သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ပါသ်မြို့၌ ရှာလုမ်ဂေဟာ ဟုခေါ်သော မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ အကူအညီရယူနိုင်သည့်နေရာတစ်ခုရှိသည်။ ရှာလုမ် ဂေဟာ၌ သူတို့ကို ဘုရားသခင်၏ ငြိမ်သက်ခြင်း ‘ရှာလုမ်’ (‘ငြိမ်းချမ်းရေး’ ဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိသည့် ဟေဗြဲစကားလုံး)နှင့် မိတ်ဆက်ပေးမည့် ဂရုပြုစောင်မသည့်ဝန်ထမ်းနှင့် တွေ့ဆုံ ကြသည်။ မူးယစ်ဆေး၊ အရက်၊ လောင်းကစားနှင့် အခြားသော မိမိကိုယ်ကို ဖျက်ဆီးသည့် အကျင့်စသည့် စွဲလန်းမှုဝန်အောက်၌ ပျက်စီးနေသောဘဝများသည် ဘုရားရှင်၏ မေတ္တာတော်အားဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲကုန်သည်။

ဤပြောင်းလဲမှု၏အဓိကဗဟိုချက်မှာ ကားတိုင်၏သတင်းစကားဖြစ်သည်။ ရှာလုမ်ဂေဟာရှိ ဘဝပျက်ခဲ့သူများသည် ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝများလည်း တစ်ဖန် ရှင်သန်လာမှုကို တွေ့ရှိနိုင်ကြသည်။ ခရစ်တော်၌ စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့် အနာငြိမ်းခြင်းကို ရရှိပါသည်။

ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ပဋိပက္ခ မရှိခြင်းမျှသာ မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်၏ စုံလင်ခြင်းတည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤငြိမ်သက်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလိုအပ် ပြီး ၎င်းကို ခရစ်တော်နှင့် သူ၏ဝိညာဉ်တော်၌သာ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ရှင်ပေါလုက ဂလာတိလူများအား ဝိညာဉ်တော်၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းအမှုကို ထောက်ပြခဲ့၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် လှုပ်ရှား သောအခါ ချစ်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်းနှင့် အခြားသော ဝိညာဉ်ပကတိ သဘောများကို ထွက်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သည် (ဂလာ ၅:၂၂-၂၃)။ ဝိညာဉ်တော်သည်အရေးပါသည့်စစ်မှန်တည်မြဲသည့်ငြိမ်သက်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ ဘုရားသခင်၏ရှာလုမ်၌ အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရန် ဝိညာဉ်တော်က မစပေးသည့်အတွက် မိမိ၏လိုအပ်ချက်နှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ကောင်းကင်ဘုံရှင် အဘထံသို့ ဆောင်ယူသွားရန် ကျွန်ုပ်တို့သင်ယူရပါသည်။ ရလဒ်အနေနှင့် “အဘယ်သူမျှ ကြံ၍မမီနိုင်သော ဘုရားသခင်၏ ငြိမ်သက်ခြင်းသည် ယေရှုခရစ် အားဖြင့် (ကျွန်ုပ်တို့၏) စိတ်နှလုံးတို့ကို စောင့်မလိမ့်မည်” (ဖိ ၄:၇)။
ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်၌ စစ်မှန်သည့်ရှာလုမ်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးမှ ခံစားတွေ့ကြုံရပါသည်။