏ ပညာဉာဏ်စကားကို “နှလံုးအင်း စာရင်း၌ ရေးမှတ်” သင့်ကြောင်း (:၃) ဖော်ပြထားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို နားလည်အောင် ရှာဖွေလေ့လာလျက် ထိုပညာတရားအတိုင်း အသက်ရှင်သောအခါ ကျမ်းပညာရှင်များနည်းတူ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ သမ္မာတရားကို လက်ဖျားမှသည် နှလံုးသားဆီသို့ ဆွဲယူကာ သွားလေရာရာ၌ မိမိနှင့်အတူ ဆောင်ယူသွားနိုင်လေပြီ။ KIRSTEN HOLMBERG