စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Jennifer Benson Schuldt

ဂ်ဲန္နီဖာ ဘင္ဆန္ ႐ႈ႕ဒ္

ဂ်ဲန္နီဖာ ဘင္ဆန္ ႐ႈ႕ဒ္ သည္ Our Daily Bread အတြက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မွစ၍ စာမူမ်ားေရးသားေပးသည္။ Our Daily Journey အတြက္လည္း စာမူမ်ား ေရးသားေပးၿပီး ၀က္ဆိုက္၌ တင္ေပးသည္။ ဆရာမႏွင့္ ခင္ပြန္း ေဘာ့၊ သားသမီး ႏွစ္ဦးတို႔ႏွင့္ အတူ ခ်ီကာဂို ဆင္ေျခဖံုးေဒသ၌ ေနထိုင္ၾကပါသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ဂ်ဲန္နီဖာ ဘင္ဆန္ ႐ႈ႕ဒ္

ဘုရား႐ွင္ႏွင္႔ အစစ္အမွန္ျဖစ္ျခင္း

ေခါင္းငံု႔၊ မ်က္လံုးမွိတ္လ်က္ လက္အုပ္ခ်ီကာ ကၽြန္မစတင္ဆုေတာင္းသည္။ ‘‘အိုအဘ၊ ယေန႔ သမီးသည္ အဘဘုရားသခင္၏သားသမီးအျဖစ္ အထံေတာ္သို႔ တိုး၀င္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏တန္ခိုးေတာ္ႏွင္႔ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို သိမွတ္၀န္ခံပါ၏”။ ႐ုတ္တရက္ ကၽြန္မမ်က္လံုးမ်ားပြင္႔လ်က္ ကၽြန္မသားေလးသည္ မနက္ျဖန္ သူ၏သမိုင္းဘာသာ ပေရာဂ်က္ကို အၿပီးတင္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိရလိုက္သည္။ ေက်ာင္းဆင္းလွ်င္ ဘက္စကက္ေဘာ ကစားမည္ကို ေတြးမိေသာအခါ ေက်ာင္းစာမၿပီးမခ်င္း ညသန္းေခါင္ယံထိ မအိပ္ဘဲ စာလုပ္ပါေစ ဟု ေတြးမိသည္။ တစ္ဖန္ ထိုသို႔ အိပ္ေရးပ်က္ၿပီး ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ကာ ခံႏိုင္ရည္ က်ၿပီး အဖ်ားဝင္မည္ကို ကၽြန္မ စိုးရိမ္ပူပန္မိေတာ့သည္။

ဆရာႀကီး C. S. Lewis ၏ The Screwtape Letters စာအုပ္၌ ဆုေတာင္းျခင္းကို အေႏွာင္႔အယွက္ ျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ သူက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေတြးမ်ားမ်ားျပန္႔လြင့္ေသာအခါ မူလဆုေတာင္းခ်က္ကို…

အေရးႀကီးသည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ

စီစဥ္ထားသည့္ မဂၤလာပြဲ မက်င္းပမီ တစ္ပတ္အလိုတြင္ စာရာ၏ ေစ႔စပ္ေၾကာင္းလမ္းမႈ အဆံုးသတ္သြားသည္္။ ဝမ္းနည္းပူေဆြးေနမည့္အစား သူမ၏မဂၤလာဧည့္ခံပြဲအတြက္ မွာထားသည့္ အစားအစာမ်ား အလဟသမျဖစ္ေအာင္ သူမ၏မဂၤလာပြဲအစား အျခား အစီအစဥ္ေျပာင္းပစ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ဖိတ္ၾကားမည့္ဧည့္သည္စာရင္းကို အသစ္ျပင္လ်က္ သူ႔ၿမိဳ႕႐ွိ အိမ္ယာမဲ႔သူမ်ားကို ေခၚဖိတ္ ေကၽြးေမြးခဲ႔သည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ဤသို႔ခ်ည္ေႏွာင္မႈမဲ့သည့္ ၾကင္နာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖာရိ႐ွဲတစ္ဦးအား ‘‘သင္သည္ ပြဲခံေသာအခါ ဆင္းရဲေသာသူ၊ အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ေသာသူ၊ ေျခမစြမ္းေသာသူ၊ မ်က္စိကန္းေသာသူမ်ားကို ေခၚဖိတ္ ေလာ့’’ (လု ၁၄း၁၃)ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ဤသို႔ျပဳျခင္း အားျဖင္႔ ဘုရားသခင္ထံမွ ေကာင္းခ်ီမဂၤလာမ်ား ရႏိုင္ ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤလူမ်ားသည္ ေက်းဇူးျပန္မဆပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အလွဴအတန္းမလုပ္ႏိုင္သူ၊ လူေတာမတိုးသူ၊ လူမ်ားႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနသူ စသည္တို႔ကို ကူညီသင္႔ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ႔သည္။

