ကျွန်မကလေးများ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်သောအခါ သူတို့ထံသို့ ကျွန်မစာရေးခဲ့သည်။ စာတစ်စောင်တွင် ကျွန်မဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၌ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိ၊ သေချာမှုမရှိသည့် ခံစားချက်ကို သတိရပြီး ခရစ်တော်၌ မိမိ၏ဖြစ်တည်မှုအကြောင်းကို ပြောခဲ့သည်။ ကျွန်မသည် ဘုရားသခင်ချစ်သော သူ၏သားသမီးဖြစ်ကြောင်း သင်ယူသိရှိခဲ့ပြီး၊ “မိမိကိုယ်ကို သိခြင်းသည် မိမိကို မည်သူပိုင်ကြောင်း သိလာခြင်းပဲ”ဟု ကျွန်မရေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိကိုဖန်ဆင်းပြီး သူ့နောက်လိုက်ရန် ကျွန်မတို့ကတိပြုခဲ့ခြင်းကို နားလည်လာသည့်အခါ ကိုယ်တော်ဖန်ဆင်းထားသည့် မိမိ၏ဖြစ်တည်မှုအတိုင်း ငြိမ်ဝပ်စွာ ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်မတို့ သူနှင့်တူလာရန် နေ့ရက်တိုင်း ပြောင်းလဲပေးနေကြောင်းကိုလည်း ကျွန်မတို့သိသည်။

ဘုရားသခင်၏သားသမီးအဖြစ် ကျွန်မတို့၏ဖြစ်တည်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ နှုတ်ကပတ်တော်မှဖော်ပြသော အခြေခံကျမ်းပိုဒ်မှာ တရားဟောရာကျမ်း ၃၃:၁၂ ဖြစ်သည်။ ကတိထားတော်မူသောပြည်သို့ဝင်ရန် ဘုရားသခင်၏လူမျိုးတော်တို့ ပြင်ဆင်ချိန်၊ မောရှေမသေဆုံးမီတွင် “ထာဝရဘုရားချစ်တော်မူသောသူသည် အထံတော်အပါးတွင် လုံခြုံစွာ နေရလိမ့်မည်။ သူ့ကို အစဥ်အမြဲဖုံးလွှမ်း၍ သူ၏ပခုံးကြားမှာ နေရာချတော်မူလိမ့်မည်”ဟု ဗင်္ယာမိန်အမျိုးကို ကောင်းချီးပေးခဲ့ သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ချစ်မြတ်နိုးသောသူများဖြစ်ပြီး၊ သူ၏သားသမီးများ ဟူသည့် ဖြစ်တည်မှု၌ လုံခြုံစွာခိုနားဖို့ သတိရရန်ကိုယ်တော်အလိုရှိသည်။

ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအဖြစ် မိမိ၏ဖြစ်တည်မှုကိုသိခြင်းသည် ဆယ်ကျော်သက်များ၊ သက်လတ်ပိုင်းများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ မည်သည့် အရွယ်မဆို လူတိုင်းအတွက် တန်းတူအရေးကြီးပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်မတို့ကို ဖန်ဆင်းပြီး စောင့်ကြည့်နေကြောင်းကို သိနားလည်လာသောအခါ ချစ်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် လုံခြုံမှုကို ကျွန်မတို့ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။