ရဝမ်ဒါ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွင် သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်ကလေးများအား သတ်ခဲ့သူ မနာရှေ ကို ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့သည့်အကြောင်းကို ဘီတာ ပြန်လည်စဉ်းစားရင်း “ကျွန်မရဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်မှုဟာ သခင်ယေရှုပြုခဲ့တဲ့အမှု – အချိန်တိုင်းပြုမိတဲ့ မကောင်းမှုတစ်ခုစီတိုင်းအတွက် အပြစ်ဒဏ်ကို သခင်ခံယူခဲ့တဲ့အမှုကြောင့်သာ ဖြစ်တယ်၊ သခင်ဘုရား၏ကားတိုင်တော်သည် အောင်ခြင်းကို တွေ့ရှိနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောနေရာပဲ” ဟု သူမပြောခဲ့သည်။ မနာရှေ သည် ဘီတာထံသို့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှ တစ်ကြိမ်ထက်မက စာရေးတောင်းပန်ခဲ့သည်။ သူ့အား ခြောက်လန့်ခဲ့သည့် အိမ်မက်ဆိုးများကို ရေးသားဖော်ပြလျက် ဘီတာနှင့် ဘုရားသခင်ထံမှ ခွင့်လွှတ်မှုကို တောင်းခံခဲ့သည်။ အစ၌ ဘီတာခွင့်မလွှတ်နိုင်၊ ကရုဏာ မပွားနိုင်ခဲ့ပါ။ သူမ၏မိသားစုကို သတ်ခဲ့သူကို အလွန်မုန်းတီးခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူမ၏အတွေးများထဲသို့ သခင်ယေရှု ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်၏ မစမှုဖြင့် ၂ နှစ်အကြာတွင် ခွင့်လွှတ်နိုင်ခဲ့သည်။

နောင်တရသူကို ခွင့်လွှတ်ရန် တပည့်တော်များအား မိန့်ကြားခဲ့သည့် သခင် ယေရှု၏လမ်းစဉ်ကို ဘီတာ လိုက်လျှောက်ခဲ့သည်။ “တစ်နေ့ခြင်းတွင် ခုနစ်ကြိမ် မြောက်အောင် သင့်ကိုပြစ်မှား၍ ခုနစ်ကြိမ်မြောက်အောင် သင့်ထံသို့ လှည့်၍ နောင်တရပါ၏ဟုဆိုလျှင် သူ၏အပြစ်ကိုလွှတ်လော့ဟု မိန့်တော်မူ၏” (လု ၁၇:၄)။သို့သော် “ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကို တိုးပွားစေတော်မူပါ”(:၅) ဟု တပည့်တော်များ၏ တုံ့ပြန်မှုကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ခွင့်လွှတ်နိုင်မှုသည် လွန်စွာခက်ခဲကြောင်းသိနိုင်သည်။

ဘီတာ သည် သူမ၏ခွင့်မလွှတ်နိုင်ခြင်းအတွက် ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ရုန်းကန်ခဲ့ရင်း သူမ၏ယုံကြည်ခြင်း အားကြီးလာသည်။ သူမကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့ လည်းခွင့်မလွှတ်နိုင်မှုနှင့်ရုန်းကန်နေရလျှင် ခွင့်လွှတ်နိုင်အောင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှတစ်ဆင့် ဘုရားသခင်ထံ တောင်းလျှောက်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်း တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ခွင့်လွှတ်နိုင် ရန် ကူညီမစပေးပါမည်။ AMY BOUCHER PYE