စာရေးသူ

အားလုံးမြင်နိုင်ရန်
Jennifer Benson Schuldt

ဂ်ဲန္နီဖာ ဘင္ဆန္ ႐ႈ႕ဒ္

ဂ်ဲန္နီဖာ ဘင္ဆန္ ႐ႈ႕ဒ္ သည္ Our Daily Bread အတြက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မွစ၍ စာမူမ်ားေရးသားေပးသည္။ Our Daily Journey အတြက္လည္း စာမူမ်ား ေရးသားေပးၿပီး ၀က္ဆိုက္၌ တင္ေပးသည္။ ဆရာမႏွင့္ ခင္ပြန္း ေဘာ့၊ သားသမီး ႏွစ္ဦးတို႔ႏွင့္ အတူ ခ်ီကာဂို ဆင္ေျခဖံုးေဒသ၌ ေနထိုင္ၾကပါသည္။

စာမူ/ အကြောင်းအရာ များ ဂ်ဲန္နီဖာ ဘင္ဆန္ ႐ႈ႕ဒ္

လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေလ့က်င့္ျခင္း

ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွ အိမ္ယာကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္သည္ တာဝန္႐ွိသူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံမွ ေန႔စဥ္အစီရင္ခံစာ မွတ္တမ္းကို ေတာင္းၾကည့္သည္။ ထိုမန္ေနဂ်ာက ေန႔စဥ္ မည္သူ အခန္းသန႔္႐ွင္းေရးလုပ္သည္၊ မည္သည့္အခန္းကိုျဖင့္ သန႔္႐ွင္းေရး မလုပ္ရေသးပါ။ ဝန္ထမ္းက အခန္းတစ္ခန္းကို သန႔္႐ွင္းေရးလုပ္လုပ္ခ်ိန္ အခ်ိန္မည္မွ် ယူသနည္း စသည္ျဖင့္ သိခ်င္သည္။ တစ္ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ ပထမဦးဆုံး ေန႔စဥ္အစီရင္ခံစာ ေရာက္႐ွိလာသည္။ အစီရင္ခံစာကို တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ေရးျဖည့္ထားၾကသည္။

အေၾကာင္းရင္းကို ေလ့လာၾကည့္ရာ သန႔္႐ွင္းေရး ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာ စာမတတ္ေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။ သူတို႔ကို အလုပ္ထုတ္ပစ္၍ရေသာ္လည္း မထုတ္ဘဲ သူတို႔ စာသင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ ငါးလအတြင္းတြင္ ဝန္ထမ္းအားလုံးသည္ အေျခခံ အဆင့္ထိ ေရးဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သူတို႔အလုပ္ကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အတြက္ ကြၽန္ုပ္တို႔ အလုပ္ဆက္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ ႐ုန္းကန္ရမႈမ်ားကို အခြင့္အေရး အျဖစ္ တစ္ခါတစ္ရံ အသုံးခ်ကာ ျပဳျပင္ေပးတတ္သည္။…

ငါးမန္း မကိုက္သည့္အခ်ိန္

ကၽြန္မ၏ကေလးမ်ားသည္ စိတ္လႈပ္႐ွားေနၾကေသာ္လည္း ကၽြန္မကေတာ့ ရတက္ မေအးျဖစ္ေနသည္။ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာေရကန္ထဲ႐ွိ ငါးမန္း၏ေက်ာကို ပြတ္သပ္၍ ရေသာ ငါးျပတိုက္သို႔ ေက်ာင္းအားရက္အတြင္း သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ သူမ်ား လက္ေခ်ာင္းေတြကို တစ္ခါမွ်မကိုက္ဘူးလားဟု ကၽြန္မက ေစာင့္ေရွာက္သူ တာဝန္ခံအားေမးၾကည့္ရာ ထိုငါးမန္းေတြကို အခုေလးတင္ ဝလင္စြာ အစာေကၽြးထားသည္သာမက ပိုပိုသာသာပင္ ေကၽြးထား ေၾကာင္း ေစာင့္ေရွာက္သူတာဝန္ခံက ျပန္ေျဖသည္။ သူတို႔သည္ မဆာေသာေၾကာင့္ လူေတြကိုလည္း မကိုက္ပါ။

