လင်းမယ်နျူယယ်မရင်းဒါ က ဟမ်မေးလ်တန်တေးစု ကို ၂၀၁၅ ခုတွင် ရေးသား မသီဆိုမီအထိ အလက်ဇန်းဒါး ဟမ်မေးလ်တန် အကြောင်းကို အမေရိကန်နိုင်ငံသား အများစုတို့ မသိခဲ့ပါ။ ယခုတွင် ကလေးကအစ သူ့အကြောင်းကို အလွတ်နီးပါး သိရှိ
ကြသည်။ ကျောင်းကားပေါ်တွင်၊ စာသင်ခန်းတွင် ကလေးများ ထိုသီချင်းကို ဆိုကြသည်။ သူသည် ကလေးများ၏အသည်းကျော် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားပါသည်။

ဂီတအစွမ်းကို ဘုရားသခင်သိသည်။ ထို့ကြောင့် မောရှေအား “ယခုမှာ ဓမ္မသီချင်းကို ‌ရေးထားကြလော့။ ထိုသီချင်းကို ဣသရေလအမျိုးတစ်ဘက်၌ ငါ့အဖို့ သက်သေဖြစ်စေခြင်းငှာ သူတို့သည် နှုတ်ကျက်ရအောင် သင်စေကြလော့” (တရား ၃၁:၁၉)ဟု မိန့်ကြားခဲ့သည်။ မောရှေမရှိတော့သည့်နောက်ပိုင်း အချိန်ကြာသွားလျှင်၊ ဣသရေလလူတို့အား ကတိထားတော်မူသောပြည်သို့ ပို့ဆောင်ပြီးလျှင် သူတို့သည် အာခံလျက် အခြားသောဘုရားများကို ကိုးကွယ်လိမ့်မည်ကို ဘုရားရှင် သိနေသည်။ ထို့ကြောင့် “…ထိုသီချင်းသည် သူတို့တစ်ဘက်၌ သက်သေခံလိမ့်မည်။ သူတို့အမျိုးအနွယ်သည် နှုတ်ကျက် မမေ့မလျော့ရ” (:၂၁)ဟု မောရှေအား ဘုရားရှင် မိန့်တော်မူခဲ့သည်။

သီချင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့မေ့ခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိသီဆိုသည့်သီချင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ အမြော်အမြင်နှင့် ရွေးချယ်အပ်သည်။ အချို့သီချင်းများက ဆိုပျော်တေးများဖြစ်ပြီး ပြဿနာမရှိပါ။ သို့သော် သခင်ယေရှုကို ချီးမြှောက်ပြီး ယုံကြည်ခြင်းကို အားပေးတည်ဆောက်သောသီချင်းများက ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပိုအကျိုးရှိပါသည်။ အခွင့်အရေးကို ရွေးနှုတ်ပြီး အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ “ဝိညာဥ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလျက် … ဆာလံသီချင်းမှစသော ဓမ္မသီချင်းအမျိုးမျိုးတို့ကို အချင်းချင်းပြောဆိုဖတ်ရွတ်၍ …သခင်ဘုရား ရှေ့တော်၌ ကျူးဧ၍ သီချင်းဆိုကြ”ရန် ဖြစ်သည် (ဧ ၅:၁၅-၁၉)။

သီချင်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသား၏လားရာကို ပြသည်။ သခင်ယေရှု အကြောင်းစပ်ထားသလား။ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့နှင့် ကျူးဧသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ သီဆိုသောသီချင်းက မိမိယုံကြည်သည့်အရာကို လွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့် ပညာရှိစွာ ရွေးချယ်ပါ။ အသံလွှင့်၍ သီဆိုပါ။ MIKE WITTMER