ကိုယ်ဝန် ၂၃ ပတ် အချိန်၌ အလေးချိန် ၈.၆ အောင်စသာရှိသည့် ပေါင်မပြည့် သည့် ကလေးအဖြစ် ဘေဘီစေးဘီလေး မွေးဖွားလာသည်။ ဆရာဝန်များက စေးဘီလေး အသက်မရှင်နိုင်ဟုယူဆပြီး သူ့မိဘများအား သူတို့၏သမီးလေးနှင့် တစ်နာရီသာ အတူရှိနေနိုင်မည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ သို့သော် စေးဘီလေးက ဆက်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ သူ့ပုခက်ရှိ ပန်းရောင်ကတ်လေးက “သေးငယ်သော်လည်း အားကြီး၏ ”ဟု ကြွေးကြော်နေသည်။ ဆေးရုံ၌ ငါးလမျှ ကြာခဲ့ပြီးနောက် စေးဘီလေးသည် အံ့သြဖွယ် ကျန်းမာစွာနှင့် ၅ ပေါင်အရွယ် ကလေးငယ်လေးအဖြစ် အိမ်သို့ ပြန်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သူသည် ကမ္ဘာ့ အသေးငယ်ဆုံး အသက်ဆက်နိုင်သည့်ကလေးအဖြစ် ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ခဲ့သည်။

ဖြစ်နိုင်ချေမရှိသော်လည်း ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်ကြသည့် အကြောင်းအရာများ ကြားရသည်မှာ အားရဖွယ်ကောင်းသည်။ ကျမ်းစာ၌လည်း ဤသို့သော အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ပြောပြသည်။ သိုးကျောင်းသားဒါဝိဒ်က ဘုရားသခင်၏ နာမတော်ကို ရှုံ့ချပြီး ဣသရေလလူမျိုးကို ခြိမ်းခြောက်သည့် မောဘစစ်သည်တော် ဂေါလျတ်ကို တိုက်ခိုက်ရန် စာရင်းပေးခဲ့သည်။ ရှောလုဘုရင်က ဒါဝိဒ်ကိုကြည့်ပြီး မဖြစ်နိုင်ဟုမြင်ပြီး “သင်သည် ဖိလိတ္တိလူကို သွား၍မတိုက်နိုင်။ သင်သည် နုပျို သောသူဖြစ်၏။ ထိုသူသည် ပျိုသောအရွယ်မှစ၍ စစ်သူရဲဖြစ်ခဲ့ပြီ” ဟုဆိုသည် (၁ ရာ ၁၇:၃၃)။ စစ်မြေပြင်သို့ ဒါဝိဒ်ရောက်သော် ဂေါလျတ်က “ဒါဝိဒ်ကို မြင်သော အခါ မထီမဲ့မြင်ပြု၏။ အကြောင်းမူကား သူသည် နုပျိုသောသူ၊ ဆံပင်နီ၍ မျက်နှာလှသောသူဖြစ်၏”(:၄၂)။ သို့သော် ဒါဝိဒ်သည် စစ်မြေပြင်သို့ တစ်ဦးတည်း သွားခြင်းမဟုတ်။ “ဣသရေလဗိုလ်ခြေ တို့၏ဘုရားသခင်၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ အရှင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်”နှင့် သွားခြင်းဖြစ်၏ (:၄၅)။ အဆုံး၌ သေဆုံးသူ ဂေါလျတ်အထက်၌ အောင်နိုင်သူ ဒါဝိဒ်က မားမားမတ်မတ် ရပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ပြဿနာ မည်မျှကြီးမားနေပါလေစေ၊ ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ရှိသောအခါ ဘာကိုမျှကြောက်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ ဘုရားသခင်၏ခွန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့လည်း အစွမ်းကြီးပါ၏။ WINN COLLIER