ဖာရိ႐ွဲတစ္ဦး၏အိမ္၌ ညစာစားေနခ်ိန္တြင္ ေျပာလိုက္သည့္ သခင္ေယ႐ႈ၏ စကားကို…

ဘုရားသခင္သည္ မည္သို႔ေသာဘုရားနည္း

အထူးအစီအစဥ္တစ္ခုကို ဆင္ႏြဲရန္ ကၽြန္မခင္ပြန္းသည္က ကၽြန္မကို ေဒသတြင္း႐ွိ ပန္းခ်ီျပခန္းသို႔ ေခၚသြားၿပီး လက္ေဆာင္အျဖစ္ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ေ႐ြးရန္ ေျပာသည္။ သို႔ႏွင့္ ေတာအုပ္ကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနသည့္ စမ္းေခ်ာင္းပံုပန္းခ်ီကားကို ကၽြန္မ ေ႐ြးလိုက္သည္။ ေရမ်က္ႏွာျပင္က ေနရာယူထားေသာေၾကာင္႔ ပန္းခ်ီကားထဲ၌ ေကာင္းကင္ကို မျမင္ရေပ။ သို႔ေသာ္ စမ္းေခ်ာင္းေလးက သစ္ပင္ထိပ္ဖ်ားႏွင္႔ မႈန္ရီမိႈင္းပ်ေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို အလင္းျပန္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနသည္။ ေကာင္းကင္ကို ျမင္လိုပါက ၾကည့္ႏိုင္သည့္နည္းမွာ ေရမ်က္ႏွာျပင္ကို ၾကည့္႐ံုပင္ ျဖစ္သည္။

၀ိညာဥ္ေရးရာသေဘာတရားအရ သခင္ေယ႐ႈသည္ထိုစမ္းေခ်ာင္းေလးကဲ႔သို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သိလုိေသာအခါ သခင္ေယ႐ႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၾကည့္ရပါသည္။ ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာ ေရးသူက ထိုသခင္သည္ ‘‘ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ႏွင္႔ ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ပံုသဏၭာန္ျဖစ္’’ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ (၁း၃)။ ‘‘ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏’’ စသည့္က်မ္းစာမွ တိုက္႐ိုက္ ေဖာ္ျပမႈအားျဖင္႔ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သင္ယူႏိုင္ပါသည္။…

ဤသူကား မည္သူနည္း

ေျမလမ္းနံေဘး၌ ရပ္ၾကည့္ေနသူမ်ားႏွင္႔ ပုခံုးခ်င္းယွဥ္လ်က္ ရပ္ေနသည္ဟု စိတ္ကူး ျမင္ေယာင္ၾကည့္လိုက္ပါ။ သင္႔အေနာက္မွ အမ်ိဳးသမီးက ေျခဖ်ားေထာက္လ်က္ ႂကြလာမည့္သူကို ျမင္ရရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ ဟုိးအေ၀းဆီမွ ျမည္းစီးလာသူတစ္ဦးကို ရိပ္ခနဲ ျမင္လိုက္ရသည္။ ထိုျမည္းစီးလာသူ နီးကပ္လာေသာအခါ လူအမ်ားက သူတို႔၏ ၀တ္႐ံုမ်ားကို လမ္းမေပၚ ပစ္ခ်ခင္းေပးၾကသည္။ ႐ုတ္ျခည္းပင္ သင္႔ေနာက္မွလည္း သစ္ကိုင္းခ်ိဳးသံကို ၾကားလိုက္ရသည္။ လူတစ္ဦးက စံြပလြန္ခက္ မ်ားကို ခ်ိဳးခ်ေနၿပီး အျခားသူမ်ားက ထိုသစ္ခက္မ်ားကို ျမည္း၏ေ႐ွ႕၌ ခင္းေပးၾကသည္။

