လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များစွာက Joni Mitchell (ဂျိုနီ မစ်ချယ်)သည် နတ်ဆိုးနှင့် “အပေးအယူ”လုပ်ပြီး ပိတ်မိနေသည့် လူသားမျိုးနွယ်ကို တွေ့ရှိသည့်အကြောင်း ‘Woodstock’ (ဝူ့စတော့မြို့)ဟူသည့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးစပ်ခဲ့သည်။ နားဆင်သူ များအား ရိုးရှင်းပြီး သာ၍ငြိမ်းချမ်းသော ဖြစ်တည်မှုကို ရှာဖွေရန်တိုက်တွန်းလျက် “ဥယျာဉ်တော်”သို့ ပြန်သွားခြင်းအကြောင်းကို သီဆိုခဲ့သည်။ ဘဝရည်ရွယ်ချက်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ကို တောင့်တနေသည့် မျိုးဆက်ကို သူရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်သည်။

မစ်ချယ်ရည်ညွှန်းသော “ဥယျာဉ်”သည် ဧဒင်ဥယျာဉ်ဖြစ်သည်။ ဧဒင်သည် အစအဦးတွင် ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့ အတွက်ဖန်ဆင်းထားသည့် သုခဘုံဖြစ်သည်။ အာဒံနှင့်ဧ၀တို့ စာတန်နှင့် အပေးအယူ မလုပ်မီအထိ ဥယျာဉ်ထဲတွင် ဘုရားသခင်နှင့် အချိန်မှန် တွေ့ဆုံခဲ့သည်(က ၃:၆-၇)။ စာတန်နှင့် အပေးအယူပြုပြီးနောက် တွင်မူ အခြေအနေက ကွဲပြားခဲ့သည်။ “နေအေးသောအချိန်တွင် ထိုဥယျာဉ်၌ ထာ၀ရအရှင် ဘုရားသခင် ကြွတော်မူသောအသံကို လူလင်မယားတို့သည် ကြားလျှင် အထံတော်မှ လွတ်ခြင်းငှာ ဥယျာဉ်အပင်တို့တွင် ပုန်းကွယ်လျက်နေကြ၏” (:၈)။

သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့သည်ကို ဘုရားသခင်မေးသောအခါ အာဒံနှင့်ဧဝသည် အပြန်အလှန် အပြစ်ဖို့ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ငြင်းဆိုသော်လည်း ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို ပစ်မထားခဲ့ပါ။ ဘုရားသခင်သည် “လူလင်မယားဖို့ သားရေဖြင့် ဝတ်လုံကိုလုပ်၍ ဝတ်ခြုံစေတော်မူ၏” (:၂၁)။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ဖုံးလွှမ်းရန် သခင်ယေရှု အသေခံ‌ပေးခြင်းကို အရိပ်မြွက်ပြသည့် ပေးဆပ်မှုဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်သည် ဧဒင်သို့ ပြန်နိုင်မည့်လမ်း ကျွန်ုပ်တို့ကို မပေးခဲ့ပါ။ ဘုရားနှင့်ဆက်ဆံရေးကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနိုင်မည့် ရှေ့ဆက်လမ်းကိုသာ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ဥယျာဉ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့ မပြန်နိုင်ပါ။ သို့သော် ဥယျာဉ်၏အရှင် ဘုရားသခင်ထံသို့ ကျွန်ုပ်တို့ပြန်သွားနိုင်ပါသည်။