အဏ္ဏဝါဇီဝပညာရှင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် တောင်ပစိဖိတ်၊ ကွတ်ကျွန်းစုများ အနီး၌ ရေကူးနေစဉ် ပေါင် ၅၀၀၀၀ ရှိ ဝေလငါးကြီးက ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီး သူ့ကို ၎င်း၏ရေယက်အောက် ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ သူ့အသက်ဆုံးပါပြီဟု သူ ထင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဖြည်းဖြည်းချင်း စက်ဝိုင်းပုံ ပတ်ချာလည်ရေကူးပြီးနောက် ဝေလငါးကြီးက သူ့ကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုအခါမှ ကျားငမန်းတစ်ကောင် ထိုဧရိယာမှထွက်သွားသည်ကို သူမြင်လိုက်သည်။ ဝေလငါးကြီးက သူ့ကို အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးခဲ့ခြင်းဟု ထိုအမျိုးသမီးယုံကြည်ခဲ့သည်။

အန္တရာယ်များလှသည့် ကမ္ဘာကြီးတွင် အခြားသူများကို ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့် ရန် ကျွန်ုပ်တို့စေစားခံရသည်။ သို့သော် “အခြားသူတစ်ဦးအတွက် တာဝန်ခံရန် ကျွန်ုပ်အပေါ် တကယ်ပဲ မျှော်လင့်ထားကြသလား” ဟု သင့်ကိုယ်သင်မေးမိမည်။ ကာဣန၏စကားနှင့်ပြောမည်ဆိုလျှင် “အကျွန်ုပ်သည် ညီကို စောင့်ရသောသူ ဖြစ်ပါသလော”ပေါ့(က ၄:၉)။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတစ်စောင်လုံးတွင် “ဟုတ်တယ်” ဟူသောအဖြေများ မြည်ဟီးနေပါသည်။ အာဒံသည် ဧဒင်ဥယျာဉ်ကို စောင့်ရှောက် ရသကဲ့သို့ ကာဣနသည် အာဗေလကို စောင့်ရှောက်ရန်ရှိပါသည်။ ဣသရေလ လူတို့သည် အားနည်းသူများ၊ လိုနေသူများကို စောင့်ရှောက်ရပါမည်။ သို့သော် သူတို့ လူများအပေါ်ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဆင်းရဲသားများကို ဖိနှိပ်ခဲ့ သည်။ ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူကို ကိုယ်နှင့်အမျှချစ်ရန် စေစားချက်ကို ဥပက္ခာပြု ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်(ဟေရှာ ၃:၁၄-၁၅)။

သို့သော် ကာဣနနှင့်အာဗေလဇာတ်လမ်းတွင် ဘုရားသခင်သည် ကာဣနကို နှင်ထုတ်ပြီးသည့်တိုင် သူ့ကို ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါသည် (က ၄:၁၅-၁၆)။ အာဗေလအတွက် ကာဣနပြုပေးရမည့်အမှုကို ဘုရားသခင်က ကာဣန အတွက် ပြုပေးခဲ့သည်။ ရှင်ယေရှုအားဖြင့် ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပြုပေး မည့် လှပတင့်တယ်သည့် ရှေ့ပြေးနိမိတ်ပင်ဖြစ်သည်။ ရှင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို သူ၏ဂရုပြုမှုအောက်တွင်ထားရှိပြီး သူပြုပေးသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့လည်း အခြားသူများအတွက် ပြုလုပ်ရန် အခွင့်အာဏာပေးပါသည်။ GLENN PACKIAM