ကားတင္သတ္မခံရမီ ရက္အနည္းငယ္က သခင္ေယ႐ႈ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာစဥ္ သူ႔ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားက သခင့္ကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုၾကသည္။ လူထုႀကီးသည္ သူတို႔ ‘‘ျမင္ခဲ႔ၿပီးေသာ တန္ခိုးေတာ္မ်ားကို ေထာက္႐ႈၿပီး’’ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳၾကသည္ (လု ၁၉း၃၇)။ သခင္ေယ႐ႈကုိ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူမ်ားကလည္း ‘‘ထာ၀ရဘုရား၏ အခြင္႔ႏွင္႔ ႂကြလာေတာ္မူေသာ ႐ွင္ဘုရင္သည္…

မျမင္ရေသာ လႊမ္းမိုးမႈအား

၀ါ႐ွင္တန္ဒီစီ ၿမိဳ႕ေတာ္႐ွိ အမ်ိဳးသား အႏုပညာျပခန္းသို႔ ကၽြန္မသြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္က “The Wind’’ အမည္႐ွိ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကို ေတြ႕ခဲ႔သည္။ ပန္းခ်ီကားမွာ သစ္ေတာ ဧရိယာတစ္ခု၌ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ေနပံုျဖစ္ၿပီး၊ ႐ွည္ေမ်ာေမ်ာသစ္ပင္မ်ားက လက္၀ဲ ဘက္သို႔ ၫြတ္ေနသည္။ ျခံဳပုတ္ငယ္မ်ားလည္း လက္၀ဲဘက္သို႔ပင္ ယိမ္းေနသည္။
ထိုနည္းအတိုင္းပင္ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔ကို ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္း ႏွင္႔ သမၼာတရားဆီသို႔ တိမ္းၫႊတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး ႏိုင္သည္။ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင္႔ သဟဇာတ႐ွိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပို၍ ရဲရင္႔သူ၊ ပို၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ႏိုင္သည္။ မိမိ၏စိတ္ဆႏၵ လိုအင္မ်ားကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ရမည္ကိုလည္း ပိုင္းျခားသိႏိုင္လိမ္႔မည္ (၂ တိ ၁း၇)။
အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ၀ိညာဥ္ေရးရာ ႀကီးထြား ရင္႔က်က္ၿပီး ေျပာင္းလဲရန္ ကၽြန္မတို႔ကို ညင္သာစြာတြန္းပို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္မတို႔ ျငင္းပယ္မိသည္။…

စာနာနားလည္သူ

John Babler သည္ တကၠဆက္ျပည္နယ္႐ွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင္႔ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၏ခရစ္ယာန္ တရားေဟာဆရာတစ္ပါးျဖစ္သည္။ သူသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ရသည့္ ရဲအရာ႐ွိမ်ား ရင္ဆိုင္ရသည့္ အေျခအေနကို ပို၍နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ ရဲသင္တန္းေက်ာင္း၏ ၂၂ ပတ္တာ သင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ႔သည္။ အျခားေသာ ရဲအရာ႐ွိေလာင္းမ်ားႏွင္႔အတူ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးၿပီး ထိုအလုပ္၏ ႀကီးမားျပင္းထန္ေသာ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားကို သိခဲ႔ရသည္။ Babler ၏ ႏွိမ္႔ခ်စိတ္ႏွင္႔ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္တို႔ အသစ္ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ေ႐ွ႕အနာဂတ္တြင္ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ ပင္ပန္းႏြမ္းလ်မႈ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈတို႔ႏွင္႔ ႐ုန္းကန္ရင္ဆိုင္ၾကရသည့္ ရဲအရာ႐ွိမ်ားကို ပိုၿပီး ထိေရာက္စြာ ႏွစ္သိမ္႔ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳႏိုင္မည္ဟု သူ ေမွ်ာ္လင္႔သည္။
ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဖန္ဆင္းၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ ျဖစ္ပ်က္သမွ်ကို ေတြ႕ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႕ၾကံဳ ရင္ဆိုင္ရသည့္ အေျခအေနကို စာနာနားလည္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သိသည္။ ထို႔ျပင္ ေလာကသို႔ ႂကြလာၿပီး လူသားအေနႏွင္႔ အသက္႐ွင္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္…

