ဂါနာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ ကျမ်းစာကျောင်းငယ်လေးသည် အထင်ကြီးစရာ မရှိပါ။ သွပ်မိုး၊ ဘိလပ်မြေအုတ်တိုင်ကျောင်းဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားလက်တစ်ဆုပ်စာမျှသာရှိသည်။ သည့်တိုင် ဘော့ဟေးစ် သည် ကျောင်းသားများအတွက် သူ့ဘဝကို ပုံအပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကို ခေါင်းဆောင်မှုတာဝန်များပေးအပ်ခဲ့ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ၎င်းတို့ တွန့်ဆုတ်သည့်ကြားမှပင် ဟောပြောရန်နှင့် သွန်သင်ရန် တိုက်တွန်းအားပေး ခဲ့သည်။ ဘော့ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်မှာ နှစ်များစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်လည်း နှိမ့်ကျသော ထိုကျောင်းလေးမှ ကျောင်းဆင်းသွားသည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအားဖြင့် အောင်မြင်သော အသင်းတော်များစွာ၊ စာသင်ကျောင်းများနှင့် ကျမ်းစာကျောင်း အသစ် နှစ်ကျောင်းတို့ ဂါနာနိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။

အာတဇေရဇ်မင်း(၄၆၅-၄၂၄ ဘီစီ)အုပ်စိုးစဉ်ကာလ ပရောဖက်ဧဇရသည် ဣသရေလအကြီးအကဲများကို စုဝေးလျက် ယေရုရှလင်သို့ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့တွင် လေဝိသားတစ်ယောက်ကိုမျှ မတွေ့(ဧဇ ၈:၁၅)။ ယဇ်ပရောဟိတ်များ အဖြစ်အစေခံမည့် လေဝိသားများကို သူလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် ခေါင်းဆောင်များအား “ငါတို့ဘုရားသခင့်အိမ်တော် အမှုစောင့်များကို ပေးစေခြင်း ငှာ” (:၁၇) မိန့်မှာရာ၊ သူတို့သည်လည်း အမှုစောင့်တို့ကိုခေါ်ခဲ့ပြီး (:၁၈-၂၀) ဧဇရ သည် ထိုသူတို့နှင့်အတူ အစာရှောင်ဆုတောင်းလျက် ဘုရားလမ်းပြမှုကိုရှာခဲ့သည်။

ဧဇရအမည်သည် “ကူညီသူ” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရပြီး ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ဦး၏နှလုံးသား၌ရှိသည့် အရည်အသွေးတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဧဇရ၏ဆုတောင်းလျက်ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် သူနှင့် သူ့နောက်လိုက်များသည် ယေရုရှလင်မြို့၌ ဝိညာဉ်ရေးရာနိုးကြားမှုကိုဖြစ်စေခဲ့သည် (အခန်းကြီး ၉၊၁၀)။ သူတို့လိုအပ်သည်မှာ အနည်းငယ်သောအားပေးမှုနှင့် အမြော်အမြင်ရှိသော လမ်းပြမှုပင်ဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်၏အသင်းတော် လည်ပတ်ပုံကလည်း ထိုနည်း၎င်းပင် ဖြစ်သည်။ ကောင်းသောဦးဆောင်သူများက ကျွန်ုပ်တို့ကို အားပေးပြီး တည်ဆောက်ပေး သည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့လည်း အခြားသူများကို ထိုနည်းအတိုင်း ပြုပေးရန် သင်ယူခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝသက်တမ်းထက်ကျော်လွန်စွာ ဤလွှမ်းမိုးမှုက သက်ရောက်ပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်အတွက် သစ္စာရှိစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်း သည် ထာဝရအထိ အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ TIM GUSTAFSON