ရထားတွဲအား လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ရောက်ရှိအောင် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို Jack (ဂျက်) သိသည်။ (၉) နှစ်တာအတွင်း တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရှိ Uitenhage (အီတင်ဟိတ်) ဘူတာအနီးသို့ ချဥ်းကပ်လာသော ရထားတွဲများ၏ ခရာမှုတ်သံကြားတိုင်း သူတို့ဦးတည်သွားလိုသော လမ်းကြောင်းသို့ရောက်အောင် တစ်ခါမျှ အမှားအယွင်းမရှိဘဲ ရထားလမ်းကြောင်းကို ရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။

ဂျက် သည် Chacma Baboon (ချက်ခမာဘာဘွန်း) မျောက်တစ်ကောင်လည်းဖြစ်သည်။ သူ့ကို ရထားလမ်း အချက်ပြလုပ်သား James Wide (ဂျိမ်းစ်ဝိုက်)က ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးပြီး သူကလည်း ဂျိမ်းစ်ကို ပြန်ပြုစုသည်။ ဂျိမ်းစ်သည် ရွေ့လျားနေသောရထားတွဲကြား ခြေချော်ကျ၍ ခြေနှစ်ဘက်လုံး ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သူ့အိမ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ဂျက်အား လေ့ကျင့်ပေးထားပြီး မကြာမီတွင် ဂျက်သည် ဂျိမ်းစ်၏အလုပ်ဖြစ်သည့် ချဉ်းကပ်လာသောရထားများအား လမ်းကြောင်း ပြောင်းပေးရန် လီဗာတံဆွဲသည့်အလုပ်ကိုပါ ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။

လူတစ်ဦးကို အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ကူညီပေးခဲ့သည့် အခြား တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကို ကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဗာလမ်၏မြည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဗာလမ်သည် အခြားတစ်ပါးသောဘုရားကို ကိုးကွယ်သည့် ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်ပြီး၊ ဣသရေလလူမျိုးတို့အား ဖျက်ဆီးရန်ကြံရွယ်သည့် ဘုရင်ထံ၌ အစေခံခစားသူဖြစ်သည်။ ထိုဘုရင်ကို အကူအညီပေးရန်သွားသည့်ခရီးစဉ်တွင် ဗာလမ်သည် မြည်းကို စီးသွားစဉ် “ထာဝရဘုရားသည် မြည်း၏နှုတ်ကိုဖွင့်တော်မူ”ပြီး ဗာလမ်အား စကားပြောလေသည် (တော ၂၂:၂၈)။ မြည်းပြောသောစကားသည် ဗာလမ်၏မျက်စိကိုဖွင့်ရန် ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်မှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး (:၃၁)၊ ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အန္တရာယ်ကို သတိပေးလျက်၊ ကိုယ်တော်၏လူမျိူးတော်ကို မထိခိုက်ရန် သူ့အား တားဆီးခြင်းဖြစ်သည်။

ရထားလမ်း အချက်ပြ ဘာဘွန်းမျောက်လား။ စကားပြောသောမြည်းလား။ ကောင်းသောအမှုအတွက် ဘုရားရှင်သည် ထိုတိရစ္ဆာန်များကိုပင် အံ့ဘွယ်အသုံးချ နိုင်ခဲ့လျှင် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်ကို အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း အဘယ်သို့ ယုံမှားသံသယရှိရမည်နည်း။ ကိုယ်တော်ကို မျှော်ကြည့်လျက် သူ၏ခွန်အားကို ရှာဖွေပါ။ မိမိလုပ်နိုင်မည်ဟု ထင်ထားသည်ထက်ပို၍ပင် ပြီးမြောက်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။