ထိုကဲ့သို႔ ငါးမန္း၏ေက်ာကိုပြတ္သပ္ျခင္းကို ျမင္ရေသာအခါ သုတၱံက်မ္းတြင္ေဖၚျပေသာ “စား၍ဝေသာသူသည္ ပ်ားလပို႔ကိုပင္ျငင္းပယ္လိမ့္မည္။ မြတ္သိပ္ေသာ သူမူကား ခါးေသာအရာကုိ ခ်ိဳသည္ဟု ထင္တတ္၏” (သု ၂၇း၇) ဟူေသာ သင္ခန္းစာကို နားလည္ေစပါသည္။ ဆာငတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ခႏၶာအတြင္း ဟာလာဟင္းလင္းျဖစ္ျခင္းသည္ ကၽြန္မတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ကို က်ဆင္းေစသည္။ အျခားသူမ်ားအေပၚ ရန္လိုစိတ္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပည့္ဝေအာင္ ျဖည့္တင္းေပးထား…

ၾကင္နာေသာေဝဖန္ျခင္း

ေရေျမေတာေတာင္သဘာဝေဆးျခယ္သည့္ အတန္းခ်ိန္တြင္ အေတြ႕အၾကံဳႂကြယ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူပန္းခ်ီဆရာႀကီးသည္ ကၽြန္မ၏ပထမဆံုးလက္ရာကို အကဲျဖတ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ကၽြန္မ၏ပန္းခ်ီကားေ႐ွ႕တြင္ သူ၏ေမးကို ကိုင္လ်က္ ၿငိမ္သက္စြာရပ္ေနသည္။ သူေျပာေတာ့မည္၊ လက္ရာမေကာင္းဟု သူေျပာေတာ့မည္ဟု ကၽြန္မထင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သူ မေျပာခဲ့ပါ။

အေရာင္စပ္ထားသည့္ အေနအထားႏွင့္ ထင္႐ွား ေပၚလြင္သည့္ ခံစားခ်က္ကို သူသေဘာက်ေၾကာင္း ေျပာသည္။ သည့္ေနာက္ အေဝးမွသစ္ပင္မ်ားကို ပို၍ ေတာက္ပစြာ ျခယ္မႈန္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျခံဳပင္မ်ားသည္ ပို၍ႏူးညံ့ ေပ်ာ႔ေျပာင္းေသာအ႐ြက္မ်ားခၽြန္မ်ား႐ွိရန္ လိုအပ္သည္။ အျမင္႐ႈေထာင့္ႏွင့္ အေရာင္အေသြးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းအေပၚ အေျခခံ၍၊ ကၽြန္မ၏ လက္ရာကို သူေဝဖန္ခြင့္႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ေဝဖန္မႈသည္ မွန္ကန္ၿပီး၊ ၾကင္နာမႈ႐ွိသည္။

လူတို႔၏အျပစ္အတြက္ ၎တို႔ကို ျပစ္တင္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ေယ႐ႈသည္ ေ႐ွးေဟာင္းေရတြင္းတစ္ခု၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ ႐ွမာရိအမ်ိဳးသမီးကို အျပစ္တင္ရန္ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါးကို အသံုးမျပဳခဲ့ပါ။ လက္တစ္ဆုပ္ခန္႔ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္…

သူဘယ္သူလဲ

လူတစ္ဦးသည္ သူ႔ေနအိမ္အျပင္ဘက္တြင္ လံုျခံဳေရးကင္မရာတပ္ဆင္ၿပီး ပံုထြက္ ေကာင္းမေကာင္း၊ ကင္မရာ အလုပ္လုပ္မလုပ္ ေသခ်ာေအာင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေနသည္။ ထိုသို႔စစ္ေဆးေနစဥ္ ပခံုးက်ယ္က်ယ္၊ အနက္ေရာင္ဝတ္ဆင္ထားသူတစ္ဦး ေနာက္ေဖး ျခံဝင္းထဲတြင္ ဟိုဟိုဒီဒီသြားေနသည္ကို သူေတြ႔ေနသည္။ ထိုက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္သူကို သူရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဘူးေနသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုသူသည္ သူကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတိထားမိေတာ့သည္။

ကၽြန္မတို႔သည္ မိမိကိုယ္ခႏၶာမွ အျပင္ဘက္သို႔ ထြက္ၿပီး ကိုယ္ကိုယ္ကိုယ္ အေျခအေနအမွန္ကို ေလ့လာ သံုးသပ္သည့္အခါ မည္သည့္အရာကို ေတြ႔မည္နည္း။ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ ဗာသေရွဘႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွလံုးသား ခိုင္မာလ်က္႐ွိစဥ္တြင္ သူ၏ျပင္ပမွ သူ႔အေပၚ မည္သို႔ ျမင္သည္ကို သိ႐ွိေစရန္ ဘုရားသခင္က ပေရာဖက္နာသန္ကို ေစလႊတ္၍ သူ႔အားကယ္တင္ခဲ့သည္ (၂ ရာ ၁၂)။

