နောက်ဆုံးတွင် ဘုရားကျောင်းသို့သွားရန် အခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ ဘုရားကျောင်းအတွင်း မြေအောက်ခန်းအောက်ဆုံးရှိ ဂူသေးသေးလေးထိ သူမ ရောက်သွားသည်။ နေရာကျဥ်းကျဥ်းလေး၌ ဖယောင်းတိုင်အပြည့်ရှိနေပြီး ချိတ်ဆွဲထားသည့်မီးအိမ်လေး ကြောင့် ကြမ်းပြင်ထောင့်လေးလင်းနေသည်။ ထိုနေရာတွင် အချွန်အတက် ၁၄ ခုပါရှိသည့် ငွေရောင်ကြယ်ကြီးက နေရာယူထားသည်။ သမိုင်းအရ ခရစ်တော် ဖွားမြင်ခဲ့သည့်နေရာဟု ယူဆထားသည့်ဗက်လင်မြို့ရှိ ဖွားမြင်ခြင်းနိပတ်တော်ကို ခင်းကျင်းပြထားသည့်ဂူသို့ သူမ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သိုသော် ဘုရားသခင်သည် ထိုနေရာထက် ကြီးမြတ်ကြောင်း သိရှိသောကြောင့် စာရေးဆရာမ Annie Dillard (အယ်နီဒီလတ်)သည် ထိုနေရာကို အထင်မကြီးမိပါ။

သို့သော် ထိုနေရာမျိုးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းဇာတ်လမ်း၌ ကြီးမား သော ထူးခြားသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ သခင်ယေရှုနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ ရေတွင်းအနီးစကားပြောသည့်အဖြစ်အပျက်တွင် အခြားနေရာတစ်ခုကို ဖော်ပြ ထားသည်။ ထိုအမျိုးသမီး၏ဘိုးဘေးများ ကိုးကွယ်မှုပြုလေ့ရှိသည့်တောင်မှာ (ယော ၄:၂၀) ဂေရဇိမ်တောင်ကိုရည်ညွှန်းပါသည် (တရား ၁၁:၂၉)။ ယေရုရှလင် ၌ ကိုးကွယ်မှုသာ စစ်မှန်သောကိုးကွယ်မှုဖြစ်သည် ဟုဆိုသည့် ယုဒလူတို့နှင့် ကွဲပြားစွာ ရှမာရိလူတို့အတွက် ဂေရဇိမ်တောင်သည် အထွတ်အမြတ်နေရာဖြစ်သည် (ယော ၄:၂၀)။ သို့သော် ရှင်ယေရှုက နေရာနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုးကွယ်ရမည့်အချိန် ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့သည်။ “ကိုးကွယ်သောသူမှန်သမျှတို့သည် ခမည်းတော်ကို နံဝိညာဥ်နှင့်လည်းကောင်း၊ သစ္စာတရားနှင့်လည်းကောင်း ကိုးကွယ်ရ”မည် (:၂၃)။ ထိုအမျိုးသမီးသည် မေရှိယကို ယုံကြည်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သော်လည်း မေရှိယနှင့်စကားပြောနေရကြောင်းကို သူမသိ။ “ယေရှုကလည်း သင်နှင့်စကားပြောသောငါသည် မေရှိပင်ဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏” (:၂၆)။

ဘုရားသခင်အား တောင် (သို့) နေရာတစ်ခုခု၌ ဘောင်ခတ်ထား၍မရပါ။ ကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ နေရာတိုင်း၌ရှိတော်မူ၏။ ကိုယ်တော်၏ပလ္လင် သို့တိုးဝင်လျက် “အဘဘုရား” ဟု ရဲရဲဝံ့ဝံ့ခေါ်ခြင်းက နေ့ရက်စဥ်တိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ ၏စစ်မှန်သောကိုးကွယ်မှုဖြစ်ပြီး ကိုယ်တော်သည် တည်ရှိတော်မူ၏။