ခါးလ် သည် ကင်ဆာရောဂါကိုတွန်းလှန်နေရပြီး အဆုတ်အစားထိုးကုသရမည် ဖြစ်သည်။ အဆုတ်သစ်ပေးရန် ဘုရားရှင်ထံဆုတောင်းပြီးနောက် ထိုသို့ ဆုတောင်းရခြင်းကို သူကသိကအောင့် ခံစားခဲ့ရသည်။ “ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ အခြားတစ်ယောက်က သေပေးရမှာဖြစ်လို့” ထိုသို့ဆုတောင်းရခြင်းက ထူးဆန်းကြောင်း သူဝန်ခံခဲ့သည်။

အကြပ်ရိုက်နေသည့် ခါးလ် ၏အဖြစ်က အသက်ကိုပေးရန် သေခြင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည့် သမ္မာကျမ်းစာ၏အခြေခံသမ္မာတရားကို မီးမောင်းထိုးပြနေသည်။ ၎င်းကို ထွက်မြောက်ရာကျမ်းတွင် တွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်အဖြစ် မွေးဖွားခဲ့သည့် ဣသရေလလူမျိုးများသည် အဲဂုတ္တု၏ဖိနှိပ်မှုအောက်တွင် ပင်ပန်းဆင်းရဲခဲ့ရသည်။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် မထုတ်‌ဆောင်မချင်း သူတို့ကို ဖာရောမင်း မလွှတ်ပေးခဲ့ပါ။ အခါမလည်သောသိုးကို သတ်ပြီးအသွေးကို သူတို့၏အိမ်တံခါးဘောင်၌ မသုတ် လိမ်းထားပါက ထိုမိသားစု၏သားဦးတိုင်း သေဆုံးမည် ဖြစ်သည် (ထွ ၁၂:၅-၇)။

ယနေ့ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် အပြစ်၏ချည်နှောင်မှုဖြင့် မွေးဖွားလာသည်။အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သော ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အသွေးသွန်း စတေးပြီး ကိုယ်တော်တိုင် မရွေးနုတ်မချင်း စာတန်သည် သူ၏ ချုပ်နှောင်မှုမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို လွှတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။

သခင်ယေရှုသည် သူနှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ရန် ကျွန်ပ်တို့ကို ခေါ်နေသည်။ “ငါသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံပြီ။ သို့သော်လည်း အသက်ရှင်သေး၏။ ထိုသို့ဆိုသော် ငါသည် ကိုယ်တိုင်မရှင်၊ ခရစ်တော်သည် ငါ၌ ရှင်တော်မူ၏” (ဂလာ ၂:၂၀)ဟု ရှင်ပေါလုကြွေးကြော်သည်။ ဘုရားရှင်၏အပြစ်မဲ့သိုးသူငယ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်လက်ခံလျှင် အသက်သစ်သို့ သခင်နှင့်အတူ ထမြောက်မည့်အကြောင်း နေ့စဥ်သခင်နှင့်အတူ အပြစ်တရား၌ အသေဖြစ်ရန် အပ်နှံခြင်းဖြစ်သည် (ရော ၆:၄-၅)။ အပြစ်‌သွေးဆောင်မှုကို ငြင်းပယ်ပြီး ခရစ်တော်၏ လွတ်မြောက်ခြင်းကို လက်ခံချိန်တိုင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ခြင်းကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုနှင့်အတူသေခြင်းထက် ဘယ်တုန်းကမှ ကျွန်ုပ်တို့ ရှင်သန်မနိုးကြားခဲ့ပါ။