နာသန္က ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးအား ဆင္းရဲသားတစ္ဦး၏တစ္ေကာင္တည္းေသာသိုးအား လုယူသည့္ သူေဌးတစ္ဦး အေၾကာင္းကို ေျပာျပသည္။ တိရိစာၦန္အေကာင္ေရ မ်ားစြာ…

ေရွ႕ဆက္သြားပါ

အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားရသည့္ေလာကသည္ ကၽြန္မကို စြမ္းရည္ျမင့္မားၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ စီရင္ဆံုးျဖတ္တတ္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံႏိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႀကီးၾကပ္သူတစ္ဦးက အေဝးမွဦးစီးသည့္စီမံကိန္းကေတာ့ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။
အဖြဲ႕၏တိုးတက္မႈကို အသိအမွတ္မျပဳေသာ ဤမန္ေနဂ်ာက ကၽြန္မတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ကို ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ၿပီး ဖုန္းဆက္တိုင္း ပို၍အားစိုက္ ထုတ္ရန္ ေတာင္းဆို၏။ ဤသို႔ ေဒါသႏွင့္ဆူပူျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္မ စိတ္ဓာတ္က်၊ ပူပန္ခဲ့ရသည္။ အလုပ္ထြက္လိုသည့္အခ်ိန္မ်ား႐ွိခဲ့သည္။

အဲဂုတၱဳ၌ အေမွာင္က်ေရာက္ေစသည့္အခ်ိန္၌ ဖာေရာမင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ ေမာေရွသည္လည္း လက္ေလွ်ာ့ ထြက္ခြာလိုစိတ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဲဂုတၱဳ၌ ဘုရားသခင္သည္ ကပ္ေဘးရွစ္မ်ဳိးကို က်ေရာက္ ေစခဲ့ၿပီး ဖာေရာဘုရင္သည္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ေပါက္ကြဲေတာ့သည္။ “(ေမာေရွ) ငါ့ထံမွထြက္သြားေလာ့။ ေနာက္တစ္ဖန္ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ေအာင္ သတိျပဳေလာ့။ ငါ့မ်က္ႏွာကိုျမင္ေသာေန႔၌ ေသမည္”ဟု မိန္႔ၾကားသည္ (ထြ ၁၀း၂၈)။

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း အဆံုးတြင္ ဣသေရလလူတို႔ကို…

နာက်င္ေဝဒနာမ်ားမွ ကင္းေဝေစျခင္း

ေဆာင္းရာသီ၏ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ကေလးမ်ားက ႏွင္းေလ်ာစီးလို၍ ခြင္႔လာေတာင္းသည္။ အပူခ်ိန္က သုညဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္နား က်ဆင္းေနၿပီး ႏွင္းအမႈန္အလႊာေလးမ်ားက ျပတင္းေပါက္တြင္ က်ေရာက္တြယ္ကပ္ေနသည္။ ကၽြန္မ ေခတၱမွ် စဥ္းစားၿပီးမွ သြားခြင္႔ျပဳ လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ အေႏြးထည္ေသခ်ာဝတ္ဆင္ရန္၊ အတူတကြ႐ွိေနရန္ႏွင္႔ ၁၅ မိနစ္ ျပည့္လွ်င္ အိမ္ထဲျပန္ဝင္ရန္ မွာလိုက္သည္။

ေမတၱာႏွင္႔ ထိုစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖင္႔ သူတို႔အား အေအးမိ အသားပတ္သည့္ေဝဒနာ မခံစားရဘဲ ေပ်ာ္႐ႊင္လြတ္လပ္စြာ ေဆာ႔ကစားႏိုင္လိမ္႔မည္။ ဆာလံ ၁၁၉ ကို ေရးသားခဲ႔သည့္ ဆာလံဆရာသည္လည္း ဆန္႔က်င္ေနပံု ေပၚသည့္ က်မ္း ၂ ပိုဒ္ကို ေရးသားခဲ႔စဥ္က ဘုရားသခင္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းကို သူ အသိအမွတ္ျပဳခဲ႔ျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ကၽြန္မေတြးမိသည္။ ‘‘ကိုယ္ေတာ္၏တရားကို မျခားမလပ္ အစဥ္အျမဲ က်င္႔ေစာင္႔ပါမည္’’ (း၄၄)။ ‘‘ေပးေတာ္မူေသာ ၾသဝါဒစာမ်ားကို အကၽြႏု္ပ္ ႐ွာေဖြ
ေမးျမန္းသည္ျဖစ္၍…

