ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် အကွက်အပြောက်ဒီဇိုင်းဖော်ထားသည့် အင်္ဂတေနံရံများ အပါအဝင် ထူးခြားသည့်သွင်ပြင်များရှိသည့် နှစ်၁၀၀ပြည့်လုနီးသော အိမ်ကြီးတွင် ကျွန်ုပ်၏မိသားစုနေထိုင်ကြသည်။ ဤနံရံများနှင့်ပတ်သက်ပြီး နံရံပေါ်ဓာတ်ပုံ ချိတ်ဆွဲပါက သစ်သားအခံပေါ် သံကိုအရင်ရိုက်ရန် (သို့) အင်္ဂတေချိတ်ကို အသုံးပြုရန် အိမ်ဆောက်သူက ကျွန်ုပ်ကို ဂရုစိုက်ရန်သတိပေးခဲ့သည်။ သို့မဟုတ် ပါက ကြမ်းပြင်ပေါ် ဓာတ်ပုံကျကွဲကာ နံရံမှာလည်း ကြည့်ရဆိုးသည့်အပေါက်ဟောင်းလောင်းဖြစ်သွားနိုင်ချေရှိသည်။

ကျမ်းစာထဲမှ မထင်ရှားလှသည့် ဧလျာကိမ် ဆိုသူကို ဖော်ပြရန် ပရောဖက် ဟေရှာယက နံရံ၌ရိုက်ထည့်ထားသည့်သံမှို ပုံဥပမာကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ မိမိတို့၏ ခွန်အားအစွမ်းကိုသာ ကြည့်တတ်သော အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားသည့် နန်းတော်အုပ် ရှေဗနနှင့် ဣသရေလလူမျိုးတို့ကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ (ဟေရှာ ၂၂:၁၅-၁၉) ဧလျာကိမ်သည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားယုံကြည်သည်။ ဟေဇကိမင်း၏ နန်းတော်အုပ်အဖြစ်သို့ ဧလျာကိမ်ရာထူးတိုးခံရမည့်အကြောင်း ပရောဖက်ပြုရင်း ဧလျာကိမ်ကို “မြဲသောအရပ်၌စွဲသောတံစို့ကဲ့သို့ သူ့ကိုငါစွဲစေမည်” (:၂၃) ဟု ဟေရှာယ ရေးသားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ သမ္မာတရားနှင့် ကျေးဇူးတရား၌ လုံခြုံစွာကျောက်ချထားခြင်းက ဧလျာကိမ်အား သူမိသားစုနှင့်သူ့လူမျိုးအတွက် အထောက်အမ ဖြစ်စေခဲ့သည် (:၂၂-၂၄)။

သို့သော် ဟေရှာယက မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှသည် မိတ်ဆွေများ (သို့) မိသားစုအတွက် အကောင်းဆုံးလုံခြုံမှု မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး တာဝန်မကျေပျက်ကွက်နိုင်ကြောင်း အလေးအနက်သတိပေးရင်း သူ၏ ပရောဖက်ပြုချက်ကို နိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘဝအသက်တာ၌တစ်ခုတည်းသော အပြည့်အဝ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည့် ကျောက်ဆူးမှာ သခင်ယေရှုဖြစ်သည် (ဆာလံ ၆၂:၅-၆၊ မဿဲ ၇:၂၄)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများကို ဂရုပြုပြီး သူတို့၏ဝန်ထုပ်များကို မျှဝေခံစားရင်း သူတို့အား ဘယ်ခါမှ မပျက်ကွက်သည့် သခင့်ထံပြညွှန်ကြပါစို့။ LISA M. SAMRA