ျခေသၤ႔မ်ားႏွင္႔ အတူရွိျခင္း

ခ်ီကာဂိုျပည္နယ္ရွိ ျပတိုက္တစ္ခုသို႔ ကၽြန္မသြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္၊ ေၾကာက္စရာ မ်က္ႏွာ အမူအရာ႐ွိၿပီး အေတာင္ပံပါသည့္ ျခေသၤ႔ပံု(the original Striding Lion of Babylon )  မူရင္းနံရံေဆးေရးပန္းခ်ီကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္ ။ ၎သည္ ဗာဗုလုန္မွ အခ်စ္ႏွင္႔ စစ္နတ္ဘုရားမ  Ishtar ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး  လြန္ခဲ့ေသာ ဘီစီ (၆၀၄ - ၅၆၂) အတြင္းက ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ စီတန္းလွည့္လည္သြားသည့္ လမ္းမ နံရံ၌ အစီအရီေရးဆြဲထားသည့္ ပံုစံတူ ျခေသၤ႔အေကာင္ ၁၂၀ အနက္ တစ္ေကာင္ျဖစ္သည္။
သမိုင္းပညာ႐ွင္မ်ား၏အဆိုအရ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕ကို ဗာဗုလုန္တို႔ ေအာင္ႏိုင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီး လက္ထက္တြင္ ေဟျဗဲသံု႔ပန္းမ်ားသည္ ဤျခေသၤ႔မ်ားကို ေတြ႕႐ွိခဲ႔မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ဣသေရလလူမ်ားက ဣသေရလတို႔၏ဘုရားကို Ishtar နတ္ဘုရားက အႏိုင္ရ
ခဲ႔သည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ႔ဟန္တူသည္ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ ခ်သည္။
ေဟျဗဲအက်ဥ္းသားမ်ားအနက္…

ဘုရားသခင္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ား

သင္၏တစ္ေန႔တာအလုပ္မ်ားၾကားတြင္ ဘုရားသခင္ သင္႔အား စကားေျပာလာပါက သင္ဘာလုပ္မည္နည္း။ ေ႐ွးဣသေရလအမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂိေဒါင္အား ဘုရားသခင္ ထိုကဲ႔သို႔ စကားေျပာခဲ႔သည္။ ‘‘ထာ၀ရဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္သည္ ကိုယ္ထင္႐ွား၍၊ ခြန္အားႀကီးေသာ အခ်င္းသူရဲ၊ ထာ၀ရဘုရားသည္ သင္ႏွင္႔အတူ ႐ွိေတာ္မူ၏’’။ ဂိေဒါင္ အလ်င္စလို ေခါင္းညိတ္၍ တုံ႔ျပန္ လိုက္ေသာ္လည္း ‘‘ထာ၀ရဘုရားသည္ အကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင္႔ အတူ႐ွိေတာ္မူသည္မွန္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင္႔ ဤအမႈႀကီး ေရာက္ရပါသနည္း’’ (သူႀကီး ၆း၁၂-၁၃) ဟု ေမးခဲ႔သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔လူမ်ိဳးေတာ္ကို စြန္႔ပစ္ထားသကဲ႔သို႔ ဘာေၾကာင္႔ ျဖစ္ေနသည္ကို ဂိေဒါင္သိခ်င္ေနသည္။
ထိုေမးခြန္းကို ဘုရားသခင္ မေျဖခဲ႔ပါ။ ရန္သူမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အစာေရစာ ငတ္ျပတ္ျခင္း၊ ဂူမ်ား၌ တိမ္းေ႐ွာင္ေနရျခင္း စသည့္ေဘးမ်ားကို ၇ ႏွစ္တိုင္ ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ ဘာေၾကာင္႔ ၀င္ေရာက္ မေျဖ႐ွင္းသည္ကို ဘုရားသခင္ မ႐ွင္းျပပါ။ ဣသေရလတို႔၏ အတိတ္ကာလက အျပစ္ေၾကာင့္ဟု…

