ကျွန်တော့်အမေရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်တွင် အင်တာနက် ဘလော့ စရေးရန် ကျွန်တော်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသက်ရှင်နေရသည့် မိနစ်များကို ထူးခြားသော ဘဝအခိုက်အတန့်ဖြစ်စေရန် လူတို့ကို နိုးဆော်သောစာများကို ကျွန်တော်ရေးချင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘလော့ရေးနည်း အခြေခံလမ်းညွှန်ကို လေ့လာခဲ့သည်။ မည်သည့်နည်းလမ်းများ သုံးရမည်၊ မည်သို့ ခေါင်းစဥ်ရွေးချယ်ရမည်၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်စာများ မည်သို့ရေးရမည်ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် တွင် ကျွန်တော်၏ပထမဆုံးဘလော့ စတင်မွေးဖွားခဲ့သည်။

ရှင်ပေါလုသည် ထာဝရအသက်ကို မည်သို့လက်ခံရရှိနိုင်ကြောင်း “အခြေခံ လမ်းညွှန်”ကို ရေးသားခဲ့သည်။ ရောမသြဝါဒစာ ၆:၁၆-၁၈ တွင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သူ (အပြစ်သားများ)အဖြစ် မွေးဖွားခဲ့ခြင်းနှင့် သခင်ယေရှု ကျွန်ုပ်တို့ကို အပြစ်မှရွေးနုတ်ကယ်တင်သည့် သမ္မာတရားကို နှိုင်းယှဥ်ဖော်ပြ သည် (:၁၈)။ ထို့နောက် အပြစ်၏ကျေးကျွန်နှင့် ဘုရားသခင်နှင့် သခင်၏အသက်ရှင်ခြင်းတရား၏ကျွန်ဖြစ်ရခြင်း၏ ကွဲပြားမှုကို ဖော်ပြသည် (:၁၉-၂၀)။ “အပြစ်တရား၏အခကား သေခြင်း”၊ “ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသော ဆုကျေးဇူးတော်ကား ထာဝရအသက်” ဟုလည်း ဆက်လက်ဖော်ပြသည် (:၂၃)။ သေခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့် ထာဝရကာလပတ်လုံး ကွေကွင်းဝေးကွာရခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ခရစ်တော်ကိုငြင်းပယ်သောအခါ ရင်ဆိုင်ရမည့်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရလဒ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် အသက်တာသစ်ကို သခင်ယေရှုအားဖြင့် လက်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းအသက်တာသစ်သည် ဤလောကတွင် အစပြုကာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် သခင်နှင့် ထာဝရရှိနေမည့်အသက် ဖြစ်သည်။

ရှင်ပေါလု၏ထာဝရအသက်သို့ အခြေခံလမ်းညွှန်တွင် သေခြင်းသို့ဉီးတည်သည့် အပြစ်ကို ရွေးမလား၊ ထာဝရအသက်ဆီသို့ ဦးတည်နေသော သခင်ယေရှု၏ ကျေးဇူးတော်ကိုရွေးမလား ဟူသည့် ရွေးချယ်စရာနှစ်ခု ပေးထားပါသည်။ ဘုရားရှင်ပေးနေသည့် အသက်လက်ဆောင်ကို သင်လက်ခံရရှိနိုင်ပါစေ။ အကယ်၍ ခရစ်တော်ကို သင်လက်ခံပြီးဖြစ်ပါက အခြားသူများအား ဤလက်ဆောင်အကြောင်း သတင်းစကားကို သင် ယနေ့ ဝေမျှနိုင်ပါစေ။