အစဥ္မျပတ္မစကူညီသူ

ေက်ာ႐ိုး၌ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရၿပီးေနာက္ မာတီတစ္ေယာက္ ေအာက္ပိုင္းေသၿပီး လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ႔ေသာအခါ သူသည္ ေက်ာင္းျပန္တက္ၿပီး စီးပြား/စီမံမဟာဝိဇၹာဘြဲ႕ ကို ရယူရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ႔သည္။ မာတီ့အေမ ဂ်ဴးဒီက သူ႔ပန္းတိုင္ကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီမစခဲ႔သည္။ သင္ခန္းစာအခ်ိန္ႏွင္႔ စာဖတ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အေမ သူႏွင္႔ အတူ ထိုင္ေပးၿပီး မွတ္စုတိုမ်ား မွတ္ေပးသည္။ ကြန္ျပဴတာမွအစ နည္းပညာသံုး ပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳေပးသည္။ ဒီပလိုမာဘြဲ႕ယူရန္ စင္ျမင္႔ေပၚတက္ေရာက္ခ်ိန္၌လည္း အေမက အနီးမွ ေထာက္မရျပန္သည္။ ဆီေလ်ာ္ၿပီး လက္ေတြ႕က်သည့္ ကူညီမစမႈမ်ိဳးကို မာတီ ရရွိခဲ႔သျဖင္႔ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ထင္ရသည့္အမႈက အေကာင္အထည္ ေပၚလာ သည္။ ျဖစ္လာသည္၊

ေလာကႀကီးမွ သူထြက္ခြာသြားလွ်င္ သူ႔ေနာက္ေတာ္လိုက္ တပည့္ေတာ္မ်ား သည္ ထုိကဲ႔သို႔ ကူညီမစမႈမ်ိဳး လိုအပ္မည္ဟု သခင္ေယ႐ႈသိသည္။ ခြဲခြာရမည့္အခ်ိန္ ေရာက္ေတာ႔မည္၊ ၎တို႔သည္ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင္႔ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ အသစ္ေသာဆက္သြယ္မႈျဖင္႔…

ဉာဏ္ပညာ၏အခ်ဳပ္အျခာ

တစ္ခါက အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ေခြးခိုးမႈျဖင္႔ တရားစြဲခဲ႔ဖူးသည္။ အမ်ိဳးသမီးက ေခြးသည္သူ၏ေခြးသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခြးကို သူမည္သည့္ေနရာမွာ ဝယ္ခဲ႔ေၾကာင္း တရားသူႀကီးကို ေျပာလ်က္ ေခ်ပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေခြးကို လႊတ္ေပးလိုက္သည့္အခါတြင္ ပိုင္႐ွင္အစစ္အမွန္ေပၚသြားသည္။ ေခြးေလးသည္ အၿမီးေဝွ႔ယမ္းၿပီး သခင္ျဖစ္သူအမ်ိဳးသားထံသို႔ ခ်က္ျခင္း ေျပးသြားေတာ႔သည္။

ဣသေရလ႐ွင္ဘုရင္ျဖစ္သည့္ ေ႐ွာလမုန္မင္းႀကီး သည္လည္း အလားတူျပႆနာမ်ိဳးကို ေျဖ႐ွင္းေပးခဲ႔ဖူးသည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ေယာက္ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို လုေနသျဖင့္ မည္သူက မိခင္အစစ္ျဖစ္သည္ကို စီရင္ေပးရသည့္အမႈ ျဖစ္သည္။ မိခင္ႏွစ္ဦး၏အေခ်အတင္ ျငင္းခုန္ေျပာဆိုမႈအၿပီး ေ႐ွာလမုန္မင္းႀကီးက ကေလးငယ္ကို ဓားျဖင္႔ အလယ္မွ ထက္ဝက္ျခမ္းရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။ ထိုအခါ မိခင္အရင္း ျဖစ္သူက သားငယ္၏အသက္ကို ကာကြယ္ရန္ သူငယ္ကို ဓားႏွင္႔မပိုင္းရန္ မင္းႀကီးကို ေတာင္းပန္ခဲ႔သည္ (၃ ရာ ၃း၂၆)။ ထိုအခါ ေ႐ွာလမုန္မင္းႀကီးက သူမလက္ထဲသုိ႔ သားငယ္ကို ေပးအပ္လိုက္ေတာ႔သည္။

