ဆမ်သည်ဘာအမှားမျှမလုပ်ခဲ့သော်လည်း ကားထုတ်လုပ်တပ်ဆင်သည့်အလုပ်မှ အလုပ်ပြုတ်ခဲ့သည်။ အခြားဌာန၏ပေါ့ဆမှုကြောင့် သူတို့တပ်ဆင်သည့်ကားများ၌ ပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်။ ယာဥ်တိုက်မှုသတင်းများစွာကြောင့် သတိပြုမိသည့် ဝယ်ယူ သူများသည် သူတို့ကုမ္ပဏီထုတ် ကားကို မဝယ်ကြတော့ပါ။ ဆမ်သည် ကုမ္ပဏီမှ လုပ်သားလျော့ချမှုထဲ ပါခဲ့ပြီး ချေးငွေအတွက် သူအာမခံထားသောပစ္စည်းများ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် တရားမျှတမှု မရှိပါ။ ဘယ်တော့မှရှိလာမည်မဟုတ်ပါ။

လောကသို့ ပထမဦးဆုံးသောအပြစ်ဝင်ရောက်ပြီးနောက် ချက်ချင်းဆိုသလို သမိုင်း၏ပထမဦးဆုံးသော အာမခံပျက်စီးသွားခဲ့သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝသည် သူတို့ အဝတ်အချည်းစည်းနှင့် ရှက်ရွံ့ခဲ့ရသောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကရုဏာ အပြည့်ဖြင့် လူလင်မယားဖို့ သားရေဖြင့် ဝတ်လုံကို လုပ်၍ ဝတ်ခြုံ စေတော်မူခဲ့သည် (က ၃:၂၁)။ တွေးကြည့်ယုံနှင့်ပင် နာကျင်ရသည်။ ဧဒင်ဥယျာဥ်ထဲတွင် ဘေးကင်း လုံခြုံခဲ့သော တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင် (သို့) အများအပြားသည် ယခုအခါ သတ်ဖြတ် ခံရပြီး အရေဆုတ်ခံရလေပြီ။

နောက်ထပ်ဖြစ်သောအရာများစွာ ရှိသေးသည်။ ဘုရားရှင်သည် ဣသရေလ လူမျိုးများကို “နေ့တိုင်းအစဥ် ထာဝရဘုရားအား မီးရှို့ရာယဇ်ဘို့ အပြစ်မပါ၊ အခါမလည်သော သိုးသူငယ်တစ်ကောင်ကို နံနက်အချိန်၌ ပူဇော်ရမည်” (ယေဇ ၄၆:၁၃) ဟုမိန့်မှာသည်။ ‘နေ့တိုင်းအစဥ်’ ဖြစ်ပါသည်။ လူသားများ၏အပြစ်ကြောင့် တိရစ္ဆာန်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အသက်မည်မျှကို ယဇ်ပူဇော်ခဲ့ရပါသနည်း။

အပြစ်များကိုဆေးကြောရန် ဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ် ယေရှု ကြွဆင်းလာ ချိန်ထိတိုင် တိရစ္ဆာန်များကိုသတ်ပြီး ယဇ်ပူဇော်ရန် လိုအပ်ခဲ့သည် (ယော ၁:၂၉)။ ၎င်းကို “အာမခံအလျော်ပေးခြင်း” ဟုခေါ်ရပေမည်။ အာဒံ၏အပြစ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သေခြင်းသို့ရောက်ရသလို နောက်ဆုံးအာဒံဖြစ်သော သခင်ယေရှု၏နာခံခြင်း ကြောင့် သူ့ကို ယုံကြည်သူတိုင်း ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ပြန်ရောက်ရသည် (ရော ၅:၁၇-၁၉)။ အာမခံအလျော်ပေးခြင်းသည် တရားမျှတမှု မရှိ။ သခင်ယေရှု၏ အသက်ကို စတေးခဲ့ရပြီး ကျွန်ုပ်တို့က အခမဲ့ရရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သခင်ယေရှုထံ တိုးဝင်ကာ ကမ်းလှမ်းသော ကယ်တင်ခြင်းကိုရယူပါ။ သခင်ဘုရား ၏ ဖြောင့်မတ်သောအသက်က သင့်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။