ေဒါသအစား အျခားေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခု

ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ၊ ပါ႔သ္ၿမိဳ႕၌ ေနထိုင္သူ Fionn Mulholland သည္ နံနက္ခင္းတစ္ခုတြင္ သူ႔ကား ေပ်ာက္ေနေၾကာင္း သိလိုက္သည္။ ေနာက္မွ ကန္႔သတ္နယ္ေျမ၌ မွားၿပီး ကား သြားရပ္မိ၍ ကားကို လာဆြဲသြားေၾကာင္းသိခဲ႔ရသည္။ ကားျပန္ေရြးရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ  ေဒၚလာ ၆၀၀ ခန္႔မွ် ေပးေဆာင္ရမည့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို စဥ္းစားၿပီး Mulholland စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ကားျပန္ေ႐ြးမည့္ ကိစၥေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္သူကို ေဒါသမထြက္ရန္ သူ စိတ္ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ သူ႔ခံစားခ်က္ကို အ႐ွိအတိုင္း ဖြင္႔ခ်လိုက္မည့္အစား သူ႔အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ရယ္စရာ ဟာသကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ေရးခဲ႔ၿပီး၊ ကား၀င္းထဲမွွ အလုပ္သမားကို ဖတ္ျပခဲ႔သည္။ အလုပ္သမားကလည္း ယင္းကဗ်ာကို ႏွစ္သက္သည္။ သို႔ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ွိသည့္ အက်ည္းတန္ေသာ ထိပ္တိုက္ ရန္ေစာင္ရန္လိုမႈမ်ား လံုး၀ျဖစ္ပ်က္မလာပါ။
သုတၱံက်မ္း၌ ‘‘ရန္ေတြ႕ျခင္းကို ၿငိမ္းေစေသာသူသည္ ဂုဏ္အသေရ႐ွိ၏’’ (၂၀း၃) ဟု…

က်ံဳ႕သြားေသာ စႏၵရား

ကၽြန္မ၏သားေလးသည္ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ စႏၵရားတီးၿပိဳင္ပြဲ၀င္ခဲ႔သည္။ ယခင္ႏွစ္ သူ၀င္ၿပိဳင္စဥ္က ခုံခုလိုက္ၿပီးမွ ေတးသီခ်င္းကို စတင္တီးခတ္သည္။ ယခု သီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္ တီးၿပီးေသာ္ ကၽြန္မေဘးနား၀င္ထုိင္လိုက္ၿပီး ‘‘ေမေမ ဒီစႏၵရားက ပိုေသးတယ္’’ ဟု တိုးတိုးေလးေျပာသည္။ ကၽြန္မက ‘‘မဟုတ္ဘူး သား၊ မႏွစ္က မင္းတီးတဲ႔ စႏၵရားနဲ႔ အတူတူဘဲ၊ မင္းက ႀကီးလာတာေလ’’ ဟုျပန္ေျပာလိုက္သည္။
၀ိညာဥ္ေရးႀကီးထြားမႈသည္လည္း ခႏၶာႀကီးထြားမႈ ကဲ႔သို႔ပင္  အခ်ိန္ယူကာ တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖစ္လာသည္။ သခင္ေယ႐ႈႏွင္႔ တိုး၍တူလာျခင္း အပါအ၀င္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတို႔၏ စိတ္သေဘာထားကို အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းအားျဖင္႔ (ေရာ ၁၂း၂)ကၽြန္မတို႔ ေျပာင္းလဲလာသည္။
သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြန္မတို႔အတြင္း၌ အလုပ္လုပ္သည့္အခါ မိမိအသက္တာ႐ွိ အျပစ္ကို ကၽြန္မတို႔ သိျမင္လာသည္။ ထို႔ျပင္ ဘုရားသခင္အား ခ်ီးေျမႇာက္လိုျခင္း ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲရန္ အားထုတ္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိေသာ္လည္း…