တရားမွ်တမႈႏွင္႔…

ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ

မက္စီကို ပင္လယ္ေကြ႕၌ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္႔ ေရကူးေပ်ာ္ျမဴးေနၾကစဥ္ ကိတ္လင္း တစ္ေယာက္ ငါးမန္းႏွင္႔ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရၿပီး ငါးမန္းက သူ႔ေျခကိုခဲကာ သူ႔တစ္ကိုယ္လံုးကို ဆြဲခ်သည္။ ကိတ္လင္းကလည္း ငါးမန္း၏ႏွာေခါင္းကို ထုကာ ျပန္တိုက္ခိုက္သည္။ ထိုအခါ အသားစားငါးႀကီးမွာ ကိတ္လင္းကို လြတ္ၿပီး အ႐ံႈးႏွင္႔ အေဝးသို႔ ကူးခတ္ ထြက္သြားသည္။ ငါးမန္းကိုက္ခဲထားသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားစြာ ႐ွိခဲ႔ၿပီး အခ်က္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ခ်ဳပ္ခဲ႔ရလည္း ငါးမန္းႀကီးသည္ ကိတ္လင္းကို မခ်ဳပ္မခဲထားႏိုင္ခဲ႔ပါ။

ထိုအျဖစ္က သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းကို ေခ်မႈန္းလ်က္ သူ၏ေနာက္ေတာ္လိုက္ တပည့္ေတာ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္ယူသည့္ ေသျခင္း၏တန္ခိုးကို အဆံုးသတ္ ပစ္ခဲ႔ျခင္းကို သတိရေစသည္။ ႐ွင္ေပတ႐ု၏ အဆိုအရ သခင္ ေယ႐ႈကို ေသျခင္းေဝဒနာသည္ အစဥ္ခ်ည္ေႏွာင္ခ်ဳပ္ကိုင္ ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ (တ ၂း၂၄)။

ဤစကားကို ေယ႐ု႐ွလင္႐ွိ လူေပါင္းတုိ႔အား ႐ွင္ေပတ႐ု မိန္႔ၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုလူအမ်ားစုသည္…

ဘုရား႐ွင္ႏွင္႔ အစစ္အမွန္ျဖစ္ျခင္း

ေခါင္းငံု႔၊ မ်က္လံုးမွိတ္လ်က္ လက္အုပ္ခ်ီကာ ကၽြန္မစတင္ဆုေတာင္းသည္။ ‘‘အိုအဘ၊ ယေန႔ သမီးသည္ အဘဘုရားသခင္၏သားသမီးအျဖစ္ အထံေတာ္သို႔ တိုး၀င္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏တန္ခိုးေတာ္ႏွင္႔ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို သိမွတ္၀န္ခံပါ၏”။ ႐ုတ္တရက္ ကၽြန္မမ်က္လံုးမ်ားပြင္႔လ်က္ ကၽြန္မသားေလးသည္ မနက္ျဖန္ သူ၏သမိုင္းဘာသာ ပေရာဂ်က္ကို အၿပီးတင္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိရလိုက္သည္။ ေက်ာင္းဆင္းလွ်င္ ဘက္စကက္ေဘာ ကစားမည္ကို ေတြးမိေသာအခါ ေက်ာင္းစာမၿပီးမခ်င္း ညသန္းေခါင္ယံထိ မအိပ္ဘဲ စာလုပ္ပါေစ ဟု ေတြးမိသည္။ တစ္ဖန္ ထိုသို႔ အိပ္ေရးပ်က္ၿပီး ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ကာ ခံႏိုင္ရည္ က်ၿပီး အဖ်ားဝင္မည္ကို ကၽြန္မ စိုးရိမ္ပူပန္မိေတာ့သည္။

ဆရာႀကီး C. S. Lewis ၏ The Screwtape Letters စာအုပ္၌ ဆုေတာင္းျခင္းကို အေႏွာင္႔အယွက္ ျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ သူက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေတြးမ်ားမ်ားျပန္႔လြင့္ေသာအခါ မူလဆုေတာင္းခ်က္ကို…